งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SUTLinux Jan 20071/10 สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SUTLinux Jan 20071/10 สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SUTLinux Jan 20071/10 สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา http://linux.sut.ac.th โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพันธุ์ ชาญศิลป์

2 SUTLinux Jan 20072/10 ความเป็นมาของโครงการวิจัยและ พัฒนา โปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ มทส. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เริ่มจากปีงบประมาณ 2547 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เริ่มจากปีงบประมาณ 2547 กันยายน 2547 ได้ออกลินุกซ์ชนิด แผ่นเดียวที่รันได้จากซีดี (LiveCD) 2 รุ่นดังนี้ 1. sutlive-c47-8-1-i386.iso สำหรับ การเขียนโปรแกรมภาษาซี กันยายน 2547 ได้ออกลินุกซ์ชนิด แผ่นเดียวที่รันได้จากซีดี (LiveCD) 2 รุ่นดังนี้ 1. sutlive-c47-8-1-i386.iso สำหรับ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย Kdevelop 2. sutlive-g47-8-1-i386.iso สำหรับ คนทั่วไป ใช้ดูหนังฟังเพลง ด้วย Kdevelop 2. sutlive-g47-8-1-i386.iso สำหรับ คนทั่วไป ใช้ดูหนังฟังเพลง

3 SUTLinux Jan 20073/10 โอเพ่นซอร์สที่ มทส. ธันวาคม 2547 ได้ออกเวอร์ชันทดลอง ชนิด 3 แผ่นที่ต้องลงใน Hard disk แต่ไม่ได้เผยแพร่ ธันวาคม 2547 ได้ออกเวอร์ชันทดลอง ชนิด 3 แผ่นที่ต้องลงใน Hard disk แต่ไม่ได้เผยแพร่ กุมภาพันธุ์ 2548 ได้ออกเวอร์ชันจริง 1. ชนิด 3 แผ่นที่ต้องลงใน Hard disk เรียกว่า SUTLinux 1.0 (Yamo1) 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่น เรียกว่า SUTLiveCD 1.0 ( ใช้ Yamo1) ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ทั้ง 4 แผ่น กุมภาพันธุ์ 2548 ได้ออกเวอร์ชันจริง 1. ชนิด 3 แผ่นที่ต้องลงใน Hard disk เรียกว่า SUTLinux 1.0 (Yamo1) 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่น เรียกว่า SUTLiveCD 1.0 ( ใช้ Yamo1) ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ทั้ง 4 แผ่น เมษายน 2548 ได้ออก ชนิดรันได้จากแผ่น สำหรับเดสก์ท็อป เรียกว่า SUTLiveCD 2.0 เมษายน 2548 ได้ออก ชนิดรันได้จากแผ่น สำหรับเดสก์ท็อป เรียกว่า SUTLiveCD 2.0

4 SUTLinux Jan 20074/10 โอเพ่นซอร์สที่ มทส. มิถุนายน 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SUTms 1.0 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SUTms 1.1 3. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.1 + Moodle มิถุนายน 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SUTms 1.0 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SUTms 1.1 3. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.1 + Moodle กรกฎาคม 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SUTms 1.2 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่น สำหรับ เดสก์ท็อป เรียกว่า SUTLiveCD 2.1 กรกฎาคม 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ SUTms 1.2 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่น สำหรับ เดสก์ท็อป เรียกว่า SUTLiveCD 2.1

5 SUTLinux Jan 20075/10 โอเพ่นซอร์สที่ มทส. สิงหาคม 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับการ พัฒนาโปรแกรม C, C++ และ Java เรียกว่า SUT-MDE สิงหาคม 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับการ พัฒนาโปรแกรม C, C++ และ Java เรียกว่า SUT-MDE 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.3 + Moodle for Developer กันยายน 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.4 + Moodle for Developer 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.4 + ATutor for Developer กันยายน 2548 ได้ออก 1. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.4 + Moodle for Developer 2. ชนิดที่รันได้จากแผ่นสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า SUTms 1.4 + ATutor for Developer

6 SUTLinux Jan 20076/10 โอเพ่นซอร์สที่ มทส. ธันวาคม 2548 ได้ออก 1. ชนิด VCD 3 แผ่นที่ต้องลงใน ฮาร์ดดิสก์ เรียกว่า SUTLinux 2.0 (Yamo2) 2. ชนิด DVD 1 แผ่นที่ต้องลงใน ฮาร์ดดิสก์ เรียกว่า SUTLinux 2.0 (Yamo2) เมื่อ 12 ธ. ค. 48 ธันวาคม 2548 ได้ออก 1. ชนิด VCD 3 แผ่นที่ต้องลงใน ฮาร์ดดิสก์ เรียกว่า SUTLinux 2.0 (Yamo2) 2. ชนิด DVD 1 แผ่นที่ต้องลงใน ฮาร์ดดิสก์ เรียกว่า SUTLinux 2.0 (Yamo2) เมื่อ 12 ธ. ค. 48 มิถุนายน 2549 ได้ออก หน่วยสอบเคลื่อนที่ (MEU: Mobile Examination Unit) V 1.0 มิถุนายน 2549 ได้ออก หน่วยสอบเคลื่อนที่ (MEU: Mobile Examination Unit) V 1.0

7 SUTLinux Jan 20077/10 โอเพ่นซอร์สที่ มทส. สิงหาคม 2549 ได้ออก 1. หน่วยสอบเคลื่อนที่ เวอร์ชั่น 1.1 2. ลินุกซ์พร้อมใช้รันใน หน่วยความจำจาก มทส. 1.0 (SUTinRAM 1.0) สิงหาคม 2549 ได้ออก 1. หน่วยสอบเคลื่อนที่ เวอร์ชั่น 1.1 2. ลินุกซ์พร้อมใช้รันใน หน่วยความจำจาก มทส. 1.0 (SUTinRAM 1.0) พฤศจิกายน 2549 ได้ออก หน่วยสอบเคลื่อนที่ เวอร์ชั่น 1.2 พฤศจิกายน 2549 ได้ออก หน่วยสอบเคลื่อนที่ เวอร์ชั่น 1.2 มกราคม 2550 ได้ออก ลินุกซ์พร้อมใช้รันใน หน่วยความจำจาก มทส. 2.0 (SUTinRAM 2.0) มกราคม 2550 ได้ออก ลินุกซ์พร้อมใช้รันใน หน่วยความจำจาก มทส. 2.0 (SUTinRAM 2.0)

8 SUTLinux Jan 20078/10 สรุปผลงาน ชนิดที่ต้องลงในฮาร์ดดิสก์เหมือน ระบบปฏิบัติการทั่วๆไป มี ย่าโม 1 และ ย่าโม 2 ชนิดที่ต้องลงในฮาร์ดดิสก์เหมือน ระบบปฏิบัติการทั่วๆไป มี ย่าโม 1 และ ย่าโม 2 ชนิดแผ่นพร้อมรัน (LiveCD) มีรุ่นสำหรับ Desktop รุ่น Server รุ่น Server + Application เช่น SUTms+Moodle และ SUT- MEU ชนิดแผ่นพร้อมรัน (LiveCD) มีรุ่นสำหรับ Desktop รุ่น Server รุ่น Server + Application เช่น SUTms+Moodle และ SUT- MEU ชนิดพร้อมใช้รันในหน่วยความจำ SUTinRAM 1.0 และ 2.0 ชนิดพร้อมใช้รันในหน่วยความจำ SUTinRAM 1.0 และ 2.0

9 SUTLinux Jan 20079/10 ผลงานที่เราภูมิใจ LiveCD ของเรามีทั้งชนิดที่เป็น Desktop และ Server สามารถลง ในฮาร์ดดิสก์ได้ง่ายกว่าลินุกซ์ของ ค่ายอื่นๆ LiveCD ของเรามีทั้งชนิดที่เป็น Desktop และ Server สามารถลง ในฮาร์ดดิสก์ได้ง่ายกว่าลินุกซ์ของ ค่ายอื่นๆ SUTinRAM ทั้งสองรุ่นถือได้ว่าเป็น รุ่นแรกในเมืองไทย SUTinRAM ทั้งสองรุ่นถือได้ว่าเป็น รุ่นแรกในเมืองไทย SUT-MEU ถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อหัว เลี้ยวหัวต่อของเทคโนโลยีการสอบ ออนไลน์ และในเร็วๆ นี้จะออกรุ่น International ที่ใช้ได้ทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษอย่างสมบูรณ์ พร้อมมี DVD สอนการใช้งานให้ ด้วย SUT-MEU ถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อหัว เลี้ยวหัวต่อของเทคโนโลยีการสอบ ออนไลน์ และในเร็วๆ นี้จะออกรุ่น International ที่ใช้ได้ทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษอย่างสมบูรณ์ พร้อมมี DVD สอนการใช้งานให้ ด้วย

10 SUTLinux Jan 200710/10 อยู่ระหว่างการพัฒนา ชนิดพร้อมใช้ คาดว่าจะออกภายใน เดือนมีนาคม 2550 นี้ SUT Instant Server 1.0 (SUTinsServer) SUT Instant Desktop 1.0 (SUTinsDesktop) ความสามารถ ง่ายต่อการลงในฮาร์ดดิสก์ ง่ายต่อการลงในฮาร์ดดิสก์ จัดการลงใน ext3 ให้อัตโนมัติ จัดการลงใน ext3 ให้อัตโนมัติ ทุกอย่างเซ็ตอัพไว้ให้พร้อมใช้ ทุกอย่างเซ็ตอัพไว้ให้พร้อมใช้ ใช้เวลาลง 5 นาทีพร้อมใช้งานได้ทันที ใช้เวลาลง 5 นาทีพร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อต้องการลบ จะลบทั้งระบบออดและคืน ฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานในวินโดวส์เช่นเดิม เมื่อต้องการลบ จะลบทั้งระบบออดและคืน ฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานในวินโดวส์เช่นเดิม


ดาวน์โหลด ppt SUTLinux Jan 20071/10 สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยและพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google