งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว
(Optical Transmission System) For Marketing and Sale Staff ธเนศ เฉลิมวัฒน์ ส่วนสื่อสัญญาณบางรัก ฝ่ายสื่อสัญญาณภาคพื้นดิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) Tel. 2598, 2906

2 หัวข้อบรรยาย : ระบบสื่อสัญญาณ ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว เครือข่ายระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วของ กสท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/การประสานงาน สรุป

3 ระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System)

4 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว (Optical Transmission System)
Network สำนักงานส่วนภูมิภาค ฝ่ายโรงงาน Design Center Main PBX สำนักงานใหญ่ Sales & marketing E1 10BaseT N x E1 V35 X21 ระบบ PDH ระบบ SONET ระบบ SDH ระบบ DWDM

5 ระบบ PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)
เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงขึ้น โดยการนำข้อมูลที่ความเร็วต่ำกว่าส่งเข้าไปในระบบที่มีความเร็วสูงกว่า เป็นระบบสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูงระบบแรก ที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี สามารถใช้งานผ่านตัวกลางต่างๆได้เช่น สายโคแอคเชียล สายเคเบิลใยแก้ว และระบบวิทยุไมโครเวฟ เป็นต้น ระบบ PDH มีอยู่ 3 มาตรฐาน คือ: มาตรฐานอเมริกาเหนือ มาตรฐานยุโรป(ประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานนี้) มาตรฐานญี่ป่น

6 ระบบ PDH มาตรฐานอเมริกาเหนือ
PDH Hierarchy (North AMERICA) ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตราบิตข้อมูล(Mbps) 1(DS-1) 2(DS-2) 3(DS-3) 4(DS-4) , 5(DS-5) , USA CANADA 1 24 PCM 4 MUX 7 1,544 Mbits 6,312 Mbits 44,736 Mbits

7 ระบบ PDH มาตรฐานยุโรป ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตราบิตข้อมูล(Mbps)
PDH Hierarchy (EUROPE) ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตราบิตข้อมูล(Mbps) 1(E1) 2(E2) 3(E3) 4(E4) 1, 5 7, EUROPE SOUTH AMERICA BRASIL & ASIA 1 30 PCM 4 MUX 2/8 8/34 34/140 2,048 Mbits 8,448 Mbits 34,368 Mbits 139,264 Mbits

8 ระบบ PDH มาตรฐานญี่ปุ่น
PDH Hierarchy (JAPAN) ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตราบิตข้อมูล(Mbps) 4 1, 5 5, JAPAN 1 24 PCM 4 MUX 5 1,544 Mbits 6,312 Mbits 32,064 Mbits 97,728 Mbits

9 ระบบ SONET(Synchronous Optical Network)
เป็นมาตรฐานเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสงของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ วัตถุประสงค์ของระบบ SONET - ทำให้มีมาตรฐานการเชื่อมต่อสัญญาณแสง - เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน - มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2531 อัตราบิตข้อมูลพื้นฐาน(STS-1) = Mbps

10 ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
DWDM ระบบ SDH เป็นระบบสื่อสัญญาณเคเบิล ใยแก้วนำแสงสมัยใหม่ ที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลก พัฒนามาจากแนวความคิดของระบบ SONET เริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2533 สามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งมาตรฐาน อเมริกาและยุโรป อัตราความเร็วข้อมูลพื้นฐานที่ Mbps (STM-1) Core Network SDH Metro Network SDH Access Network

11 ข้อดีของระบบ SDH มีโครงสร้างการมัลติเพล็กซ์ที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1.544 Mbps 2.048 44.736 34.368 6.132 VC-11 VC-12 VC-2 VC-3 VC-4 STM-1 STM-4 STM-16 N x 64 kbps 2 Mbps 140 Mbps 34 Mbps CIRCUIT LAYERS PDH PATH LAYER SDH LOWER ORDER PATH LAYER SDH HIGHER ORDER มีโครงสร้างการมัลติเพล็กซ์ที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง อุปกรณ์ต่างยี่ห้อได้ รองรับการใช้งานกับระบบสื่อสัญญาณ ที่มีอยู่เดิมได้(ระบบ PDH) มีโครงสร้างที่รองรับการใช้งาน ในอนาคตได้ มีระบบบริหารจัดการโครงข่ายที่ สามารถควบคุมได้ที่ศูนย์กลาง

12 อัตราความเร็วข้อมูลระบบ PDH และ SDH
ยุโรป 2.048 Mb/s 8.448 Mb/s Mb/s Mb/s อเมริกาเหนือ 1.544 Mb/s 6.312 Mb/s Mb/s ญี่ปุ่น 1.544 Mb/s 6.312 Mb/s Mb/s Mb/s PDH G.703 อัตราความเร็วของระบบ SDH เรียกว่า STM-N (Synchronous Transport Module-N) N= 1, 4, 16, 64 …ตามข้อกำหนดของ ITU-T STM Mb/s STM Mb/s SDH G.707 STM , Mb/s STM , Mb/s

13 อุปกรณ์ระบบ SDH Terminal Multiplexer (TM): เป็นอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ชนิดปลายทาง Add/Drop Multiplexer (ADM):เป็นอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ที่ สามารถทำการนำสัญญาณข้อมูลใส่เข้าไปในระบบและนำออกจากระบบได้ รวมถึงสามารถส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยัง Regenerator (REG): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณเพื่อให้ การติดต่อสื่อสารมีระยะทางมากขึ้น Synchronous Digital Cross Connect (SDXC): เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำสัญญาณข้อมูลใส่เข้าไปในระบบและนำออกจากระบบได้ในทุกๆขนาดสัญญาณ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า ADM

14 อุปกรณ์ Terminal Multiplexer
2 Mb/s 140 Mb/s 34 Mb/s 8 Mb/s 2 Mb/s PDH Aggregate STM-1 TM-1 2 Mb/s SDH

15 อุปกรณ์ ADM SDH STM-1 STM-1 ADM PDH 140 Mbps 2 Mbps Switch

16 อุปกรณ์ SDXC SDXC PDH SDH Manual Distribution Frame Optical, Copper,
Microwave, Terminal, &MUX SDXC Manual Distribution Frame

17 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบ SDH
ADM Ring Point-to-Point Regenerator TM TM Star SDXC TM Chain TE ADM Add/Drop MUX TM

18 โครงสร้างการมัลติเพล็กซ์สัญญาณ SDH
LO Path HO Path HO Path Section Section M A P L O T E H S LTM DXC 2 Mb/s STM-n


ดาวน์โหลด ppt ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google