งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้

2 รายการ เรื่อง เข้า เรื่องออกผลการตรวจพิสูจน์ งานออก ของงาน เข้าในช่วง 9-15 ก. พ. งานออก ในห้วง 9-15 ก. พ. รวม งาน ออก บวกลบ ไม่ ยืนยัน 1. ร่องรอยเลข หมาย รถยนต์ สารเคมีใน วัตถุระเบิด น้ำมัน เชื้อเพลิง อื่นๆ รวม ผลการปฏิบัติงานในห้วง 9-15 ก. พ. 2553

3 ประเภท งานตรวจ พิสูจน์ ปริมาณงานที่ตรวจ รวมงาน เข้า ปี 2553 ม. ค ก. พ. 53 เข้าออกค้างเข้าออกค้าง 1. ร่องรอย ขูดลบเลข หมาย ตรวจ พิสูจน์ สารเคมีใน วัตถุระเบิด ตรวจ พิสูจน์ น้ำมัน เชื้อเพลิง อื่นๆ รวม การปฏิบัติงานในรอบเดือนแยก ตามประเภทการตรวจ


ดาวน์โหลด ppt งานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google