งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มกราคม-พฤษภาคม 2554

2 สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น
ชุมสาย สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ลค.ติดตั้งชั่วคราว หมดความจำเป็น เสียบ่อย อื่นๆ รวม จังหวัดตาก 10 2 125 173 170 153 11 18 134 3 5 804 เปอร์เซ็นต์ 1.24 0.25 15.55 21.52 21.14 19.03 1.37 2.24 16.67 0.37 0.62 100.00 อันดับ 8 1 7 6 4 9

3 ความเร็วต่ำกว่าที่ขอใช้บริการ สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย มีหนี้ค้างชำระ
ชุมสาย ความเร็วต่ำกว่าที่ขอใช้บริการ สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย มีหนี้ค้างชำระ ติดต่อลูกค้าไม่ได้ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด หมดความจำเป็น ซ่อมช้า/แก้ปัญหาช้า รวม ตาก 1 79 15 110 92 4 97 401 เปอร์เซ็นต์ 0.25 19.70 3.74 27.43 22.94 1.00 24.19 100.00 อันดับ 7 5 3 6 2

4 สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้
ชุมสาย สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ลค.ติดตั้งชั่วคราว ลูกค้ารื้อถอนเลขหมายพื้นฐาน หมดความจำเป็น เสียบ่อย รวม แม่สอด 9 1 2 30 154 47 38 7 18 27 3 337 เปอร์เซ็นต์ 2.67 0.30 0.59 8.90 45.70 13.95 11.28 2.08 5.34 8.01 0.89 100.00 อันดับ 11 10 4 8 6 5

5 เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over
ชุมสาย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over หมดความจำเป็น รวม แม่ระมาด 16 4 13 23 10 66 เปอร์เซ็นต์ 24.24 6.06 19.70 34.85 15.15 100.00 อันดับ 2 5 3 1

6 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัดตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2554

7 เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over
ชุมสาย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over หมดความจำเป็น รวม ศูนย์ตากฯ 26 1 40 18 34 119 เปอร์เซ็นต์ 21.85 0.84 33.61 15.13 28.57 100 อันดับที่ 3 5 4 2

8 สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่
ชุมสาย สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย มีหนี้ค้างชำระ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ลค.ติดตั้งชั่วคราว หมดความจำเป็น เสียบ่อย รวม ศูนย์ฯแม่สอด 2 39 12 7 1 4 5 73 เปอร์เซ็นต์ 2.74 53.42 16.44 9.589 1.37 5.479 6.849 100 อันดับ 6 3

9 เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over
ชุมสาย ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over หมดความจำเป็น รวม ศูนย์ฯแม่ระมาด 1 12 4 18 เปอร์เซ็นต์ 5.56 66.67 22.22 100 รวมทั้งสิ้น 3 2

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สัญญานไม่เสถียร/หลุดบ่อย เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google