งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Audio and Video Conference Mixer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Audio and Video Conference Mixer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Audio and Video Conference Mixer
นำเสนอโดย นายนรพัทธ์ คาระวะวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 หัวข้อในการนำเสนอ รูปแบบการติดต่อแบบ Conference
รูปแบบการทำงานของ Audio Mixer รูปแบบการทำงานของ Video Mixer ระดับชั้นการประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรม

3 รูปแบบการติดต่อแบบ Conference
Media ถูกส่งจาก Client ไปยัง Media Mixer Media Mixer รวมข้อมูลและส่งกลับมายัง Client

4 รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลเสียง
ข้อมูลเสียงจาก Client จะถูกส่งมายัง Media Mixer Media Mixer ทำการรวมข้อมูลเสียงและส่งกลับไปยังแต่ละ Client

5 การทำงานภายในของ Audio Mixer

6 หลักการในการรวมข้อมูลเสียง
ทำการบวกข้อมูลในแต่ละ Sample เข้าด้วยกัน

7 รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลวิดีโอ
ข้อมูลวิดีโอถูกส่งจาก Client ไปยัง Media Mixer Media Mixer ทำการรวมข้อมูลและส่งกลับไปยัง Client

8 การทำงานภายในของ Video Mixer

9 Layout ของวิดีโอ Layout 8 Parties Layout 16 Parties

10 การย่อขนาดของวิดีโอ เพื่อนำวิดีโอจัดลงตามตำแหน่งและขนาดที่ต้องการ

11 การจัดตำแหน่งของวิดีโอ
setVideoInLayout(int row, int column, byte[] src, byte[] dest) { int offset = width*heightS*(row-1) + (column-1)*widthS ; for(int i = 0; i < heightS; i++) { copy(scr, i*widthS, dest, offset, widthS); offset += width; }

12 ระดับชั้นการประมวลผลข้อมูล

13 ตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรม

14 สิ้นสุดการนำเสนอ คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Audio and Video Conference Mixer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google