งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิล ใยแก้ว (Optical Transmission System) For Marketing and Sale Staff ธเนศ เฉลิมวัฒน์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) E-mail :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิล ใยแก้ว (Optical Transmission System) For Marketing and Sale Staff ธเนศ เฉลิมวัฒน์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) E-mail :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิล ใยแก้ว (Optical Transmission System) For Marketing and Sale Staff ธเนศ เฉลิมวัฒน์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) E-mail : lthanade@cattelecom.co.thlthanade@cattelecom.co.th Tel. 2598, 2906 ส่วนสื่อสัญญาณบางรัก ฝ่ายสื่อสัญญาณภาคพื้นดิน

2 2 หัวข้อบรรยาย : ระบบสื่อสัญญาณ 3 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว 4 เครือข่ายระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใย แก้วของ กสท 29 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / การประสานงาน 34 สรุป 35

3 3 ระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System)

4 4 ระบบ PDH ระบบ SONET ระบบ SDH ระบบ DWDM ระบบสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว (Optical Transmission System) Optical Transmission Network สำนักงานส่วนภูมิภาค ฝ่ายโรงงาน Design Center Main PBX สำนักงานใหญ่ Sales & marketing E1 10BaseT N x E1 10BaseT V35 E1 X21 PBX X21

5 5 ระบบ PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงขึ้น โดยการนำ ข้อมูลที่ความเร็วต่ำกว่าส่งเข้าไปในระบบที่มีความเร็วสูง กว่า เป็นระบบสื่อสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูงระบบแรก ที่ ใช้งานมานานกว่า 20 ปี สามารถใช้งานผ่านตัวกลางต่างๆได้เช่น สายโคแอ คเชียล สายเคเบิลใยแก้ว และระบบวิทยุไมโครเวฟ เป็น ต้น ระบบ PDH มีอยู่ 3 มาตรฐาน คือ : มาตรฐานอเมริกาเหนือ มาตรฐานยุโรป ( ประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานนี้ ) มาตรฐานญี่ป่น

6 6 ระบบ PDH มาตรฐานอเมริกาเหนือ ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตรา บิตข้อมูล (Mbps) PDH Hierarchy (North AMERICA) 1(DS-1) 24 1.544 2(DS-2) 96 6.312 3(DS-3) 672 44.736 4(DS-4) 4,032274.176 5(DS-5) 8,064584.352 USA CANADA 1 24 PCM1 1 4 MUX 1 7 MUX 1,544 Mbits 6,312 Mbits 44,736 Mbits

7 7 ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตรา บิตข้อมูล (Mbps) 1(E1) 30 2.048 2(E2) 120 8.448 3(E3) 480 34.368 4(E4)1,920139.264 57,680565.148 PDH Hierarchy (EUROPE) EUROPE SOUTH AMERICA BRASIL & ASIA 1 30 PCM1 1 4 MUX2/8 1 4 MUX8/34 1 4 MUX34/140 2,048 Mbits 8,448 Mbits 34,368 Mbits 139,264 Mbits ระบบ PDH มาตรฐานยุโรป

8 8 ลำดับชั้น จำนวนช่องสัญญาณ อัตรา บิตข้อมูล (Mbps) PDH Hierarchy (JAPAN) JAPAN 1 24 PCM1 1 4 MUX 1 5 MUX 1 4 MUX 1,544 Mbits 6,312 Mbits 32,064 Mbits 97,728 Mbits 1 24 1.544 2 96 6.312 3 480 32.064 41,440 97.728 55,760400.352 ระบบ PDH มาตรฐานญี่ปุ่น

9 9 ระบบ SONET (Synchronous Optical Network) เป็นมาตรฐานเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณผ่านเส้นใย แก้วนำแสงของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ วัตถุประสงค์ของระบบ SONET - ทำให้มีมาตรฐานการเชื่อมต่อสัญญาณแสง - เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน - มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เริ่มใช้งานในปี พ. ศ. 2531 อัตราบิตข้อมูลพื้นฐาน (STS-1) = 51.84 Mbps

10 10 ระบบ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ระบบ SDH เป็นระบบสื่อ สัญญาณเคเบิล ใยแก้วนำแสงสมัยใหม่ ที่ใช้เป็น มาตรฐานทั่วโลก พัฒนามาจากแนวความคิดของ ระบบ SONET เริ่มใช้งานในปี พ. ศ. 2533 สามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้ง มาตรฐาน อเมริกาและยุโรป อัตราความเร็วข้อมูลพื้นฐานที่ 155.52 Mbps (STM-1) Access Network Metro Network DWDM Core Network SDH

11 11 ข้อดีของระบบ SDH มีโครงสร้างการมัลติเพล็กซ์ที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง อุปกรณ์ต่างยี่ห้อได้ รองรับการใช้งานกับระบบสื่อสัญญาณ ที่มีอยู่เดิมได้ ( ระบบ PDH) มีโครงสร้างที่รองรับการใช้งาน ในอนาคตได้ มีระบบบริหารจัดการโครงข่ายที่ สามารถควบคุมได้ที่ศูนย์กลาง 1.544 Mbps 2.048 Mbps 44.736 Mbps 34.368 Mbps 139.264 Mbps 6.132 Mbps VC-11VC-12 VC-2 VC-3 VC-4 VC-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM-1 N x 64 kbps 2 Mbps 140 Mbps 34 Mbps CIRCUIT LAYERS PDH PATH LAYER SDH LOWER ORDER PATH LAYER SDH HIGHER ORDER PATH LAYER

12 12 อัตราความเร็วข้อมูลระบบ PDH และ SDH ยุโรป 2.048 Mb/s 8.448 Mb/s 34.368 Mb/s 139.264 Mb/s อเมริกาเหนือ 1.544 Mb/s 6.312 Mb/s 44.736 Mb/s ญี่ปุ่น 1.544 Mb/s 6.312 Mb/s 32.064 Mb/s 97.728 Mb/s PDH G.703 STM-1 155.520 Mb/s STM-4 622.080 Mb/s STM-16 2,488.320 Mb/s STM-64 9,953.280 Mb/s SDH G.707 อัตราความเร็วของระบบ SDH เรียกว่า STM-N (Synchronous Transport Module-N) N= 1, 4, 16, 64 … ตามข้อกำหนด ของ ITU-T

13 13 อุปกรณ์ระบบ SDH Terminal Multiplexer (TM): เป็นอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ชนิดปลายทาง Add/Drop Multiplexer (ADM): เป็นอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ที่ สามารถทำการนำสัญญาณข้อมูลใส่เข้าไปในระบบและนำออกจากระบบได้ รวมถึงสามารถส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยัง Regenerator (REG): เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณเพื่อให้ การติดต่อสื่อสารมีระยะทางมากขึ้น Synchronous Digital Cross Connect (SDXC): เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำ สัญญาณข้อมูลใส่เข้าไปในระบบและนำออกจากระบบได้ในทุกๆขนาด สัญญาณ ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า ADM

14 14 อุปกรณ์ Terminal Multiplexer TM-1 2 Mb/s Aggregate STM-1 2 Mb/s SD H 140 Mb/s 34 Mb/s 8 Mb/s 2 Mb/s PD H

15 15 อุปกรณ์ ADM STM-1 ADM STM-1 PDH SDH

16 16 อุปกรณ์ SDXC SDXC Manual Distribution Frame Optical, Copper, Microwave, Terminal, &MUX SDH PDH

17 17 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบ SDH ADM Ring TM Point-to-Point Regenerator TM Chain TE ADM Add/Drop MUX TM Star SDXC TM

18 18 MAPMAP LOPTELOPTE HOPTEHOPTE STESTE LTM HOPTEHOPTE STESTE DXC STESTE HOPTEHOPTE MAPMAP LOPTELOPTE HOPTEHOPTE STESTE LTM 2 Mb/s STM-n LO Path HO Path Sect ion โครงสร้างการมัลติเพล็กซ์สัญญาณ SDH


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสื่อสัญญาณเคเบิล ใยแก้ว (Optical Transmission System) For Marketing and Sale Staff ธเนศ เฉลิมวัฒน์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) E-mail :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google