งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

52. ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ทำ ให้ลูกปืนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอน ที่ลูกปืน กำลังจะกระทบพื้น ข้อใด ถูกต้องที่สุด ( ไม่ต้องคิดแรงต้าน อากาศ ) 1. ความเร็วในแนวระดับเป็นศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "52. ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ทำ ให้ลูกปืนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอน ที่ลูกปืน กำลังจะกระทบพื้น ข้อใด ถูกต้องที่สุด ( ไม่ต้องคิดแรงต้าน อากาศ ) 1. ความเร็วในแนวระดับเป็นศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 52. ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ทำ ให้ลูกปืนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอน ที่ลูกปืน กำลังจะกระทบพื้น ข้อใด ถูกต้องที่สุด ( ไม่ต้องคิดแรงต้าน อากาศ ) 1. ความเร็วในแนวระดับเป็นศูนย์ 2. ความเร็วในแนวระดับเท่ากับ ความเร็วตอนต้นที่ลูกปืน ยิงออกมา 3. ความเร็วในแนวระดับมีขนาด มากกว่าตอนที่ถูกยิงออกมา 4. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดน้อย กว่าตอนที่ถูกยิงออกมา แต่ไม่เป็นศูนย์

2 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2554 ) คำถามเพิ่มเติม

3 โดย... อาจารย์ ทิวา เพ็ญสุข

4

5 แรงที่กระทำต่อวัตถุ ได้แก่ 1. แรงโน้มถ่วง 2. แรงแม่เหล็ก 3. แรงไฟฟ้า 4. แรง นิวเคลียร์

6

7 Kg.m/s 2 น้ำหนักแปรผันตรงกับมวล น้ำหนัก กับ มวล เป็น ปริมาณที่แตกต่างกัน

8 มวล มีค่าคงที่เสมอ แต่ น้ำหนัก จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่า g ?

9 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2550 ) ข้อ 48. เมื่อวัตถุอยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนัก ของวัตถุที่มีมวล 10 กิโลกรัม ได้ 16 นิวตัน ถ้าปล่อยให้วัตถุตกที่บนผิวของดวงจันทร์ วัตถุจะ มีความเร่งเท่าใด ข้อ 48. เมื่อวัตถุอยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนัก ของวัตถุที่มีมวล 10 กิโลกรัม ได้ 16 นิวตัน ถ้าปล่อยให้วัตถุตกที่บนผิวของดวงจันทร์ วัตถุจะ มีความเร่งเท่าใด 1.1.6 m/s 2 2.3.2m/s 2 3.6.4m/s 2 49.6m/s 2

10 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2547 ) 5. ชายคนหนึ่งมีน้ำหนัก 500 นิวตัน ที่ผิวโลก เขาจะมีมวลเท่าใดบนดวง จันทร์ ซึ่งมีค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็น 1/6 เท่าของโลก ( กำหนดให้ค่า ความโน้มถ่วงของโลก = 10 m/s 2 ) 1. 50 kg2.50/2kg 3. 50/4kg 4.50/6kg หา m บนโลก จาก w = mg ข้อมูลจากโจทย์ แทนค่าจะได้ 500 = m(10) m = 50 kg

11 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2553 ) หา m บนโลก จาก w 1 = mg m บนโลก = w 1 g มวล มี ค่าคงที่ เสมอ

12

13

14 สนามแม่เหล็ก โลก

15

16

17 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2549 )

18 เราพบว่า.. เมื่อนำหวีมาถูกับผม หรือใช้แผ่น PVC ถูกับผ้าสักหลาด แล้ว สามารถดูดกระดาษแผ่นเล็กๆ ได้ และเรียกแรงที่เกิดนี้ว่า และเรียกแรงที่เกิดนี้ว่า แรงทางไฟฟ้า แรงทางไฟฟ้า (Electric Force) นั่น คือ...

19 ปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต... นั่นเอง

20

21 600 ปี ก่อนคริสต ศักราชหรือราวๆ ก่อน สมัยพุทธกาล 60 ปี THALES OF Miletus

22 ค. ศ. 1600( พ. ศ. 2143 ) เซอร์วิลเลียม กิลเบิร์ต ( Sir William Gilbert ) กิลเบิร์ตทดลองถูวัตถุ อย่างอื่น ๆ อีกมากมาย และพบว่าการถูวัตถุ อื่นๆ ก็ทำให้เกิดอำนาจ การดึงดูดเช่นเดียวกับ การถูแท่งอำพัน เขา เรียกอำนาจดังกล่าวว่า อิเลกตริกซิตี้ ( Electricity ) สมเด็จพระนเรศวร มหาราช

23 กิลเบิร์ต ได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียด ทำบัญชี แยกสารที่ถูกันแล้วเกิดแรงดึงดูด หรือไม่เกิดแรงดึงดูดเป็นพวก ๆ เรียงลำดับสารที่ถูกันแล้วเกิดแรงดึงดูด หรือแรงผลักเป็นลำดับไว้ และได้ประดิษฐ์เครื่องมือวัดอำนาจ ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ เขาเรียกเครื่องมือนี้ว่า อีเล็กโทรสโคป ( electroscope ) เขารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วเขียนและ ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง เดอ แมกเนท ( De Magnete )

24

25 ค. ศ.1654( พ. ศ.2197 ) นายกเทศมนตรีเมืองแมกดาเบิร์กใน ประเทศเยอรมันชื่อ ออต โต ฟอน เก อริค ( Otto Van Guericke )

26 ผู้ซึ่งประสบผลสำเร็จในการสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตที่มีอำนาจมาก ขึ้น ได้โดยเขาใช้ถุงมือถูกับลูกบอลกำมะถัน ซึ่งกำลังหมุนอย่างรวดเร็ว

27 ในปี ค. ศ. 1746 ( พ. ศ.2289) มุสเคนบรอค ( Musschenbrock ) แห่งมหาวิทยาลัยเลเดนในฮอลแลนด์ ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่อง เก็บประจุไฟฟ้าได้ เขาเรียกเครื่องมือ ของเขาเรียกว่า ขวดเลเดน ( Leyden Jar )

28 ลักษณะเป็นขวด แก้วมีแผ่นดีบุก บุ ที่ด้านในและด้าน นอก หลังจากการ เก็บประจุไว้แล้ว ถ้าต่อแผ่นดีบุก ด้วยตัวนำ สามารถทำให้ เกิด ประกาย ไฟฟ้าได้

29 นักวิทยาศาสตร์คน แรก ที่ได้นำขวดเลเดน มา ทดลองแล้ว.... อธิบายได้ว่า เมื่อนำวัตถุมาเสียด สีกัน วัตถุนั้น... จะสามารถดูดวัตถุเล็กๆ ได้ ( แรงทางไฟฟ้า ) นั่นเกิดจาก ประจุไฟฟ้า คือ...

30 เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นบุคคลแรกที่อธิบายได้ว่า เมื่อนำวัตถุมา เสียดสีกัน ( แรง ทางไฟฟ้า ) วัตถุนั้น... จะสามารถดูดวัตถุเล็กๆ ได้ ( แรง ทางไฟฟ้า ) นั่นเกิดจาก ประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า และได้จำแนกชนิดของประจุ ไฟฟ้าเป็น ( + ) ประจุบวก ( + ) และประจุลบ ( - ) โดยที่ ประจุเหมือนกันจะผลักกัน ประจุต่างชนิดกันจะดูดกัน

31 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2548 )

32 คำถามเพิ่มเติม ลองทำดูนะ

33

34 ทิศของสนามไฟฟ้า

35

36 ประจุ บวก (+) ประจุลบ (-)

37

38

39

40 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2549 )

41 ข้อสอบ O-Net ก. พ.2553

42

43 ข้อสอบ O Net ( ปีการศึกษา 2549 )

44

45

46 ข้อสอบ O-Net ก. พ.2553

47

48 tiwa_pen@utc c.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 52. ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ทำ ให้ลูกปืนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอน ที่ลูกปืน กำลังจะกระทบพื้น ข้อใด ถูกต้องที่สุด ( ไม่ต้องคิดแรงต้าน อากาศ ) 1. ความเร็วในแนวระดับเป็นศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google