งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการ ใช้งานและการเข้า ร่วม เครือข่าย ThaiLIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการ ใช้งานและการเข้า ร่วม เครือข่าย ThaiLIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการ ใช้งานและการเข้า ร่วม เครือข่าย ThaiLIS

2 หัวข้อ ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา DCMS ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา DCMS ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา Union Catalog ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา Union Catalog ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา Ref.DB ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา Ref.DB ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหาอื่น ๆ ปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหาอื่น ๆ

3 ผู้สนใจทั่วไป ต้องการใช้งาน จะ ดำเนินการอย่างไร ?

4

5 เรียนอาจารย์จีระพลและคุณปัทมา เรียนอาจารย์จีระพลและคุณปัทมา สืบเนื่องจากการ Upgrade ฐานข้อมูล UC ซึ่ง ทางบริษัทฯ VTLS มีความจำเป็นต้องรบกวนให้ทาง สกอ. ช่วยเปิด port สำหรับการติดต่อผ่าน SSH ไปยัง Server หมายเลข 202.28.18.230 ซึ่งเป็น ฐานข้อมูล Development Database เพื่อทำการ run oracle 9i patch และทำการ upgrade ค่ะ ( ปัจจุบันสามารถใช้ SSH ได้เฉพาะเครื่อง.229) สืบเนื่องจากการ Upgrade ฐานข้อมูล UC ซึ่ง ทางบริษัทฯ VTLS มีความจำเป็นต้องรบกวนให้ทาง สกอ. ช่วยเปิด port สำหรับการติดต่อผ่าน SSH ไปยัง Server หมายเลข 202.28.18.230 ซึ่งเป็น ฐานข้อมูล Development Database เพื่อทำการ run oracle 9i patch และทำการ upgrade ค่ะ ( ปัจจุบันสามารถใช้ SSH ได้เฉพาะเครื่อง.229) สำหรับหมายเลข IP ที่จะติดต่อมานั้นจะเป็น range หมายเลข 198.17.62.* ขอรบกวนด้วย นะคะ สำหรับหมายเลข IP ที่จะติดต่อมานั้นจะเป็น range หมายเลข 198.17.62.* ขอรบกวนด้วย นะคะ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับได้ที่หนิง หรือน้องหมิน ( อุมารินทร์ ) ได้ค่ะ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับได้ที่หนิง หรือน้องหมิน ( อุมารินทร์ ) ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ วราภรณ์ จุฑากร ( หนิง ) -------------------------------------------------------- Book Promotion & Service Co., Ltd. วราภรณ์ จุฑากร ( หนิง ) -------------------------------------------------------- Book Promotion & Service Co., Ltd.

6 ตัวอย่างปัญหา

7 NEW DCMS

8 iKnowledge DCMS config

9 New UC Config.

10 การบำรุงรักษา ILL SERVER ILL SERVER


ดาวน์โหลด ppt ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการ ใช้งานและการเข้า ร่วม เครือข่าย ThaiLIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google