งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554

2 ชุมสาย สัญญาน ไม่เสถียร / หลุดบ่อย เปลี่ยนไป ใช้ผู้ ให้บริการ รายอื่น มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยน เลข หมาย /Cu t Over ป้อน ข้อมูลเลข หมายผิด ใช้ ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น เสียบ่อยอื่นๆรวม จังหวัดตาก 102125173170153111813435804 เปอร์เซ็นต์ 1.240.2515.5521.5221.1419.031.372.2416.670.370.62100.00 อันดับ 8105123764911

3 ชุมสาย ความเร็ วต่ำกว่า ที่ขอใช้ บริการ สัญญา นไม่ เสถียร / หลุด บ่อย มีหนี้ ค้าง ชำระ ติดต่อ ลูกค้า ไม่ได้ ต้องการ ประหยั ด ย้ายที่ อยู่ เปลี่ยน เลข หมาย / Cut Over ป้อน ข้อมูล เลข หมาย ผิด หมด ความ จำเป็น ซ่อม ช้า / แก้ปัญห าช้า รวม ตาก 1179115110924971401 เปอร์เซ็นต์ 0.25 19.700.253.7427.4322.941.0024.190.25100.00 อันดับ 7747513627

4 ชุมสาย สัญญาน ไม่เสถียร / หลุดบ่อย ติดตั้งแล้ว ใช้งาน ไม่ได้ เปลี่ยนไป ใช้ผู้ ให้บริการ รายอื่น มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cu t Over ป้อนข้อมูล เลขหมาย ผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว ลูกค้ารื้อ ถอนเลข หมาย พื้นฐาน หมดความ จำเป็น เสียบ่อยรวม แม่สอด 9123015447387181273337 เปอร์เซ็นต์ 2.670.300.598.9045.7013.9511.282.085.340.308.010.89100.00 อันดับ 711104123861159

5 ชุมสาย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม แม่ระมาด 16413231066 เปอร์เซ็นต์ 24.246.0619.7034.8515.15100.00 อันดับ 25314

6 สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) พฤษภาคม 2554

7 ชุมสาย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม ศูนย์ตากฯ 261401834119 เปอร์เซ็นต์ 21.850.8433.6115.1328.57100 อันดับที่ 35142119

8 ชุมสาย สัญญานไม่ เสถียร / หลุดบ่อย มีหนี้ค้าง ชำระ ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over ป้อนข้อมูล เลขหมาย ผิด ใช้ชั่วคราว ในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้ง ชั่วคราว หมดความ จำเป็น เสียบ่อยรวม ศูนย์ฯแม่สอด 2239127145173 เปอร์เซ็นต์ 2.74 53.4216.449.5891.375.4796.8491.37100 อันดับ 661237547

9 ชุมสาย ต้องการ ประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลข หมาย /Cut Over หมดความ จำเป็น รวม ศูนย์ฯแม่ระมาด 1124118 เปอร์เซ็นต์ 5.5666.6722.225.56100 รวมทั้งสิ้น 312318

10


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการยกเลิก ADSL โทรศัพท์จังหวัด ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) มกราคม - พฤษภาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google