งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOT e-Conference User Friendly : Connected People : Clear Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOT e-Conference User Friendly : Connected People : Clear Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOT e-Conference User Friendly : Connected People : Clear Communication

2 2 1) WebEx 2) Citrix Go toMeeting 3) Microsoft Office Live Meeting 4) WiredRed e/pop Web Conferencing 5) Acrobat Connect Professional Wowza Web Conference Top 5 [ ทั่วโลก ]

3 3 TOT e-Conference คืออะไร ? ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต รองรับการเข้าประชุมผ่านทาง Web Browser ใช้ช่องสัญญาณ Internet Bandwidth ที่ ADSL 128 Kbps สามารถแสดงทั้งภาพและเสียงของผู้เข้าร่วม ประชุมจากหลายจุดพร้อมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม ( ใช้ Flash Player) สามารถนำเสนอเอกสารในการประชุม (Presentation) เหมาะสำหรับการประชุม อบรมสัมมนา, Training และ e-Learning ฯลฯ

4 4 ประโยชน์ของ TOT e - Conference Yes ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงในการ เดินทาง ความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารของ องค์กร ใช้งานง่าย สร้างสรรค์ผลงานที่มี ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตYes ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงในการ เดินทาง ความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารของ องค์กร ใช้งานง่าย สร้างสรรค์ผลงานที่มี ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต No ค่าติดตั้ง Hardware และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และ ประสานงานนัดหมาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความยุ่งยากในการใช้งาน

5 5 สามารถจัดการประชุมแบบ one to one, one to many และ many to many มีระบบบริหารจัดการห้องประชุม  สามารถกำหนดคุณภาพของภาพที่จะแสดงได้  ระบบรักษาความปลอดภัยในการประชุม โดยกำหนด User Login ให้ใช้สิทธิจากภายในระบบหรือจาก Mail Service  สามารถสร้าง, แก้ไข และลบห้องประชุม  สามารถดูสถานะการใช้งานของระบบ ระบบ File Management  สามารถ Upload ไฟล์เพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุม  สามารถกำหนดสิทธิการ Download หรือแชร์ไฟล์นั้น ๆ ความสามารถของระบบ TOT e- Conference

6 6 สามารถเข้าประชุมได้จากทุกที่ โดยออนไลน์ผ่าน Web Browser ใช้ Bandwidth ต่ำ (128 Kbps) แต่ได้ภาพและ เสียงชัด บริหารแบบ Centralized Conferencing ไม่จำกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรม TOT e-Conference สามารถใช้ได้กับกล้อง Web Camera ทั่วไป มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าประชุม ( กำหนดรหัสการเข้าประชุม ) มีระบบนัดหมาย แจ้งเตือน การประชุมทาง e-Mail สามารถนำเสนอเอกสารไฟล์ Word, Power Point, Excel, PDF และ Image สามารถพิมพ์ข้อความสนทนาในห้องประชุม (Chat) คุณสมบัติพิเศษของ TOT e- Conference

7 7 ความสามารถของประธานการประชุม เป็นผู้จัดการประชุม และเป็นจอหลักที่ 1 ในการ ประชุม สามารถเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เป็นผู้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมขึ้นภาพจอหลัก ที่ 2 และ 3 สามารถส่งไฟล์ Word, Power Point, Excel, PDF และ Image ขึ้นสู่หน้าจอเพื่อนำเสนอผลงาน สามารถพิมพ์ข้อความสนทนาในห้องประชุม (Chat) สามารถปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วม ประชุม คุณสมบัติพิเศษของ TOT e- Conference

8 8 การแสดงผลที่ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเห็นภาพประธานเป็นจอหลักที่ 1 และ ผู้ร่วมประชุมพร้อมแสดง ชื่อที่ประธานเลือกเป็นจอหลักที่ 2 และ 3 สามารถส่งไฟล์ Word, Power Point, Excel, PDF และ Image ขึ้นสู่หน้าจอเพื่อนำเสนอผลงาน สามารถพิมพ์ข้อความสนทนาในห้องประชุม (Chat) สามารถปิดกล้องและไมโครโฟนของตัวเอง สามารถกดปุ่มเรียกผู้จัดการประชุมได้ คุณสมบัติพิเศษของ TOT e- Conference

9 9 - Option - - Option - สามารถสร้างห้องประชุมได้มากกว่า 1 ห้อง * สามารถเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ตามจำนวน Concurrent User ที่ต้องการ * รองรับการนำเสนอเอกสาร (Document Sharing) * สามารถประชุมได้ทั้ง วิดีโอ, เสียง และเอกสาร เช่น Word, Excel, Power Point, PDF, JPEG, SWF และ BMP * สามารถเก็บบันทึกการประชุม (Back Up) เพื่อการ เรียกดูย้อนหลัง ระบบสอบถามความคิดเห็น หรือลงมติ (Polling) * คุณสมบัติพิเศษของ TOT e- Conference

10 10 คอมพิวเตอร์ / Notebook - CPU 800 MHz (or Equivalent) - 512 MB RAM - 32 MB Display Memory (Compatible with DirectDraw) - Sound Card/DVD-ROM Drive/Standard Keyboard/Standard Mouse - Windows 2000/XP/Vista ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำ : 1 MB / 512 Kbps อุปกรณ์ที่จำเป็น : กล้อง Web Camera + Head Set โปรแกรมที่จำเป็น : Adobe Flash Player 9 ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์

11 11 1 User / PC Webcam / Web Camera Headphone 2 - 5 Users / PC ( ห้องประชุมขนาดเล็ก ) Webcam / Web Camera USB Speaker Microphone พร้อม Echo Canceller ในตัวห้องประชุมขนาดใหญ่ กล้อง Video สำหรับการประชุม อุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดิโอ Speaker Microphone ขนาดใหญ่ พร้อม Echo Canceller ในตัว อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุมอุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม

12 12 One to One ( แบบ 1 ต่อ 1) รูปแบบการประชุมรูปแบบการประชุม One to Many ( แบบ 1 ต่อ ผู้ฟัง จำนวนมาก ) Many to Many ( แบบกลุ่ม )

13 13 เข้าหน้า Web Login คลิกเลือกห้องประชุม เข้าสู่ห้องประชุม เข้าสู่การประชุมผ่านทาง Web Browser ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

14 14 รูปแบบบริการ TOT e-Conference Standard Package รายการ สมาชิกราย เดือน สมาชิกรายปี ห้องประชุม 1 ห้อง ผู้เข้าร่วม ประชุม 15 Users สนทนาพร้อม กัน 3 Users ค่าสมัครแรก เข้า 5,000 บาท 6,000 บาท อัตราค่าบริการ 8,000 บาท 180,000 บาท หมายเหตุ : 1. สำหรับสมาชิกรายปี รับชุดกล้อง Web Camera + Head Set * พร้อม 2 Features ฟรี ! 2. สามารถเพิ่มห้องและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ *

15 15 Chiangmai Bangkok Phuket องค์กรของลูกค้า IP-VPN TOT TOT conference TOT ISP ADSL TOT บ้านลูกค้า System Architecture for Total Solution of TOT e-Conference

16 16 สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ TOT e-Conference สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ TOT e-Conference บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย โทรศัพท์ 0-2575-8194 โทรสาร 0-2575-9409 - Thank You -


ดาวน์โหลด ppt TOT e-Conference User Friendly : Connected People : Clear Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google