งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556. Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556. Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556

2 Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ ADSL/ Easy Log 11 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 20/20 Mbps26,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx 12 โรงเรียนตากพิทยาคม 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx/ Easy Log 13 บริษัทฟอร์ด สาขาตาก 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx/ Easy Log 14 บริษัทฟอร์ด สาขาแม่สอด 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx / Easy Log 15 UNHCR แม่สอด 40/40 Mbps62,300 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx เป้าหมายทำได้คงเหลือ 1394

3 Total Solution ที่รายการต้นทุนราคาขายกำไรการดำเนินการ 1 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง นำเสนอ / รอ ตัดสินใจ 2 แขวงการทางแม่สอด สำรวจประมาณการ 3 อบต. นาโบสถ์ สำรวจประมาณการ เป้าหมายทำได้คงเหลือ 1,000,000.-1,265, ,949.50

4 FTTx ศูนย์ ม. ค.- ก. ค. 56 ส. ค.-56 ก. ย.-56 ต. ค.-56 รวม ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ตาก แม่ สอด รวม เป้าหมายทำได้คงเหลือ ข้อมูล 16 ต. ค. 56

5 ความสามารถในการแก้ไขข้อ ร้องเรียน 1. ร้อยละการแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป ภายใน 15 วัน - ผลงาน 100 % 2. ร้อยละการแก้ไขข้อร้องเรียนค่าใช้จ่าย ภายใน 30 วัน - ผลงาน 100% เป้าหมาย 100%

6 ตัวอย่างของจังหวัด กำแพงเพชร

7 แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 ( เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก. ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นองค์กร 1. ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน - ค่าติดตั้ง 1, ค่าเดินสายภายใน SIM LIPSTIC 59.- รวม 2, ค่าย้ายอินเตอร์เน็ต ( เดิมย้ายฟรี 1 ครั้ง ) - ค่าเดินสายภายใน SIM Play บัตรเติมเงิน รวม

8 3. ค่าติดตั้ง ADSL - ค่าเดินสายภายใน Wireless SIM LIPSTIC 59.- รวม 1, ค่าติดตั้ง FTTx (NEW) (ADSL >800) (ADSL < 800) - ค่าติดตั้ง 1,605.- ฟรี ฟรี - Wireless SIM LIPSTIC รวม 2, แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 ( เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก. ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นองค์กร

9 5. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด - Knock Door ลูกค้าบริเวณที่ติดตั้ง Splitter (FTTx) ตาก, แม่สอด - ขอให้ทีมช่างประชาสัมพันธ์และช่วย แนะนำเพื่อขายผลิตภัณฑ์ - เข้าพบผู้นำชุมชนกำหนดวัน ประชาสัมพันธ์เพื่อรับจอง Wi-Net - ทำการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) คือการ มีส่วนร่วมของผู้คนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 ( เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก. ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นองค์กร

10 กิจกรรมและอื่นๆ 1. ร่วมกิจกรรม อบจ. ตาก เคลื่อนที่พบประชาชน ที่ อำเภอบ้านตาก วันที่ 28 ก. ย ร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า สาขาตากปรับปรุงศูนย์ฯ 3. ร่วมกิจกรรมพบลูกค้าวันพฤหัสบดีที่ 10 ต. ค ขอสนับสนุน Mikrotik จาก ทคบ.3 จำนวน 2 ตัว เพื่อทดลองใช้งาน

11 ตัวอย่างข้อมูลลูกค้า รายใหญ่

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556. Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google