งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้งานระบบและ อุปกรณ์ สำหรับบริการ TOT e- Conference โดย นายเชิดชัย ศรีธรรมมา บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้งานระบบและ อุปกรณ์ สำหรับบริการ TOT e- Conference โดย นายเชิดชัย ศรีธรรมมา บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้งานระบบและ อุปกรณ์ สำหรับบริการ TOT e- Conference โดย นายเชิดชัย ศรีธรรมมา บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

2 หัวข้อการอบรม - แนะนำบริการ TOT – E Conference - แนะนำการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ ควบคุมการประชุม (ADMIN)

3 ระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ? Log in เข้าใช้งานผ่าน Web Browser ไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่ม ใช้ Bandwidth ต่ำ แต่ได้ภาพและ เสียงที่คมชัด

4 ความสามารถของระบบการประชุม ทางไกลออนไลน์ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม ( บริหารจัดการจากส่วนกลาง Centralized Conferencing) - การกำหนดคุณภาพของภาพที่จะแสดง - การควบคุมการประชุม - การสร้าง แก้ไข ลบห้องประชุม ตลอดจน การ ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบ - การแจ้งนัดหมายการประชุมผ่านระบบ Mail Service, SMS* ระบบ File Management - การ upload file เพื่อนำเสนองาน - การกำหนดสิทธิการ Download / Share file

5 คุณสมบัติของระบบการประชุม ทางไกลออนไลน์ Presentation : - Document File Support : รองรับไฟล์เอกสาร ได้แก่ - Ms Office (.doc,.xls,.ppt) - Open office (.odt,.ods,.odp) - Multimedia (.swf,.flv)- Image (.jpeg) - Portable Document Format (.pdf) - ปุ่มเครื่องมือ Presentation - ย่อขยายภาพ, เคลื่อนที่เอกสาร, Whiteboard, Pointer Online Text Chat : ส่งข้อความสนทนาในแบบ public และ private Member List : แสดงรายชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม Desktop Share : ส่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้

6 Yes ประหยัดเวลา และลดความเสี่ยงในการ เดินทาง ความสะดวก รวดเร็วในการสื่อสารของ องค์กร ใช้งานง่าย สร้างสรรค์ผลงานที่มี ประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงในการ ประชุม ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล No ความยุ่งยากในการใช้งาน ค่าติดตั้ง Hardware และอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และ ประสานงานนัดหมาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประโยชน์ของระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ประโยชน์ของระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

7 System Architecture of TOT e-Conference

8 ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ ความเร็ว อินเทอร์เน็ตขั้น ต่ำ คอมพิวเตอร์ / Notebook อุปกรณ์ โปรแกรม CPU 800 MHz (or Equivalent) 512 MB RAM / 32 MB Display Memory (Compatible with DirectDraw) Windows 2000 / XP / Vista กล้อง Web Camera + Head Set 1 MB / 512 Kbps Adobe Flash Player 9 * ความต้องการ Internet Bandwidth จะเพิ่มขึ้น ตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

9 เข้าหน้า Web Login คลิกเลือกห้องประชุม เข้าสู่ห้องประชุม ขั้นตอนการใช้งานขั้นตอนการใช้งาน 9 www.tot-econference.com

10 การใช้งานสำหรับ Room Admin และผู้เข้าร่วมการประชุม

11

12 Login เข้าใช้งาน - เข้าไปที่ www.tot-econference.com คลิกเลือกเมนูเข้า สู่ระบบwww.tot-econference.com - ใส่ Username และ Password กดปุ่ม Submit เข้าสู่หน้าจัดการไฟล์และ user

13 ระบบการจัดการ Files และ User 1 2 3 1. User Management - เมนูสำหรับใช้จัดการข้อมูลของผู้ใช้ 2.Files Management - ระบบจัดการบริการไฟล์ข้อมูลของ user 3.Conference - ใช้สำหรับเลือกห้องประชุม

14 User Management

15 File Management - File List ใช้จัดการไฟล์ที่ User นั้นได้ upload เอง

16

17 File Share ใช้สำหรับ Download ไฟล์ที่ user อื่นได้ทำการ share ให้ download

18 File Upload สำหรับ upload ไฟล์ที่จะนำเสนอในการประชุม หรือ เพื่อ share ให้คนอื่นเข้ามา download

19 เมื่อการ upload เสร็จสิ้นจะมีข้อความขึ้นว่า upload complete

20 การเข้าสู่ห้องประชุม คลิกเลือกเมนู Conference > Room จะปรากฎหน้า Conference Room List สมาชิก สามารถเลือกเข้าห้องประชุมได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด โดยคลิกที่ชื่อของห้องประชุม เมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้วจะมีหน้าต่าง adobe flash player setting แสดงขึ้นมาเพื่อ ขออนุญาตเชื่อมต่อกล้องและไมโครโฟนเข้าสู่ระบบ ให้กด ALLOW เพื่ออนุญาต

21 เมนูการใช้งานในห้อง ประชุม My Video – แสดงภาพวิดีโอที่รับจากกล้อง webcam ของตัวเอง Text Chat – หน้าต่างใช้สำหรับพิมพ์สนทนา People List – แสดงรายชื่อของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม Presentation – ใช้เรียกดูหน้าต่างการนำเสนอไฟล์เอกสารการประชุม Agenda – แสดงหมายกำหนดการประชุม Setting – สำหรับตั้งค่าการรับภาพและเสียงจากกล้องและไมโครโฟน Help – แสดงคำอธิบายเมนูต่างๆ Admin – ใช้กรอก password เพื่อให้ user เป็น RoomAdmin สำหรับควบคุมการประชุม ถ้าในห้องประชุมมี User ที่กรอก password เป็น RoomAdmin แล้วเมนูนี้จะหายไป

22

23 คลิกเมนู setting ขึ้นมาเลือกที่แถบไมโครโฟน เลือกชื่อไมโครโฟนที่จะใช้ให้ถูกต้อง คลิกเมนู setting ขึ้นมาเลือกที่แถบรูปกล้อง เลือกชื่อกล้องที่จะใช้ให้ถูกต้อง การตั้งค่ากล้องและ ไมโครโฟนเบื้องต้น

24

25

26

27

28 การใช้งานทั่วไปของ Room Admin และ USER การใช้งานกล่องข้อความสนทนา (Text Chat) เลือกที่เมนู Text chat จะปรากฎกล่องข้อความขึ้นมา การสนทนาโดยใช้ข้อความสามารถทำได้ 2 รูปแบบ 1. แบบส่งข้อความปกติ 2. แบบส่งข้อความให้เฉพาะบุคคล โดยให้เลือกบุคคลใน people list พิมพ์ข้อความ แล้วกดปุ่ม Private

29 การนำเสนอเอกสาร Presentation กรณีที่สมาชิกต้องการจะนำเสนอเอกสาร จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Room Admin ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ในการนำเสนอ

30

31 การขออนุญาตพูด (Want Talk) ในกรณีที่สมาชิกต้องการที่จะพูดในห้องประชุม แต่ RoomAdmin ยังไม่ทำการ อนุญาต สมาชิกสามารถกดปุ่ม WANT Talk เพื่อส่งคำขอไปยัง RoomAdmin ได้ เมื่อ Room Admin อนุญาตแล้วไปสัญลักษณ์ mic จะเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีเขียว

32 การออกจากห้องประชุม ให้ทำการกดปุ่ม ในห้องประชุม เพื่อปิดหน้าห้องประชุม หลังจากนั้นกด Logout ที่หน้า Conference Room List การ Logout ที่สมบูรณ์จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหา user ค้างอยู่ในห้องประชุม

33

34

35

36


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้งานระบบและ อุปกรณ์ สำหรับบริการ TOT e- Conference โดย นายเชิดชัย ศรีธรรมมา บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google