งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้

2 รายการ เรื่อง เข้า เรื่องออกผลการตรวจพิสูจน์ งานออก ของงาน เข้าในช่วง 9-15 ก. พ. งานออก ในห้วง 9-15 ก. พ. รวม งาน ออก บวกลบ ไม่ ยืนยัน 1. ร่องรอยเลข หมาย รถยนต์ 4------ 2. สารเคมีใน วัตถุระเบิด ------- 3. น้ำมัน เชื้อเพลิง ------- 4. อื่นๆ ------- รวม 4------ 1. ผลการปฏิบัติงานในห้วง 9-15 ก. พ. 2553

3 ประเภท งานตรวจ พิสูจน์ ปริมาณงานที่ตรวจ รวมงาน เข้า ปี 2553 ม. ค. 531-15 ก. พ. 53 เข้าออกค้างเข้าออกค้าง 1. ร่องรอย ขูดลบเลข หมาย 10 -83518 2. ตรวจ พิสูจน์ สารเคมีใน วัตถุระเบิด 9-91-110 3. ตรวจ พิสูจน์ น้ำมัน เชื้อเพลิง 7-7---7 4. อื่นๆ 3-3---3 รวม 29101993638 2. การปฏิบัติงานในรอบเดือนแยก ตามประเภทการตรวจ


ดาวน์โหลด ppt งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google