งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Hi-Net Service บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Chakapan Sittikraipong Tel : 2138.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Hi-Net Service บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Chakapan Sittikraipong Tel : 2138."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Hi-Net Service บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Chakapan Sittikraipong E-mail schaka@cat.net.thschaka@cat.net.th Tel : 2138

2 2 Broadband คืออะไร ?  "Broadband" เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ทั่วไปในการกล่าวถึง การติดต่อผ่านเครือข่ายความเร็วสูง โดยมีค่า "Bandwidth" จะเป็นค่าที่อธิบายถึงความเร็วสัมพัทธ์ในการติดต่อกับ เครือข่าย ไม่มีการกำหนดค่าที่แน่นอนไว้ว่า การติดต่อแบบ broadband จะต้องมีค่า bandwidth เท่าใด  "Broadband" คือ เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง ติดต่อ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเคเบิลโมเด็ม ชนิด Digital Subscriber Line (DSL)

3 3 การประยุกต์ใช้งาน ADSL ที่ ให้บริการในปัจจุบัน

4 4 ผู้ให้บริการ Broadband  ADSL Provider  TOT  TT&T  True  ISP  CAT  KSC  True  CS Loxinfo  ฯลฯ

5 5 บริการ Internet ผ่าน ADSL Modem

6 6 CAT Hi-net ให้บริการได้อย่างไร

7 7 IP address คืออะไร ?  IP address มีลักษณะคล้ายคลึงกับหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์ต้องการจะโทรหาใคร สิ่งแรกที่จะต้องทราบ คือเบอร์โทรศัพท์ของเขาคือเบอร์อะไร เช่นเดียวกัน เมื่อ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดบนอินเทอร์เน็ตต้องการส่งข้อมูล ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็ จำเป็นจะต้องทราบว่า IP address ของเครื่องดังกล่าวคือ อะไร

8 8 IP จริง & IP ปลอม  IP จริง หรือ Public IP Address เปรียบเสมือน หมายเลข โทรศัพท์ทั่วไปที่สามารถโทรถึงกันได้โดยตรง  IP ปลอม หรือ Private IP Address เปรียบเสเมือน หมายเลข โทรศัพท์ภายในที่สามารถใช้ติดต่อกันได้ ภายในองค์กรเท่านั้น ถ้ามีความต้องการจะติดต่อภายนอก จะต้องมีการแปลงให้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ตรง(ตัด 9) เสียก่อนจึงจะติดต่อโลกภายนอกได้  NAT (Network Address Translation) คือการแปลงจาก IP ปลอมเป็น IP จริง เปรียบเสมือน ขั้นตอนของการตัด 9 จาก โทรศัพท์ภายในเพื่อโทรออกไปภายนอกนั่นเอง

9 9 รูปแบบการให้บริการ Hi-net  ให้บริการผ่าน x DSL modem  ความเร็ว 2 เมกกะบิท  ให้บริการกับบุคคลทั่วไป  Share bandwidth  1:50 สำหรับ Standard (ร่วมมือกับ TT&T)  1:20 สำหรับ Premium (CAT)  ใช้ Private IP(IP ปลอม)

10 10 Hi-Net Standard service  CAT ร่วมให้บริการกับ TT&T  การให้บริการจะใช้คู่สายโทศัพท์ของ TT&T  อัตราค่าใช้บริการ 999 บาท/เดือน (ไม่รวม อุปกรณ์ adsl modem )  ความเร็ว 2 เมกะบิท  อัตราส่วนการใช้ Bandwidth 1:50  สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว  ให้ Private IP ในการใช้งาน

11 11 Hi-Net Premium Service  CAT ให้บริการเอง  การให้บริการจะใช้สาย cable ของ cat เอง  อัตราค่าใช้บริการ 2860บาท/เดือน (ไม่รวม อุปกรณ์ adsl modem )  ความเร็ว 2 เมกะบิท  อัตราส่วนการใช้ Bandwidth 1:20  สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว  ให้ Private IP ในการใช้งาน

12 12 ความแตกต่างระหว่าง Leaseline และ Hinet  Hinet เป็นบริการแบบ share bandwidth ความเร็วในการดาวน์โหลดชึ้นอยู่กับผู้ใช้งานใน ช่วงเวลานั้นๆ  Hinet มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือน้อยกว่า Leaseline

13 13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 Hi-Net Service บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Chakapan Sittikraipong Tel : 2138.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google