งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Annex M คือมาตรฐานของ ITU G992.5 หรือเรียกว่า มาตรฐาน ADSL2+M จะเพิ่มความเร็วของ upstream โดยจะได้ความเร็วที่ 24 Mbits และ Downstream ที่ความเร็ว 3.5 Mbits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Annex M คือมาตรฐานของ ITU G992.5 หรือเรียกว่า มาตรฐาน ADSL2+M จะเพิ่มความเร็วของ upstream โดยจะได้ความเร็วที่ 24 Mbits และ Downstream ที่ความเร็ว 3.5 Mbits."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Annex M คือมาตรฐานของ ITU G992.5 หรือเรียกว่า มาตรฐาน ADSL2+M จะเพิ่มความเร็วของ upstream โดยจะได้ความเร็วที่ 24 Mbits และ Downstream ที่ความเร็ว 3.5 Mbits โดยขึ้นกับระยะทางจาก DSLAM ถึง ผู้ใช้บริการ Annex M คืออะไร TOT ใช้งานในปัจจุบัน TOT กำลังจะนำมาใช้งาน *****

2 3.4 khz. 26 khz. 280 khz. 2.2 Mhz. Pots upstream downstream 3.4 khz. 26 khz. 140 khz. 2.2 Mhz. Pots upstream downstream 3.4 khz. 26 khz. 140 khz. 1.1 Mhz. Pots upstream downstream ADSL ADSL 2 Plus ANNEX A ADSL 2 Plus ANNEX M ADSL/ADSL2/ADSL2+

3 Package ADSL ที่เปิดให้บริการ Home use SMEs &Busin ess Fixed IPDSL- VPN 1Mbps/1M bps 2Mbps/1M bps 2Mbps/2M bps 3Mbps/1M bps 4Mbps/1M bps 5Mbps/1M bps 8Mbps/1M bps 10Mbps/1 Mbps

4 Router/Modem ที่ใช้ทดสอบ SpeedTouch V536 ใช้ Firmware 7.4.4.70 GMesh GM-301 ให้ Enabled Annex M

5 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ Annex M 1.Dslam ที่ใช้ทดสอบ - Mini Dslam Forth Cab#8 ระยะทาง ประมาณ 800 เมตร - Dslam Ericsson ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร - Dslam Forth 160 K ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 2.ROUTER/MODEM ที่ใช้ทดสอบ - SpeedTouch V536 FW. 7.4.4.70 - GMesh GM-301 FW. 3.10L.02 3.เงื่อนไขในการทดสอบ - กำหนด Port Dslam เป็น Annex M - กำหนด Config ของ CPE เป็น Annex A และ Annex M 4.ความเร็ว ที่ใช้ทดสอบ - 1.024/1.024 Mbps. ***** - 2.048/1.024 Mbps.

6 รายงานผลการทดสอบ Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL (gDmt) ค่า Default ของ Port เป็น ADSL/ADSL2/ADSL2+ - Dslam Forth 160 K ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร - Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps.

7 รายงานผลการทดสอบ Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+ Set Port เป็น ADSL2+, Annex M - Dslam Forth 160 K ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร - Set Router/Modem เป็น Annex M - Speed 2.024/1.024 Mbps.

8 รายงานผลการทดสอบ Annex M - MINI Dslam Forth (FW. F.2.XXX.XXX) ระยะทางประมาณ 800 เมตร - Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. ค่า Default ของ Port เป็น ADSL, Annex A สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL (gDmt)

9 รายงานผลการทดสอบ Annex M - MINI Dslam Forth (FW. F.2.XXX.XXX) ระยะทางประมาณ 800 เมตร - Set Router/Modem เป็น Annex M - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+, Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+

10 รายงานผลการทดสอบ Annex M -Dslam Ericsson (EDA AXH2530) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร - Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. ค่า Default ของ Port เป็น ADSL สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL, Annex A

11 รายงานผลการทดสอบ Annex M -Dslam Ericsson (EDA AXH2530) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร - Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+, Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+, Annex A

12 รายงานผลการทดสอบ Annex M -Dslam Ericsson (EDA AXH2530) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร - Set Router/Modem เป็น Annex M - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+, Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+, Annex M

13 Test Speed - Speed 2.048/512 Mbps., Mode ADSL (gDmt) - Speed 2.048/1.024 Mbps., Mode ADSL2+ (Annex M)


ดาวน์โหลด ppt Annex M คือมาตรฐานของ ITU G992.5 หรือเรียกว่า มาตรฐาน ADSL2+M จะเพิ่มความเร็วของ upstream โดยจะได้ความเร็วที่ 24 Mbits และ Downstream ที่ความเร็ว 3.5 Mbits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google