งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556. Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556. Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556

2 Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ ADSL/ Easy Log 11 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 20/20 Mbps26,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx 12 โรงเรียนตากพิทยาคม 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx/ Easy Log 13 บริษัทฟอร์ด สาขาตาก 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx/ Easy Log 14 บริษัทฟอร์ด สาขาแม่สอด 10/10 Mbps6,600 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx / Easy Log 15 UNHCR แม่สอด 40/40 Mbps62,300 นำเสนอโครงการ / รอการตัดสินใจ FTTx เป้าหมายทำได้คงเหลือ 1394

3 Total Solution ที่รายการต้นทุนราคาขายกำไรการดำเนินการ 1 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง นำเสนอ / รอ ตัดสินใจ 2 แขวงการทางแม่สอด สำรวจประมาณการ 3 อบต. นาโบสถ์ สำรวจประมาณการ เป้าหมายทำได้คงเหลือ 1,000,000.-1,265,949.50-265,949.50

4 FTTx ศูนย์ ม. ค.- ก. ค. 56 ส. ค.-56 ก. ย.-56 ต. ค.-56 รวม ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ติดตั้ ง รื้อ ถอน สุทธิ ตาก 14113400 35134200 1092107 แม่ สอด 2842421219271261111087879 รวม 4253761259622603113019610186 เป้าหมายทำได้คงเหลือ 25718671 ข้อมูล 16 ต. ค. 56

5 ความสามารถในการแก้ไขข้อ ร้องเรียน 1. ร้อยละการแก้ไขข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป ภายใน 15 วัน - ผลงาน 100 % 2. ร้อยละการแก้ไขข้อร้องเรียนค่าใช้จ่าย ภายใน 30 วัน - ผลงาน 100% เป้าหมาย 100%

6 ตัวอย่างของจังหวัด กำแพงเพชร

7 แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 ( เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก. ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นองค์กร 1. ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน - ค่าติดตั้ง 1,605.- - ค่าเดินสายภายใน 588.50 - SIM LIPSTIC 59.- รวม 2,252.50 2. ค่าย้ายอินเตอร์เน็ต ( เดิมย้ายฟรี 1 ครั้ง ) - ค่าเดินสายภายใน 588.50 - SIM Play 95.- - บัตรเติมเงิน 100.- รวม 783.50

8 3. ค่าติดตั้ง ADSL - ค่าเดินสายภายใน 588.50 - Wireless 953.- - SIM LIPSTIC 59.- รวม 1,600.50 4. ค่าติดตั้ง FTTx (NEW) (ADSL >800) (ADSL < 800) - ค่าติดตั้ง 1,605.- ฟรี ฟรี - Wireless 803.- 803.- 803.- - SIM LIPSTIC 59.- 59.- 59.- รวม 2,467.- 862.- 862.- แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 ( เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก. ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นองค์กร

9 5. การประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด - Knock Door ลูกค้าบริเวณที่ติดตั้ง Splitter (FTTx) ตาก, แม่สอด - ขอให้ทีมช่างประชาสัมพันธ์และช่วย แนะนำเพื่อขายผลิตภัณฑ์ - เข้าพบผู้นำชุมชนกำหนดวัน ประชาสัมพันธ์เพื่อรับจอง Wi-Net - ทำการตลาด 3.0 (Marketing 3.0) คือการ มีส่วนร่วมของผู้คนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แนวทางการทำตลาดไตรมาส 4/56 ( เริ่ม 1 ต. ค. 56 – 31 ธ. ค. 56) อ้างถึงบันทึก ทีโอที รก./284 ลว. 6 ก. ย. 56 เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกฟื้นองค์กร

10 กิจกรรมและอื่นๆ 1. ร่วมกิจกรรม อบจ. ตาก เคลื่อนที่พบประชาชน ที่ อำเภอบ้านตาก วันที่ 28 ก. ย. 56 2. ร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า สาขาตากปรับปรุงศูนย์ฯ 3. ร่วมกิจกรรมพบลูกค้าวันพฤหัสบดีที่ 10 ต. ค. 56 4. ขอสนับสนุน Mikrotik จาก ทคบ.3 จำนวน 2 ตัว เพื่อทดลองใช้งาน

11 ตัวอย่างข้อมูลลูกค้า รายใหญ่

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556. Leased Line Internet ที่รายการความเร็วรายเดือนการดำเนินการ Product ใช้ต่อเนื่อง 10 อบต. นาโบสถ์ 10/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google