งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cloud Computing คืออะไร The NIST Definition 5 คุณลักษณะสำคัญ :  On Demand Service  Ubiquitous.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cloud Computing คืออะไร The NIST Definition 5 คุณลักษณะสำคัญ :  On Demand Service  Ubiquitous."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Cloud Computing คืออะไร The NIST Definition http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html 5 คุณลักษณะสำคัญ :  On Demand Service  Ubiquitous Network Access  Location Independent Resource Pooling  Rapid Elasticity  Measured Service รูปแบบการให้บริการ  Software as a Service (SaaS)  Platform as a Service (PaaS)  Infrastructure as a Service (IaaS) รูปแบบของ Cloud Computing  Private Cloud  Public Cloud  Hybrid Cloud Page 2

3 ตัวอย่าง SaaS Provider(s) Page 3

4 1.ใช้งาน Software ผ่านระบบ Network (ไม่ว่าจะเป็น LAN หรือ internet) ทำงานผ่าน Web browser 2. ระบบหลักของ SaaS จะถูกควบคุมจากผู้ให้บริการ SaaS เอง โดยผู้ใช้บริการเพียงแค่ access เข้ามาใช้งานผ่านทาง Web browser 3.SaaS จะคิดค่าบริการตามจำนวน user account ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน และไม่มีการ เก็บค่า Support, Bug fix เพิ่มเติม 4. การ Update version ของ software ทำโดยอัตโนมัติผ่านผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องไป download software มาติดตั้งเองแต่อย่างใด 1.ใช้งาน Software ผ่านระบบ Network (ไม่ว่าจะเป็น LAN หรือ internet) ผ่าน Web browser 2.ระบบหลักของ SaaS: Software as a Service ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการได้เอง (Centralized management) ผ่านทาง Web browser 3.TOT จะคิดค่าบริการตามจำนวน user account ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน และไม่มีการเก็บค่า Support, Bug fix เพิ่มเติม 4.การ Update version ของ Software ทำโดยอัตโนมัติจาก TOT โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ จำเป็นต้อง download software มาติดตั้งเองแต่อย่างใด คุณสมบัติหลักของ TOT Software as a Service : SaaS CloudApps powered by TOT คืออะไร บริการให้เช่าใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจผ่านเว็บ ( TOT Software as a Service : SaaS ) เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการความคล่องตัว และไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา Page 4

5 1.ใช้งาน Software ผ่านระบบ Network (ไม่ว่าจะเป็น LAN หรือ internet) ทำงานผ่าน Web browser 2. ระบบหลักของ SaaS จะถูกควบคุมจากผู้ให้บริการ SaaS เอง โดยผู้ใช้บริการเพียงแค่ access เข้ามาใช้งานผ่านทาง Web browser 3.SaaS จะคิดค่าบริการตามจำนวน user account ที่ลูกค้าต้องการใช้งาน และไม่มีการ เก็บค่า Support, Bug fix เพิ่มเติม 4. การ Update version ของ software ทำโดยอัตโนมัติผ่านผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องไป download software มาติดตั้งเองแต่อย่างใด e-Learning Internet Security Accounting CRM HRM Web Conference Applications ที่ให้บริการบน CloudApps * ให้บริการใน เฟส ถัดไป

6 Page 6 ทำไมต้อง CloudApps powered by TOT CloudApps powered by TOT ระบบบริหารงานแบบเดิม สะดวก ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงเชื่อมต่อ Internet ก็ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อน จึงจะใช้งานได้ ปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับโลก อยู่ที่เครื่อง Server นั้นๆ ว่ามีระบบรักษาความ ปลอดภัยในรูปแบบใดบ้าง ประหยัด ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมและ จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมทั้งระบบมาติดตั้งก่อน ใช้งาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มค่า มีการ Upgrade Software เป็นเวอร์ชั่น ใหม่อยู่เสมอโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การ Upgrade Software มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

7 Page 7 http://www.totcloud.com

8 Page 8 http://www.totcloud.com

9 Page 9 http://www.totcloud.com

10 Page 10

11 ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ Page 11

12 © NEC Corporation 2011Page 12 (โปรแกรมผ่านมาตรฐานสรรพากรแล้ว ทะเบียนเลขที่ 0443) ความสามารถของ STR Account Online

13 STR-Web Service Technology ลูกค้า สำนักงานใหญ่ คลังสินค้า สาขาที่ 2 สาขาที่ 1 STR eBusiness Solution สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ถึงกันหมด หลายสาขา และคลังสินค้า แบบ Real Time สามารถทำงานได้ทุกอย่าง ทุกที่ผ่าน Internet Page 13

14 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ Page 14

15 ความสามารถของ MAS e-Attendance e-Leave ▌ ใบลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานขออนุมัติสามารถลาได้ด้วยตนเอง และหัวหน้างานสามารถอนุมัติ ผ่านระบบด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมล์ และหน้า website ▌ ระบบ Workflow ตาม Organization ของบริษัท และแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ ▌ ตรวจสอบสถิติการลา และควบคุมการบริหารการลางานในภาพรวม e-Attendance ▌ บริหารเวลาเข้างาน ออกงาน การลงเวลา คำนวณมาสาย ออกก่อน ทำงานล่วงเวลา ขาดงาน ▌ ใบขอแก้ไขเวลาออนไลน์ ให้พนักงานตรวจสอบเวลากันได้เอง และหัวหน้างานอนุมัติ ▌ ใบขอทำงานล่วงเวลา (OT) ให้พนักงานตรวจสอบเวลากันได้เอง และหัวหน้างานอนุมัติ ▌ ระบบ Workflow ตาม Organization ของบริษัท และแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ ▌ การจัดกะทำงาน การจัดปฎิทินทำงานให้กับพนักงานในแต่ละกลุ่ม ▌ ตรวจสอบสถิติวินัยการมาทำงาน และควบคุมบริหารเวลาทำงาน Page 15 e-OT

16 MAS e-Attendance © NEC Corporation 2011Page 16

17 Reference Site สามารถลดการจ่ายโอทีเกินจริง จ่ายเบี้ยขยันและสวัสดิการตามเวลาทำงานได้ตามจริง ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ตรวจสอบกำลังคนได้ทันที เชื่อมโยงข้อมูลในไซต์งานต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลาง บริหารคนทำงานต่างสถานที่ มีระบบทันสมัย พนักงานตรวจสอบข้อมูลได้เอง หัวหน้าอยู่ต่างประเทศ อยู่ต่างสาขา ตรวจสอบและอนุมัติลูกน้องได้ พนักงานมาทำงานเช้าขึ้น และมีวินัยมากขึ้น Page 17

18 Page 18 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์

19 Page 19 จุดขาย SaaS CRM ไม่มีจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ (เริ่มต้นที่ 1 ผู้ใช้งาน) จ่ายเงินเท่าที่ใช้จริง ไม่มีสัญญาระยะยาว (เริ่มต้นการใช้งานที่ 1 เดือน) ไม่ต้องติดตั้งโปรแปรม และไม่มีค่าบำรุงรักษา (รวมอัพเกรดฟรี) ไม่ต้องมี พนักงาน IT เพื่อคอยช่วยเหลือ พร้อมใช้งานได้ทันที ข้อมูลเก็บที่ศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐานความ ปลอดภัยระดับประเทศ จุดเด่นของ vtiger เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักขายมืออาชีพ และนักการตลาด บริหารโอกาสงานขาย และปิดการขายได้เร็วขึ้น ใช้งานง่าย มีมุมมองหน้าต่างเดียวเห็นข้อมูลเบ็ดเสร็จ ข้อมูลแบบ Real-Time

20 ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Panda Cloud Service Page 20

21 Panda Cloud Service เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ปกป้องและควบคุมเครื่องลูกข่ายผ่านระบบ Cloud ง่ายต่อการบริหารจัดการ สามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน Web browser Maximized Protection ปกป้องข้อมูลต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น Files, Emails, HTTP/FTP, Downloads และ Instant Messaging Continuous Updates มั่นใจกับการป้องกันภัยคุกคามด้วยการอัพเดทข้อมูลไวรัสล่าสุดตลอดเวลา No System Slowdowns ไม่ทำให้เครื่องช้า ด้วยเทคโนโลยีที่ย้ายการประมวลผลส่วนใหญ่ไปไว้บน Cloud No Servers or VPNs บริหารจัดการง่ายเพียงแค่มี Web browser พื้นฐานติดตั้งในเครื่อง ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย สำหรับ Servers และ VPNs Panda Cloud Service คืออะไร? Page 21

22 Page 22 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Cloud Computing คืออะไร The NIST Definition 5 คุณลักษณะสำคัญ :  On Demand Service  Ubiquitous.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google