งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

11 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท

12 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลฯอจท หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท หนังสือเรียน (ดนตรี-นาฏศิลป์)อจท หนังสือเรียน การงานอาชีพฯอจท หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯอจท

13 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 13 หนังสือเรียน Smileอจท แบบฝึกหัด Smileอจท แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 799.-

14 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 1 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท แบบเรียนเร็วใหม่ ก ข ก กาอักษรวัฒนา คัดไทยอจท รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)124.-

15 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา สมุดรายงาน 3 แบบ แฟ้มสะสมงาน135 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 1

16 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 1 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มบาง สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก สีไม้ หนังสือสวดมนต์110 5 ยางลบ ดินสอ ดินน้ำมัน ไม้บรรทัด155 9 ปากกาเขียนปก125 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) 310.-

17 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

18 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท

19 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท หนังสือเรียน สุขศึกษา พละศึกษา อจท หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์อจท หนังสือเรียน การงานอาชีพฯอจท หนังสือเรียน เทคโนโลยี ฯอจท

20 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 12 หนังสือเรียน Smileอจท แบบฝึกหัด Smileอจท แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี)829.-

21 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 2 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท คัดไทยอจท แบบวัดและบันทึกผลพุทธศาสนาอจท แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯอจท แบบวัดและบันทึกผลประวัติฯอจท รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 222.-

22 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ ดินสอ 155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 2

23 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 2 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ สมุดรายงานไม่มีเส้นมีกรอบ120 3 สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก สีไม้145 5 ยางลบ ไม้บรรทัด155 7 ดินน้ำมัน ดินสอ4520 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์ (ซื้อเพิ่ม) 412.-บาท

24 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

25 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท

26 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท หนังสือเรียน สุขศึกษา พละศึกษาอจท หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์อจท

27 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ฯอจท หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯอจท หนังสือเรียน Smileอจท รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 748.-

28 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ แบบฝึกหัด Smileอจท

29 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 ฝึกคณิตศาสตร์หอสมุดกลาง ภาษาไทย เล่ม 1บรรณกิจ ภาษาไทย เล่ม 2บรรณกิจ คัดไทยอจท แบบวัดและบันทึกผล พุทธศาสนา อจท

30 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 แบบวัดและบันทึกผล สังคมฯอจท แบบวัดและบันทึกผลประวัติ ฯอจท คำศัพท์ภาษาไทย พัฒนาศึกษา รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)492.-

31 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ120 4 สมุดรายงานมีเส้นมีเส้นมีกรอบ120 5 ดินสอ 155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 3

32 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

33 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท

34 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พุทธศาสนาอจท หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท หนังสือเรียน สุขศึกษาพลศึกษาอจท หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์อจท

35 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ฯอจท หนังสือเรียน Smileอจท แบบฝึกหัด Smileอจท รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 787.-

36 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน เทคโนโลยี ฯอจท

37 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 แบบวัดและบันทึกผล พุทธศาสนาอจท แบบวัดและบันทึกผล สังคมศึกษาฯอจท แบบวัดและบันทึกผล ประวัติศาสตร์อจท รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 288.-

38 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง สมุดรายงาน 3 แบบ ดินสอ155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 4

39 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

40 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท

41 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท หนังสือเรียน Smileอจท แบบฝึกหัด Smileอจท แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ

42 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 695.-

43 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 5 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 หลักภาษาและการใช้ภาษาพว แบบฝึกหัดภาษาไทยพว แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯอจท แบบวัดและบันทึกผลประวัติศาสตร์อจท แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 224.-

44 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มบาง สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ120 3 ชุดเรขาคณิต155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์จัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 5

45 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท หนังสือเรียนพระพุทธศาสนาอจท

47 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท หนังสือเรียน สุขศึกษา พลศึกษาอจท หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์อจท หนังสือเรียน การงานอาชีพฯอจท หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯอจท

48 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 13 หนังสือเรียน Smileอจท แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 984.-

49 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 6 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท แบบฝึกหัด Smileอจท แบบวัดและบันทึกผลพุทธศาสนาอจท แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯอจท แบบวัดและบันทึกผลประวัติศาสตร์อจท รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 245.-

50 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา สมุดเล่มบาง สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ120 4 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ120 5 ชุดเรขาคณิต155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์จัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 6

51 1.เครื่องแบบ เครื่องแบบนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ 1.1 ชุดนักเรียน (1) นักเรียนชายทุกระดับชั้น กางเกงขาสั้นสีกากี เสื้อเชิ้ต แขนสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีนำตาล (2) นักเรียนหญิง กระโปรงสีน้ำเงินทุกระดับชั้น เสื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใส่เสื้อคอฮาวายสีขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใส่เสื้อคอทหารเรือผูกคอซองสีน้ำเงิน รองเท้าหนังทรงนักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาว ระเบียบโรงเรียนจ่าการบุญ ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

52 1.2 ชุดประจำโรงเรียน นักเรียนทุกคนใส่ชุดประจำโรงเรียนทุกวันศุกร์ และวันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา เสื้อยืดสีแดงปักตราประจำโรงเรียน ที่กระเป๋า กางเกงวอร์มขายาวสีดำล้วนไม่มีแถบสี รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ถุงเท้าสีขาว 1.3ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนแต่งชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด (1) นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งชุดลูกเสือสามัญ (2) นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่งชุดลูกเสือสำรอง (3) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งชุดยุวกาชาด (4) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใส่เสื้อนักเรียนผูกผ้า ผูกคอ ยุวกาชาด

53 2.การติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 2.1 ชุดนักเรียน อักษรย่อ จ.บ. ปักด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกข้างขวา ของตัวเสื้อ ชื่อ-ชื่อสกุล ปักด้วยไหมสีน้ำเงินข้างซ้ายของ ตัวเสื้อเหนือแนวเสมอ จ.บ ป้ายชั้น ปักหมายเลขชั้นเรียน เช่น 1.1 หรือ 1.2 เป็นต้น ด้วยไหมสีน้ำเงินข้างซ้ายของตัวเสื้อ เหนือป้ายชื่อประมาณ 1 ซ.ม กระดุมสี ได้แก่กระดุมสีแดงสำหรับนักเรียนที่ ผู้ปกครองมารับ กระดุมสีเขียวสำหรับนักเรียน ที่กลับบ้านเอง หรือขึ้นรถรับ-ส่ง ติดที่มุมปกเสื้อ ด้านหน้าข้างซ้ายของตัวเสื้อ

54 2.2 ชุดประจำโรงเรียนหรือชุดพลศึกษา ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหมือนชุดนักเรียนปักด้วยไหม สีขาวด้านขวา และไม่ต้องปักอักษรย่อ จ.บ. เพราะมีตราประจำโรงเรียน ปักติดที่กระเป๋าเสื้ออยู่แล้ว 2.3ชุดลูกเสือ ชุดลูกเสือสำรอง (1) อักษรย่อ จ.บ.,ชื่อ-ชื่อสกุล,ป้ายชั้น และกระดุมสี ติดเช่นเดียวกับเสื้อชุดนักเรียน (2) อาร์มประจำโรงเรียน ติดที่ไหล่ขวาห่างจากตะเข็บแขนเสื้อ ลงมาประมาณ 1 ซ.ม. (3) หมายเลขกลุ่ม-กอง ติดที่ไหล่ขวา.ห่างจากอาร์มประจำโรงเรียน ลงมาประมาณ 1 ซ.ม. (4) สามเหลี่ยมสีประจำหมู่ ติดที่ไหล่ซ้ายห่างจากตะเข็บแขนเสื้อ ลงมาประมาณ 1 ซ.ม.

55 (5) การประดับดาวที่หน้าหมวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่ต้องประดับดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประดับดาวที่หมวก 1 ดวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประดับดาวที่หมวก 2 ดวง ลูกเสือสามัญ (รายละเอียดเหมือนในรูป) 3.ทรงผม นักเรียนชายไว้ผมสั้นทรงนักเรียน นักเรียนหญิง ไว้ผมสั้น ทรงนักเรียน เลยติ่งหูลงมาไม่เกิน 1 ซ.ม. ยกเว้นนักเรียนหญิงที่มี ความจำเป็นต้องไว้ผมทรงอื่น ให้ผู้ปกครองทำเรื่องขออนุญาตเป็นรายกรณี 4. ระเบียบว่าด้วยการรับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดทำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับประทานที่ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับประทานที่โรงอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รับประทานอาหารกลางวันโดยซื้อ รับประทานเองที่โรงอาหาร

56 5. ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา น. ตามตารางเวลาเรียนของโรงเรียน ดังนี้ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ น.พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา น.นักเรียนเข้าห้องเรียน น. เรียนภาคเช้า น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. เรียนภาคบ่าย น. โรงเรียนเลิก นักเรียนทุกคนต้องกลับบ้าน ก่อนเวลา น.

57 ตารางนัดหมายปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ชั้น ป รับหนังสือเรียน (ฟรี) 2. ซื้อหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 3. รับอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 4. ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 5. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน) วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ชั้น ป รับหนังสือเรียน (ฟรี) 2. ซื้อหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 3. รับอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 4. ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 5. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน) (เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556)

58 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ ค่าอาหารปีละ ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม) ค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม)190.- รวมค่าใช้จ่าย1,572.-

59 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ ค่าอาหารปีละ ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)492.- รวมค่าใช้จ่าย1,852.-

60 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)288.- รวมค่าใช้จ่าย1,048.-

61 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)224.- รวมค่าใช้จ่าย1,184.-

62 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.6 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)245.- รวมค่าใช้จ่าย1,205.-


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google