งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการใช้งานและการเข้าร่วม เครือข่าย ThaiLIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการใช้งานและการเข้าร่วม เครือข่าย ThaiLIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการใช้งานและการเข้าร่วม เครือข่าย ThaiLIS

2 หัวข้อ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา DCMS ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา Union Catalog ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา Ref.DB ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาอื่น ๆ

3 ผู้สนใจทั่วไป ต้องการใช้งาน จะดำเนินการอย่างไร ?

4

5 เรียนอาจารย์จีระพลและคุณปัทมา
    สืบเนื่องจากการ Upgrade ฐานข้อมูล UC ซึ่งทางบริษัทฯ VTLS มีความจำเป็นต้องรบกวนให้ทาง สกอ. ช่วยเปิด port สำหรับการติดต่อผ่าน SSH ไปยัง Server หมายเลข ซึ่งเป็นฐานข้อมูล Development Database เพื่อทำการ run oracle 9i patch และทำการ upgrade ค่ะ (ปัจจุบันสามารถใช้ SSH ได้เฉพาะเครื่อง .229)     สำหรับหมายเลข IP ที่จะติดต่อมานั้นจะเป็น range หมายเลข  *   ขอรบกวนด้วยนะคะ หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับได้ที่หนิงหรือน้องหมิน (อุมารินทร์) ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ วราภรณ์ จุฑากร (หนิง) Book Promotion & Service Co., Ltd.

6 ตัวอย่างปัญหา

7 NEW DCMS

8 iKnowledge DCMS config

9 New UC Config.

10 การบำรุงรักษา ILL SERVER


ดาวน์โหลด ppt ThaiLIS Meeting การตอบปัญหาการใช้งานและการเข้าร่วม เครือข่าย ThaiLIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google