งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต ๑

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

11 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาที สพฐ. 54.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ 31.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ สสวท. 57.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 23.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ อจท. 74.00 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา 42.00

12 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 42.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลฯ 60.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 50.00 10 หนังสือเรียน (ดนตรี-นาฏศิลป์) 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ 52.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ

13 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 1 (631 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 13 หนังสือเรียน Smile อจท. 82.00 14 แบบฝึกหัด Smile 45.00 15 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 43.00 16 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. 28.00 17 24.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 799.-

14 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 1 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 29.00 2 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์ 23.00 3 แบบเรียนเร็วใหม่ ก ข ก กา อักษรวัฒนา 30.00 4 คัดไทย อจท. 42.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 124.-

15 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 1
อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 1 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 5 20 100 2 สมุดรายงาน 3 แบบ 3 60 แฟ้มสะสมงาน 35 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 195.-

16 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 1
อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 1 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มบาง 12 10 120 2 สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก 7 14 3 สีไม้ 45 90 4 หนังสือสวดมนต์ 5 ยางลบ 6 ดินสอ 20 ดินน้ำมัน 8 16 ไม้บรรทัด 9 ปากกาเขียนปก 25 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) 310.-

17 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

18 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาที สพฐ. 69.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ 39.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ สสวท. 57.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 32.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ อจท. 72.00 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา 52.00

19 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษา พละศึกษา 59.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 47.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ 38.00 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ 56.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยี ฯ 45.00

20 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 2 (635 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 12 หนังสือเรียน Smile อจท. 95.00 13 แบบฝึกหัด Smile 48.00 14 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. 36.00 15 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 32.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 829.-

21 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 2 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 27.00 2 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์ 41.00 3 คัดไทย อจท. 42.00 4 แบบวัดและบันทึกผลพุทธศาสนา 35.00 5 แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯ 6 แบบวัดและบันทึกผลประวัติฯ รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 222.-

22 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 2
อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 2 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 4 20 80 2 สมุดเล่มบาง 9 10 90 3 สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ ดินสอ 5 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 195.-

23 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 2
อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อเพิ่ม ระดับชั้น ป. 2 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ 3 20 60 2 สมุดรายงานไม่มีเส้นมีกรอบ สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก 7 14 4 สีไม้ 45 5 ยางลบ 10 6 ไม้บรรทัด ดินน้ำมัน 8 16 ดินสอ รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) 190.- รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์ (ซื้อเพิ่ม) บาท

24 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

25 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาที สพฐ. 71.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ 51.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ สสวท. 54.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 35.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ อจท. 77.00

26 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา อจท. 56.00 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษา พละศึกษา 60.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 48.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ 40.00

27 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 3 (652 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมาย เหตุ 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ฯ อจท. 58.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ 48.00 13 หนังสือเรียน Smile 98.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 748.-

28 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์ สสวท. 30.00 2 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ 25.00 3 4 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. 46.00 5 แบบฝึกหัด Smile อจท. 52.00

29 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 6 ฝึกคณิตศาสตร์ หอสมุดกลาง 35.00 7 ภาษาไทย เล่ม 1 บรรณกิจ 40.00 8 ภาษาไทย เล่ม 2 9 คัดไทย อจท. 42.00 10 แบบวัดและบันทึกผล พุทธศาสนา

30 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 11 แบบวัดและบันทึกผล สังคมฯ อจท. 42.00 12 แบบวัดและบันทึกผลประวัติ ฯ 35.00 13 คำศัพท์ภาษาไทย พัฒนาศึกษา 40.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 492.-

31 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 3
อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี ระดับชั้น ป. 3 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 4 20 80 2 สมุดเล่มบาง 7 10 70 3 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ สมุดรายงานมีเส้นมีเส้นมีกรอบ 5 ดินสอ รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 195.-

32 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

33 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาที สพฐ. 80.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ 60.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ สสวท. 48.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 27.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ อจท. 89.00

34 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 4 (663 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมาย เหตุ 6 หนังสือเรียน พุทธศาสนา อจท. 63.00 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษาพลศึกษา 73.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 50.00 10 หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ 55.00

35 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป (663 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพ ฯ อจท. 63.00 12 หนังสือเรียน Smile 82.00 13 แบบฝึกหัด Smile 45.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 787.-

36 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์ สสวท. 16.00 2 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. 44.00 3 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ 24.00 4 28.00 5 หนังสือเรียน เทคโนโลยี ฯ อจท. 64.00

37 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 6 แบบวัดและบันทึกผล พุทธศาสนา อจท. 35.00 7 แบบวัดและบันทึกผล สังคมศึกษาฯ 42.00 8 แบบวัดและบันทึกผล ประวัติศาสตร์ รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 288.-

38 อุปกรณ์การเรียนจัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)
ระดับชั้น ป. 4 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 3 20 60 2 สมุดเล่มบาง 7 10 70 สมุดรายงาน 3 แบบ 4 ดินสอ 5 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 195.-

39 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

40 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป (645 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาที สพฐ. 90.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ 48.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ สสวท. 65.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 45.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ อจท. 88.00

41 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป. 5 (645 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป (645 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 6 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา อจท. 62.00 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ 50.00 8 หนังสือเรียน Smile 95.00 9 แบบฝึกหัด Smile 48.00 10 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. 42.00

42 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ระดับชั้น ป (645 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 11 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 27.00 12 35.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 695.-

43 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 5 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หลักภาษาและการใช้ภาษา พว. 58.00 2 แบบฝึกหัดภาษาไทย 52.00 3 แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯ อจท. 42.00 4 แบบวัดและบันทึกผลประวัติศาสตร์ 35.00 5 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์ สสวท. 37.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 224.-

44 อุปกรณ์จัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)
ระดับชั้น ป. 5 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มบาง 17 10 170 2 สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ 20 3 ชุดเรขาคณิต 5 รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 195.-

45 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

46 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 หนังสือเรียน ภาษาพาที สพฐ. 90.00 2 หนังสือเรียน วรรณคดีลำนำ 64.00 3 หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ สสวท. 63.00 4 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ 79.00 5 หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ อจท. 98.00 6 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา 62.00

47 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 7 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 52.00 8 หนังสือเรียน สุขศึกษา พลศึกษา 70.00 9 หนังสือเรียน ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 10 หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ 55.00 11 หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ 68.00 12 หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ 50.00

48 รายชื่อหนังสือเรียน ปี 2556 โรงเรียนจ่าการบุญ รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี)
รายชื่อหนังสือเรียน ปี โรงเรียนจ่าการบุญ ชั้น ป.6 (818 บ.) ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 13 หนังสือเรียน Smile อจท. 98.00 14 แบบฝึกทักษะภาษา สพฐ. 46.00 15 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 37.00 รวมค่าหนังสือเรียน (ฟรี) 984.-

49 รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม)
รายชื่อหนังสือเรียนเพิ่มเติม (จำหน่าย) ระดับชั้น ป. 6 ที่ รายการ สำนักพิมพ์ ราคา หมายเหตุ 1 แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สสวท. 30.00 2 แบบบันทึกวิทยาศาสตร์ 51.00 3 แบบฝึกหัด Smile อจท. 52.00 4 แบบวัดและบันทึกผลพุทธศาสนา 35.00 5 แบบวัดและบันทึกผลสังคมศึกษาฯ 42.00 6 แบบวัดและบันทึกผลประวัติศาสตร์ รวมค่าหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 245.-

50 อุปกรณ์จัดซื้อตามงบประมาณเรียนฟรี รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี)
ระดับชั้น ป. 6 ที่ รายการ รายการทั้งหมด จำนวน ราคา เป็นเงิน 1 สมุดเล่มหนา 5 20 100 2 สมุดเล่มบาง 10 50 3 สมุดรายงานมีเส้นมีกรอบ 4 สมุดรายงานมีเส้นไม่มีกรอบ ชุดเรขาคณิต รวมค่าอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 195.-

51 ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
ระเบียบโรงเรียนจ่าการบุญ ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน เครื่องแบบ เครื่องแบบนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ 1.1 ชุดนักเรียน (1) นักเรียนชายทุกระดับชั้น กางเกงขาสั้นสีกากี เสื้อเชิ้ต แขนสั้นสีขาว รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล ถุงเท้าสีนำตาล (2) นักเรียนหญิง กระโปรงสีน้ำเงินทุกระดับชั้น เสื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ใส่เสื้อคอฮาวายสีขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใส่เสื้อคอทหารเรือผูกคอซองสีน้ำเงิน รองเท้าหนังทรงนักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาว

52 1.2 ชุดประจำโรงเรียน นักเรียนทุกคนใส่ชุดประจำโรงเรียนทุกวันศุกร์
และวันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา เสื้อยืดสีแดงปักตราประจำโรงเรียน ที่กระเป๋า กางเกงวอร์มขายาวสีดำล้วนไม่มีแถบสี รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ถุงเท้าสีขาว 1.3 ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด นักเรียนทุกคนแต่งชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด (1) นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งชุดลูกเสือสามัญ (2) นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่งชุดลูกเสือสำรอง (3) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่งชุดยุวกาชาด (4) นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใส่เสื้อนักเรียนผูกผ้า ผูกคอ ยุวกาชาด

53 2. การติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ
2.1 ชุดนักเรียน อักษรย่อ จ.บ. ปักด้วยไหมสีน้ำเงินที่อกข้างขวา ของตัวเสื้อ ชื่อ-ชื่อสกุล ปักด้วยไหมสีน้ำเงินข้างซ้ายของ ตัวเสื้อเหนือแนวเสมอ จ.บ. ป้ายชั้น ปักหมายเลขชั้นเรียน เช่น 1.1 หรือ 1.2 เป็นต้น ด้วยไหมสีน้ำเงินข้างซ้ายของตัวเสื้อ เหนือป้ายชื่อประมาณ 1 ซ.ม. กระดุมสี ได้แก่กระดุมสีแดงสำหรับนักเรียนที่ ผู้ปกครองมารับ กระดุมสีเขียวสำหรับนักเรียน ที่กลับบ้านเอง หรือขึ้นรถรับ-ส่ง ติดที่มุมปกเสื้อ ด้านหน้าข้างซ้ายของตัวเสื้อ

54 2.2 ชุดประจำโรงเรียนหรือชุดพลศึกษา
ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหมือนชุดนักเรียนปักด้วยไหมสีขาวด้านขวา และไม่ต้องปักอักษรย่อ จ.บ. เพราะมีตราประจำโรงเรียนปักติดที่กระเป๋าเสื้ออยู่แล้ว 2.3 ชุดลูกเสือ ชุดลูกเสือสำรอง (1) อักษรย่อ จ.บ. ,ชื่อ-ชื่อสกุล ,ป้ายชั้น และกระดุมสี ติดเช่นเดียวกับเสื้อชุดนักเรียน (2) อาร์มประจำโรงเรียน ติดที่ไหล่ขวาห่างจากตะเข็บแขนเสื้อ ลงมาประมาณ 1 ซ.ม. (3) หมายเลขกลุ่ม-กอง ติดที่ไหล่ขวา.ห่างจากอาร์มประจำโรงเรียน ลงมาประมาณ 1 ซ.ม. (4) สามเหลี่ยมสีประจำหมู่ ติดที่ไหล่ซ้ายห่างจากตะเข็บแขนเสื้อ

55 (5) การประดับดาวที่หน้าหมวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ยังไม่ต้องประดับดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประดับดาวที่หมวก 1 ดวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประดับดาวที่หมวก 2 ดวง ลูกเสือสามัญ (รายละเอียดเหมือนในรูป) ทรงผม นักเรียนชายไว้ผมสั้นทรงนักเรียน นักเรียนหญิง ไว้ผมสั้น ทรงนักเรียน เลยติ่งหูลงมาไม่เกิน 1 ซ.ม. ยกเว้นนักเรียนหญิงที่มี ความจำเป็นต้องไว้ผมทรงอื่น ให้ผู้ปกครองทำเรื่องขออนุญาตเป็นรายกรณี 4. ระเบียบว่าด้วยการรับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดทำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับประทานที่ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับประทานที่โรงอาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับประทานอาหารกลางวันโดยซื้อ รับประทานเองที่โรงอาหาร

56 5. ระเบียบว่าด้วยการมาโรงเรียน
นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา น. ตามตารางเวลาเรียนของโรงเรียน ดังนี้ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ น. พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา น. นักเรียนเข้าห้องเรียน น. เรียนภาคเช้า น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. เรียนภาคบ่าย น. โรงเรียนเลิก นักเรียนทุกคนต้องกลับบ้าน ก่อนเวลา น.

57 ตารางนัดหมายปีการศึกษา 2556
ตารางนัดหมายปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม เวลา น. ชั้น ป.1-3 1. รับหนังสือเรียน (ฟรี) 2. ซื้อหนังสือเรียน (ซื้อเพิ่ม) 3. รับอุปกรณ์การเรียน (ฟรี) 4. ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 5. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (มีร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน) วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม เวลา น. ชั้น ป.4-6 (เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556)

58 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.2
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่ รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1 ค่าคอมพิวเตอร์ ปีละ 400.- 2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 160.- 3 ค่าอาหาร 600.- 4 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม) 222.- 5 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ซื้อเพิ่ม) 190.- รวมค่าใช้จ่าย 1,572.-

59 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.3
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ที่ รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1 ค่าคอมพิวเตอร์ ปีละ 600.- 2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 160.- 3 ค่าอาหาร 4 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม) 492.- รวมค่าใช้จ่าย 1,852.-

60 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.4
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่ รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1 ค่าคอมพิวเตอร์ ปีละ 600.- 2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 160.- 3 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม) 288.- รวมค่าใช้จ่าย 1,048.-

61 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.5
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่ รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1 ค่าคอมพิวเตอร์ ปีละ 800.- 2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 160.- 3 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม) 224.- รวมค่าใช้จ่าย 1,184.-

62 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.6
รายละเอียดที่ผู้ปกครองต้องเตรียมในวัน รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ป.6 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ที่ รายการ ปี การศึกษา 2556 จำนวน เงิน หมาย เหตุ 1 ค่าคอมพิวเตอร์ ปีละ 800.- 2 ค่าประกันอุบัติเหตุ 160.- 3 ค่าหนังสือ (ซื้อเพิ่ม) 245.- รวมค่าใช้จ่าย 1,205.-


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google