งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Online ผ่านเครือข่าย SSL-VPN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Online ผ่านเครือข่าย SSL-VPN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Online ผ่านเครือข่าย SSL-VPN

2 ThaiLIS

3

4

5 The Secure Access Platform in the Network MRP/ERP Intranet / Web Server Unix/NFS = Encrypted External Session = Standard Internal Session Corporate LAN Partner A Directory Store Partner B Extranet Partners Server Farms E-mail Sales & Service Telecommuters Mobile Employees

6 IPSec VPN vs SSL VPN Remote Office Business Partners, Customers, Contractors HQ Mobile Users Managed, TrustedRemote Network Security FixedType of Connection Remote, Branch Office Site to site Application Type Managed or Unmanaged, Trusted or Untrusted Remote Network Security Mobile or FixedType of Connection  Mobile User  Partner Extranet  Customer Extranet  Contractor, offshore employee  Telecommuter/day extender Application Type Branch Office Telecommuters Internet Kiosk

7 SSL VPN Value Proposition The Juniper Networks Secure Access SSL VPN platforms deliver instant, secure access to users while significantly reducing total cost of ownership (TCO) Proof Points: Clientless Deployment: Minimal Cap Ex, Deployment, Configuration or Support Overhead; Requires No Changes to LAN/Server Resource Application-Layer Security: Controls access to only the application resource, not to native network User Flexibility/Enterprise Productivity: Delivers secure access to users from just a Web browser LAN Resources External Users

8 ระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย

9 Network Connect Adaptive, Dual Transport Network Access Solution DYNAMIC DUAL TRANSPORT NETWORK ACCESS Adaptive, Dual Transport Mode Initially attempts to set up high performance, IPSec-like transport If unsupported by network, seamlessly fails over to SSL Cross Platform Dynamic Download GINA Integration Logging, Auditing and Diagnostics Endpoint Assessment & Containment Integration High Availability Transport Mode High Availability Transport Mode High Performance Transport Mode High Performance Transport Mode X High Performance Transport Mode High Performance Transport Mode Network Connect

10 Challenges Addressing Threat Control LAN IPS No User Identity Information  No way to identify user with intermediated traffic  Time-consuming to identify user with tunneled traffic  Identifying user is critical to mitigating impact of security threats No Identity-Based Coordinated Threat Response  No ability to respond to source of threat because don’t know who user is  No ability to automatically coordinate responses in both IPS and SSL VPN Business Partner Telecommuter Tunneled traffic Intermediated traffic

11

12

13 ระบบให้บริการเครือข่ายระยะไกลด้วย SSL VPN

14

15

16

17

18

19

20 ด้วยความขอบคุณ ฝ่ายระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล สำนักวิจัย ฯ ส. จ. ล. 02-7372594 E-Mail : NetAdmin@kmitl.ac.th


ดาวน์โหลด ppt โดย นรฤทธิ์ สุนทรศารทูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การเข้าถึงฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ Online ผ่านเครือข่าย SSL-VPN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google