งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TWO FLY BY TOT. นาง นงนุช ผิว นวล บบภ.2.2( อบ.) นาง ธนพัต หนู ห่วง บบภ.1.2 ( สบ.) นาย สุชาติ วงศ์คำ บบภ.2.2 ( บร.) ดร. วิทยา สุขวิเศษ ส่วนสนับสนุน การตลาดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TWO FLY BY TOT. นาง นงนุช ผิว นวล บบภ.2.2( อบ.) นาง ธนพัต หนู ห่วง บบภ.1.2 ( สบ.) นาย สุชาติ วงศ์คำ บบภ.2.2 ( บร.) ดร. วิทยา สุขวิเศษ ส่วนสนับสนุน การตลาดและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TWO FLY BY TOT

2 นาง นงนุช ผิว นวล บบภ.2.2( อบ.) นาง ธนพัต หนู ห่วง บบภ.1.2 ( สบ.) นาย สุชาติ วงศ์คำ บบภ.2.2 ( บร.) ดร. วิทยา สุขวิเศษ ส่วนสนับสนุน การตลาดและ ดูแลลูกค้า รายใหญ่ 2.1 ( สบภ.2.1) หัวหน้ากลุ่ม 2 นายสมานมิตร กองลาแซ บบภ.2.1( ลย.) นส. วัณณิตา วัชร บุญโชติ ( ยวผ.) นาง วรุณพร โชตินอก บบภ.2.2 ( นม.) นาย อัครเดช ศรี หริ่ง บบภ.2.1 ( ลย.)

3 เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูล บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

4 วิสัยทัศน์บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด “ เราจะเป็นผู้ประกอบการรถยนต์ โดยสารที่สามารถบริการลูกค้า ผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ ในระบบ บริหารจัดการที่สอดคล้องต่อการ พัฒนาและการบริการที่เป็นหนึ่ง ”

5 ประวัติ ปี พ. ศ. 2533: บริษัทฯ ซื้อรถเข้าวิ่งร่วมให้บริการ ในเส้นทางสาย 21 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา ( รถ ปรับอากาศชั้น 1) ปัจจุบัน : บริษัทฯ มีรถให้บริการใน 4 เส้นทาง จำนวน 113 คัน มีพนักงานทั้งสิ้น 540 คน เป็น องค์กรที่มีความมั่นคงและลูกค้าให้ความไว้วางใจ สูง ทั้งด้านคุณภาพของบุคลากร ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ด้านคุณภาพการบริการ เพื่อการ บริการที่มีคุณภาพ อบอุ่นเป็นกันเองและเพื่อความ ปลอดภัยที่มอบให้กับผู้ใช้บริการ

6 เส้นทา งการ ให้บริก าร

7 Telecom of Thailand 59 ปีแห่งความมุ่งมั่น

8 เกี่ยวกับ บมจ. ที โอที บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) (TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสาร โทรคมนาคม และถือว่าเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติ ของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการ สื่อสาร แปรรูปมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ ไทย ซึ่งก่อตั้งในปี พ. ศ. 2497 ปัจจุบันยังคงมีสถานะ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังเป็น ผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

9 ความต้องการ ของลูกค้า บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด มีความประสงค์ เชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ที่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา ไป ยังสำนักงานใน กทม. และภูมิภาคดังนี้ ความเร็ว 128K/128K ที่ บางนา, ปิ่นเกล้า, สำโรง, หนองแขม ความเร็ว 64K/64K ที่ เชียงใหม่, แม่สาย, มุกดาหาร, นครสวรรค์

10 เป็นโซลูชั่นที่จำลองเครือข่ายเสมือนจริง Virtual Private Network ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี Multiprotocol Label Switching (MLPS) เพื่อเชื่อมต่อการ ทำงานและการรับส่งข้อมุลภายในขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อทั้งแบบที่สาขาทุกสาขา เชื่อมต่อกันโดยตรง แบบ Any to Any หรือ แบบทุกสาขา เชื่อมต่อกันผ่านสำนักงานใหญ่ Hub and Spoke โดย VPN ของ TOT รองรับการเชื่อมต่อแบบ Multiservice สามารถ กำหนด QoS (Quality of Service) ได้ บริการ TOT IP VPN

11 เครือข่าย บริษัท นครชัย ทัวร์ สาขามุกดาหาร 64 Kbps สาขาเชียงใหม่ 64 Kbps สาขาแม่สาย 64 Kbps สำนักงานใหญ่นครราชสีมา 768 Kbps สาขาปิ่นเกล้า 128 Kbps สาขาบางนา 128 Kbps สาขาหนองแขม 128 Kbps สาขาสำโรง 128 Kbps สาขานครสวรรค์ 64 Kbps 64 Kbps

12 ใบเสนอราคา บริษัท นครชัยทัวร์

13 - ราคาขาย หน่วยเป็นบาท และขอยืนราคา 30 วัน นับ จากวันที่ออกใบเสนอราคา - บมจ. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนลด พิเศษค่าติดตั้งเต็มจำนวน กรณียกเลิกการใช้บริการ ก่อนครบสัญญา - ทำสัญญาได้รับส่วนลดทันที 5% กรณีทำสัญญา 2 และ 3 ปี จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% และ 10% ตามลำดับ และหากชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี จะ ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากยอดรวมของสัญญา 12 เดือน เงื่อนไขการ ให้บริการ

14 สัญญาการให้บริการ ค่าติดตั้ง ( บาท ) ค่าบริการ 6 สาขา ต่อเดือน ( บาท ) รายปี ( บาท ) ไม่ได้ทำสัญญา 36,000.- 21,300.- 255,600.- ทำสัญญา 1 ปี ลดค่าติดตั้ง 50% ลด ค่าบริการ 5% 18,000.-20,235.-242,820.- ทำสัญญา 2 ปี ไม่คิดค่าติดตั้ง ลด ค่าบริการ 10% -19,170.-230,040.- ทำสัญญา 3 ปี ไม่คิดค่าติดตั้ง ลด ค่าบริการ 15% - 18,105.-217,260.- การทำสัญญา

15 สัญญาการให้บริการรายปี ( บาท ) ผลต่าง ( บาท ) ไม่ได้ทำสัญญา 255,600.- ทำสัญญา 1 ปี ลดค่าบริการ 5% 242,820.- 12,780.- ทำสัญญา 2 ปี ลดค่าบริการ 10% 230,040.- 25,560.- ทำสัญญา 3 ปี ลดค่าบริการ 15% 217,260.- 38,340.- การทำสัญญา

16 สัญญาการให้บริการ ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 ปี ลด 5% ( บาท ) ผลต่าง ( บาท ) ทำสัญญา 1 ปี ลดค่าบริการ 5% 230,679.- 24,921.- ทำสัญญา 2 ปี ลดค่าบริการ 10% 218,538.- 37,062.- ทำสัญญา 3 ปี ลดค่าบริการ 15% 206,397.- 49,203.- การทำสัญญา

17 ประโยชน์ที่จะ ได้รับ บริการหลังขาย ตลอด 24 ชม.

18


ดาวน์โหลด ppt TWO FLY BY TOT. นาง นงนุช ผิว นวล บบภ.2.2( อบ.) นาง ธนพัต หนู ห่วง บบภ.1.2 ( สบ.) นาย สุชาติ วงศ์คำ บบภ.2.2 ( บร.) ดร. วิทยา สุขวิเศษ ส่วนสนับสนุน การตลาดและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google