งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554

2 ชุมสาย สัญญาน ไม่เสถียร / หลุดบ่อย เปลี่ยนไป ใช้ผู้ ให้บริการ รายอื่น มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยน เลข หมาย /Cu t Over ป้อน ข้อมูลเลข หมายผิด ใช้ ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น เสียบ่อยอื่นๆรวม จังหวัดตาก เปอร์เซ็นต์ อันดับ

3 ชุมสาย ความเร็ วต่ำกว่า ที่ขอใช้ บริการ สัญญา นไม่ เสถียร / หลุด บ่อย มีหนี้ ค้าง ชำระ ติดต่อ ลูกค้า ไม่ได้ ต้องการ ประหยั ด ย้ายที่ อยู่ เปลี่ยน เลข หมาย / Cut Over ป้อน ข้อมูล เลข หมาย ผิด หมด ความ จำเป็น ซ่อม ช้า / แก้ปัญห าช้า รวม ตาก เปอร์เซ็นต์ อันดับ

4 ชุมสาย สัญญาน ไม่เสถียร / หลุดบ่อย ติดตั้งแล้ว ใช้งาน ไม่ได้ เปลี่ยนไป ใช้ผู้ ให้บริการ รายอื่น มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cu t Over ป้อนข้อมูล เลขหมาย ผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว ลูกค้ารื้อ ถอนเลข หมาย พื้นฐาน หมดความ จำเป็น เสียบ่อยรวม แม่สอด เปอร์เซ็นต์ อันดับ

5 ชุมสาย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม แม่ระมาด เปอร์เซ็นต์ อันดับ 25314

6 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) พฤษภาคม 2554

7 ชุมสาย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม ศูนย์ตากฯ เปอร์เซ็นต์ อันดับที่

8 ชุมสาย สัญญานไม่ เสถียร / หลุดบ่อย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมาย ผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น เสียบ่อยรวม ศูนย์ฯแม่สอด เปอร์เซ็นต์ อันดับ

9 ชุมสาย ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม ศูนย์ฯแม่ระมาด เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งสิ้น

10


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google