งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุด อัตโนมัติ บริษัท ไจก้า เทคโนโลยี จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุด อัตโนมัติ บริษัท ไจก้า เทคโนโลยี จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุด อัตโนมัติ บริษัท ไจก้า เทคโนโลยี จำกัด

2 หัวข้อบรรยาย  ความเป็นมาของ Web/Library 2.0  แนวคิดของ Web/Library 2.0  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ Web/Library 2.0  ตัวอย่าง Web/Library 2.0  สรุป

3 ความเป็นมาของ Web/Library 2.0  เริ่มจากแวดวงการตลาด / การประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บ  ความแตกต่างระหว่าง Web 1.0 และ Web 2.0 Web 1.0 มุ่งทำธุรกิจอย่างเดียว Web 2.0 มุ่งสร้างชุมชน / สังคมออนไลน์

4 ความแตกต่าง

5 แนวคิดของ Web 2.0  เศรษฐศาสตร์ / ทฤษฎีหางยาว (Long Tail)

6 เศรษฐศาสตร์ / ทฤษฎีหางยาว  หลักทฤษฎีหางยาวมี 3 ประการ คือ 1. ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ 2. ราคาถูกหรือแพง ไม่ใช่โจทย์สำคัญการขาย สินค้าราคาต่ำ อาจจะหมายถึงกำไรสูงได้ 3. การสร้างตลาดจำเพาะแบบนิช (Nitche)  ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุค Web 2.0 และ Globalozation 3.0 ตัวแปรด้านดีมานด์มี ความสำคัญมากกว่าตัวแปรด้านซัปพลาย

7 คุณสมบัติของ Web 2.0  RSS (really simple syndication)  Wikis  New and revised programming methods like AJAX and APIs  Blogs and blogging  Commentary and comments functionality  Personalization and “My Profile” features  Personal media such as Podcasting and MP3 files  Streaming media audio and video formats

8 คุณสมบัติของ Web 2.0  Reviews and user driven ratings  Personalized Alerts  Web Services  Instant messaging and virtual reference including co-browsing  Folksonomies, Tagging, and tag clouds  Photos (e.g. Flickr, Picasa)  Social networking software

9 คุณสมบัติของ Web 2.0  Open Access, Open Source, Open Content  Socially driven content  Social bookmarking (such as Delic.io.us)

10 แนวคิดของ Library 2.0  องค์ประกอบของ Library 2.0 มี 4 ประการ 1.User-centered 2.Multi-media Experience 3.Socially Rich 4.Communally Innovative  บรรณารักษ์ 2.0 - "the guru of the information age.”

11 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบ Library 2.0  Extension of the library’s role of a meeting’s place – Content-rich virtual Spaces  More Interactive library Software  รูปแบบของ Library 2.0 เป็นการค้นหาแนว ทางการควบคุมความรู้ของผู้ใช้บริการเพื่อเสริม และปรับปรุงบริการของห้องสมุด  เป็นการแบ่งปันระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง ผ่านการเชื่อมต่อของหน้าจอสืบค้น (OPAC)

12 การประยุกต์ใช้ Web 2.0 กับระบบ ห้องสมุด  RSS (really simple syndication)  Wikis  New and revised programming methods like AJAX and APIs  Commentary and comments functionality  Reviews and user driven ratings

13 การประยุกต์ใช้ Web 2.0 กับระบบ ห้องสมุด Personalized Alerts Web Services Folksonomies, Tagging, and tag clouds Photos (e.g. Flickr, Picasa) Open Access, Open Source, Open Content Socially driven content Social bookmarking (such as Delic.io.us)

14 สรุป  Web/Library 2.0 เป็นรูปแบบใหม่ของบริการ ห้องสมุดกล่าวคือ เป็นเว็บแห่งการมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี วัตถุประสงค์และต่อเนื่อง  ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมกับการให้บริการของ ห้องสมุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น User Comment, Tag และ Rating Feed User- created Content


ดาวน์โหลด ppt Web/Library 2.0 เทคโนโลยีใหม่ในระบบห้องสมุด อัตโนมัติ บริษัท ไจก้า เทคโนโลยี จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google