งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

11 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ. 54.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ. 31.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท. 57.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท. 23.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท. 74.00 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท. 42.00

12 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท. 42.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลฯอจท. 60.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท. 50.00 10 หนังสือเรียน (ดนตรี-นาฏศิลป์)อจท. 50.00 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพฯอจท. 52.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯอจท. 42.00

13 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 13 หนังสือเรียน Smileอจท. 82.00 14 แบบฝึกหัด Smileอจท. 45.00 15 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 43.00 16 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 28.00 17 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 24.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 799.-

14 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 1 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 29.00 2 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท. 23.00 3 แบบเรียนเร็วใหม่ ก ข ก กาอักษรวัฒนา 30.00 4 คัดไทยอจท. 42.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)124.-

15 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา520100 2 สมุดรายงาน 3 แบบ32060 3 แฟ้มสะสมงาน135 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 1

16 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 1 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มบาง1210120 2 สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก2714 3 สีไม้24590 4 หนังสือสวดมนต์110 5 ยางลบ2510 6 ดินสอ4520 7 ดินน้ำมัน2816 8 ไม้บรรทัด155 9 ปากกาเขียนปก125 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) 310.-

17 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

18 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ. 69.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ. 39.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท. 57.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท. 32.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท. 72.00 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท. 52.00

19 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท. 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษา พละศึกษา อจท. 59.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท. 47.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์อจท. 38.00 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพฯอจท. 56.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยี ฯอจท. 45.00

20 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 12 หนังสือเรียน Smileอจท. 95.00 13 แบบฝึกหัด Smileอจท. 48.00 14 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 36.00 15 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 32.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี)829.-

21 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 2 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 27.00 2 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท. 41.00 3 คัดไทยอจท. 42.00 4 แบบวัดและบันทึกผลพุทธศาสนาอจท. 35.00 5 แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯอจท. 42.00 6 แบบวัดและบันทึกผลประวัติฯอจท. 35.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 222.-

22 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 42080 2 สมุดเล่มบาง 91090 3 สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ 120 4 ดินสอ 155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 2

23 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 2 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ32060 2 สมุดรายงานไม่มีเส้นมีกรอบ120 3 สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก2714 4 สีไม้145 5 ยางลบ2510 6 ไม้บรรทัด155 7 ดินน้ำมัน2816 8 ดินสอ4520 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) 190.- รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์ (ซื้อเพิ่ม) 412.-บาท

24 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

25 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ. 71.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ. 51.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท. 54.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท. 35.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท. 77.00

26 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท. 56.00 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท. 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษา พละศึกษาอจท. 60.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท. 48.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์อจท. 40.00

27 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ฯอจท. 58.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯอจท. 48.00 13 หนังสือเรียน Smileอจท. 98.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 748.-

28 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท. 30.00 2 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 25.00 3 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 30.00 4 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 46.00 5 แบบฝึกหัด Smileอจท. 52.00

29 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 ฝึกคณิตศาสตร์หอสมุดกลาง 35.00 7 ภาษาไทย เล่ม 1บรรณกิจ 40.00 8 ภาษาไทย เล่ม 2บรรณกิจ 40.00 9 คัดไทยอจท. 42.00 10 แบบวัดและบันทึกผล พุทธศาสนา อจท. 35.00

30 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 แบบวัดและบันทึกผล สังคมฯอจท. 42.00 12 แบบวัดและบันทึกผลประวัติ ฯอจท. 35.00 13 คำศัพท์ภาษาไทย พัฒนาศึกษา 40.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)492.-

31 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 42080 2 สมุดเล่มบาง 71070 3 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ120 4 สมุดรายงานมีเส้นมีเส้นมีกรอบ120 5 ดินสอ 155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 3

32 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

33 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ. 80.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ. 60.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท. 48.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท. 27.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท. 89.00

34 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พุทธศาสนาอจท. 63.00 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท. 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษาพลศึกษาอจท. 73.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท. 50.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์อจท. 55.00

35 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ฯอจท. 63.00 12 หนังสือเรียน Smileอจท. 82.00 13 แบบฝึกหัด Smileอจท. 45.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 787.-

36 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท. 16.00 2 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 44.00 3 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 24.00 4 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 28.00 5 หนังสือเรียน เทคโนโลยี ฯอจท. 64.00

37 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 แบบวัดและบันทึกผล พุทธศาสนาอจท. 35.00 7 แบบวัดและบันทึกผล สังคมศึกษาฯอจท. 42.00 8 แบบวัดและบันทึกผล ประวัติศาสตร์อจท. 35.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 288.-

38 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา32060 2 สมุดเล่มบาง71070 3 สมุดรายงาน 3 แบบ32060 4 ดินสอ155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 4

39 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

40 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ. 90.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ. 48.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท. 65.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท. 45.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท. 88.00

41 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนาอจท. 62.00 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท. 50.00 8 หนังสือเรียน Smileอจท. 95.00 9 แบบฝึกหัด Smileอจท. 48.00 10 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 42.00

42 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 11 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 27.00 12 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 35.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 695.-

43 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 5 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคา หมาย เหตุ 1 หลักภาษาและการใช้ภาษาพว. 58.00 2 แบบฝึกหัดภาษาไทยพว. 52.00 3 แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯอจท. 42.00 4 แบบวัดและบันทึกผลประวัติศาสตร์อจท. 35.00 5 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท. 37.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 224.-

44 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มบาง1710170 2 สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ120 3 ชุดเรขาคณิต155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์จัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 5

45 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาทีสพฐ. 90.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำสพฐ. 64.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์สสวท. 63.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์สสวท. 79.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯอจท. 98.00 6 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนาอจท. 62.00

47 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์อจท. 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษา พลศึกษาอจท. 70.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์)อจท. 52.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์อจท. 55.00 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพฯอจท. 68.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯอจท. 50.00

48 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 13 หนังสือเรียน Smileอจท. 98.00 14 แบบฝึกทักษะภาษาสพฐ. 46.00 15 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 37.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 984.-

49 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 6 ที่ รายการสำนักพิมพ์ราคาหมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์สสวท. 30.00 2 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์สสวท. 51.00 3 แบบฝึกหัด Smileอจท. 52.00 4 แบบวัดและบันทึกผลพุทธศาสนาอจท. 35.00 5 แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯอจท. 42.00 6 แบบวัดและบันทึกผลประวัติศาสตร์อจท. 35.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 245.-

50 ที่รายการ รายการทั้งหมด จำนวนราคาเป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา520100 2 สมุดเล่มบาง51050 3 สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ120 4 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ120 5 ชุดเรขาคณิต155 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)195.- อุปกรณ์จัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 6

51 1.เครื่องแบบ เครื่องแบบนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ 1.1 ชุดนักเรียน (1) นักเรียนชายทุกระดับชั้น กางเกงขาสั้นสีกากี เสื้อเชิ้ต แขนสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีนำตาล (2) นักเรียนหญิง กระโปรงสีน้ำเงินทุกระดับชั้น เสื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใส่เสื้อคอฮาวายสีขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใส่เสื้อคอทหารเรือผูกคอซองสีน้ำเงิน รองเท้าหนังทรงนักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาว ระเบียบโรงเรียนจ่าการบุญ ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

52 1.2 ชุดประจำโรงเรียน นักเรียนทุกคนใส่ชุดประจำโรงเรียนทุกวันศุกร์ และวันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา เสื้อยืดสีแดงปักตราประจำโรงเรียน ที่กระเป๋า กางเกงวอร์มขายาวสีดำล้วนไม่มีแถบสี รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ถุงเท้าสีขาว 1.3ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนแต่งชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด (1) นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งชุดลูกเสือสามัญ (2) นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่งชุดลูกเสือสำรอง (3) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งชุดยุวกาชาด (4) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใส่เสื้อนักเรียนผูกผ้า ผูกคอ ยุวกาชาด

53 2.การติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 2.1 ชุดนักเรียน 2.1.1 อักษรย่อ จ.บ. ปักด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกข้างขวา ของตัวเสื้อ 2.1.2 ชื่อ-ชื่อสกุล ปักด้วยไหมสีน้ำเงินข้างซ้ายของ ตัวเสื้อเหนือแนวเสมอ จ.บ. 2.1.3 ป้ายชั้น ปักหมายเลขชั้นเรียน เช่น 1.1 หรือ 1.2 เป็นต้น ด้วยไหมสีน้ำเงินข้างซ้ายของตัวเสื้อ เหนือป้ายชื่อประมาณ 1 ซ.ม. 2.1.4 กระดุมสี ได้แก่กระดุมสีแดงสำหรับนักเรียนที่ ผู้ปกครองมารับ กระดุมสีเขียวสำหรับนักเรียน ที่กลับบ้านเอง หรือขึ้นรถรับ-ส่ง ติดที่มุมปกเสื้อ ด้านหน้าข้างซ้ายของตัวเสื้อ

54 2.2 ชุดประจำโรงเรียนหรือชุดพลศึกษา ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหมือนชุดนักเรียนปักด้วยไหม สีขาวด้านขวา และไม่ต้องปักอักษรย่อ จ.บ. เพราะมีตราประจำโรงเรียน ปักติดที่กระเป๋าเสื้ออยู่แล้ว 2.3ชุดลูกเสือ 2.3.1 ชุดลูกเสือสำรอง (1) อักษรย่อ จ.บ.,ชื่อ-ชื่อสกุล,ป้ายชั้น และกระดุมสี ติดเช่นเดียวกับเสื้อชุดนักเรียน (2) อาร์มประจำโรงเรียน ติดที่ไหล่ขวาห่างจากตะเข็บแขนเสื้อ ลงมาประมาณ 1 ซ.ม. (3) หมายเลขกลุ่ม-กอง ติดที่ไหล่ขวา.ห่างจากอาร์มประจำโรงเรียน ลงมาประมาณ 1 ซ.ม. (4) สามเหลี่ยมสีประจำหมู่ ติดที่ไหล่ซ้ายห่างจากตะเข็บแขนเสื้อ ลงมาประมาณ 1 ซ.ม.

55 (5) การประดับดาวที่หน้าหมวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่ต้องประดับดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประดับดาวที่หมวก 1 ดวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประดับดาวที่หมวก 2 ดวง 2.3.2 ลูกเสือสามัญ (รายละเอียดเหมือนในรูป) 3.ทรงผม นักเรียนชายไว้ผมสั้นทรงนักเรียน นักเรียนหญิง ไว้ผมสั้น ทรงนักเรียน เลยติ่งหูลงมาไม่เกิน 1 ซ.ม. ยกเว้นนักเรียนหญิงที่มี ความจำเป็นต้องไว้ผมทรงอื่น ให้ผู้ปกครองทำเรื่องขออนุญาตเป็นรายกรณี 4. ระเบียบว่าด้วยการรับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดทำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับประทานที่ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับประทานที่โรงอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รับประทานอาหารกลางวันโดยซื้อ รับประทานเองที่โรงอาหาร

56 5. ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น. ตามตารางเวลาเรียนของโรงเรียน ดังนี้ 07.50 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ 08.00 น.พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 08.15 น.นักเรียนเข้าห้องเรียน 08.30-11.30 น. เรียนภาคเช้า 11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.30-15.30 น. เรียนภาคบ่าย 15.30 น. โรงเรียนเลิก นักเรียนทุกคนต้องกลับบ้าน ก่อนเวลา 17.00 น.

57 ตารางนัดหมายปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ชั้น ป.1-3 1. รับหนังสือเรียน (ฟรี) 2. ซื้อหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 3. รับอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 4. ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 5. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน) วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ชั้น ป.4-6 1. รับหนังสือเรียน (ฟรี) 2. ซื้อหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 3. รับอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 4. ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 5. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน) (เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556)

58 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ400.- 2ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ160.- 3 ค่าอาหารปีละ600.- 4 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)222.- 5 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม)190.- รวมค่าใช้จ่าย1,572.-

59 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ600.- 2ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ160.- 3 ค่าอาหารปีละ600.- 4 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)492.- รวมค่าใช้จ่าย1,852.-

60 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ600.- 2ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ160.- 3 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)288.- รวมค่าใช้จ่าย1,048.-

61 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ800.- 2ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ160.- 3 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)224.- รวมค่าใช้จ่าย1,184.-

62 รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.6 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1ค่าคอมพิวเตอร์ปีละ800.- 2ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ160.- 3 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม)245.- รวมค่าใช้จ่าย1,205.-


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google