งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
บริษัท ไจก้า เทคโนโลยี จำกัด

2 หัวข้อบรรยาย ความเป็นมาของ Web/Library 2.0 แนวคิดของ Web/Library 2.0
สรุป

3 ความเป็นมาของ Web/Library 2.0
เริ่มจากแวดวงการตลาด/การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ ความแตกต่างระหว่าง Web 1.0 และ Web 2.0 Web 1.0 มุ่งทำธุรกิจอย่างเดียว Web 2.0 มุ่งสร้างชุมชน/สังคมออนไลน์

4 ความแตกต่าง

5 แนวคิดของ Web 2.0 เศรษฐศาสตร์/ทฤษฎีหางยาว (Long Tail)

6 เศรษฐศาสตร์/ทฤษฎีหางยาว
หลักทฤษฎีหางยาวมี 3 ประการ คือ ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ราคาถูกหรือแพง ไม่ใช่โจทย์สำคัญการขายสินค้าราคาต่ำ อาจจะหมายถึงกำไรสูงได้ การสร้างตลาดจำเพาะแบบนิช (Nitche) ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุค Web 2.0 และ Globalozation 3.0 ตัวแปรด้านดีมานด์มีความสำคัญมากกว่าตัวแปรด้านซัปพลาย

7 คุณสมบัติของ Web 2.0 RSS (really simple syndication) Wikis
New and revised programming methods like AJAX and APIs Blogs and blogging Commentary and comments functionality Personalization and “My Profile” features Personal media such as Podcasting and MP3 files Streaming media audio and video formats

8 คุณสมบัติของ Web 2.0 Reviews and user driven ratings
Personalized Alerts Web Services Instant messaging and virtual reference including co-browsing Folksonomies, Tagging, and tag clouds Photos (e.g. Flickr, Picasa) Social networking software

9 คุณสมบัติของ Web 2.0 Open Access, Open Source, Open Content
Socially driven content Social bookmarking (such as Delic.io.us)

10 แนวคิดของ Library 2.0 องค์ประกอบของ Library 2.0 มี 4 ประการ
User-centered Multi-media Experience Socially Rich Communally Innovative บรรณารักษ์ "the guru of the information age.”

11 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ Library 2.0
Extension of the library’s role of a meeting’s place – Content-rich virtual Spaces More Interactive library Software รูปแบบของ Library 2.0 เป็นการค้นหาแนวทางการควบคุมความรู้ของผู้ใช้บริการเพื่อเสริมและปรับปรุงบริการของห้องสมุด เป็นการแบ่งปันระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเองผ่านการเชื่อมต่อของหน้าจอสืบค้น (OPAC)

12 การประยุกต์ใช้ Web 2.0 กับระบบห้องสมุด
RSS (really simple syndication) Wikis New and revised programming methods like AJAX and APIs Commentary and comments functionality Reviews and user driven ratings

13 การประยุกต์ใช้ Web 2.0 กับระบบห้องสมุด
Personalized Alerts Web Services Folksonomies, Tagging, and tag clouds Photos (e.g. Flickr, Picasa) Open Access, Open Source, Open Content Socially driven content Social bookmarking (such as Delic.io.us)

14 สรุป Web/Library 2.0 เป็นรูปแบบใหม่ของบริการห้องสมุดกล่าวคือ เป็นเว็บแห่งการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมกับการให้บริการของห้องสมุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น User Comment, Tag และ Rating Feed User-created Content


ดาวน์โหลด ppt Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google