งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOT กำลังจะนำมาใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOT กำลังจะนำมาใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOT กำลังจะนำมาใช้งาน
Annex M คืออะไร Annex M คือมาตรฐานของ ITU G992.5 หรือเรียกว่า มาตรฐาน ADSL2+M จะเพิ่มความเร็วของ upstream โดยจะได้ความเร็วที่ 24 Mbits และ Downstream ที่ความเร็ว 3.5 Mbits โดยขึ้นกับระยะทางจาก DSLAM ถึง ผู้ใช้บริการ TOT ใช้งานในปัจจุบัน ***** TOT กำลังจะนำมาใช้งาน

2 ADSL/ADSL2/ADSL2+ ADSL ADSL 2 Plus ANNEX A ADSL 2 Plus ANNEX M
3.4 khz khz khz Mhz. Pots upstream downstream Pots upstream downstream ADSL 2 Plus ANNEX A 3.4 khz khz khz Mhz. Pots upstream downstream ADSL 2 Plus ANNEX M 3.4 khz khz khz Mhz.

3 Package ADSL ที่เปิดให้บริการ
Home use SMEs &Business Fixed IP DSL-VPN 1Mbps/1Mbps 2Mbps/1Mbps 2Mbps/2Mbps 3Mbps/1Mbps 4Mbps/1Mbps 5Mbps/1Mbps 8Mbps/1Mbps 10Mbps/1Mbps

4 Router/Modem ที่ใช้ทดสอบ
SpeedTouch V536 ใช้ Firmware GMesh GM-301 ให้ Enabled Annex M

5 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ Annex M
Dslam ที่ใช้ทดสอบ - Mini Dslam Forth Cab#8 ระยะทาง ประมาณ 800 เมตร - Dslam Ericsson ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร - Dslam Forth 160 K ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ROUTER/MODEM ที่ใช้ทดสอบ - SpeedTouch V536 FW - GMesh GM-301 FW. 3.10L.02 เงื่อนไขในการทดสอบ - กำหนด Port Dslam เป็น Annex M - กำหนด Config ของ CPE เป็น Annex A และ Annex M ความเร็ว ที่ใช้ทดสอบ /1.024 Mbps. ***** /1.024 Mbps.

6 รายงานผลการทดสอบ Annex M
Dslam Forth 160 K ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. ค่า Default ของ Port เป็น ADSL/ADSL2/ADSL2+ สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL (gDmt)

7 รายงานผลการทดสอบ Annex M
Dslam Forth 160 K ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร Set Router/Modem เป็น Annex M - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+, Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+

8 รายงานผลการทดสอบ Annex M
MINI Dslam Forth (FW. F.2.XXX.XXX) ระยะทางประมาณ 800 เมตร Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. ค่า Default ของ Port เป็น ADSL , Annex A สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL (gDmt)

9 รายงานผลการทดสอบ Annex M
MINI Dslam Forth (FW. F.2.XXX.XXX)ระยะทางประมาณ 800 เมตร Set Router/Modem เป็น Annex M - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+ , Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation) Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+

10 รายงานผลการทดสอบ Annex M
Dslam Ericsson (EDA AXH2530)ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. ค่า Default ของ Port เป็น ADSL Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL, Annex A สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation)

11 รายงานผลการทดสอบ Annex M
Dslam Ericsson (EDA AXH2530)ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร Set Router/Modem เป็น Annex A - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+, Annex M Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+ , Annex A สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation)

12 รายงานผลการทดสอบ Annex M
Dslam Ericsson (EDA AXH2530)ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร Set Router/Modem เป็น Annex M - Speed 2.024/1.024 Mbps. Set Port เป็น ADSL2+, Annex M Dslam ติดต่อกับ CPE ด้วยมาตรฐาน ADSL2+ , Annex M สัดส่วนระหว่างสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ความแรงของสัญญาณที่ส่งต่อความแรงของสัญญาณ ที่ได้รับ (Attenuation)

13 Test Speed - Speed 2.048/512 Mbps. , Mode ADSL (gDmt)
- Speed 2.048/1.024 Mbps. , Mode ADSL2+ (Annex M)


ดาวน์โหลด ppt TOT กำลังจะนำมาใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google