งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADSL Modem, Router TT&T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADSL Modem, Router TT&T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADSL Modem, Router TT&T

2 ADSL Modem/ Router TT&T
Zyxel 630R Router Zyxel 642R Router Zyxel 650 XAVi X8124r Auslinx AL-2207 Comxion ATU-R120

3 ZyXEL 650R ADSL ROUTER

4 ZyXEL 650 : Front Panel LEDs
PWR Green Solid Receiving Power LAN 10 M 10 Mbps Ethernet Green Blinking Performing a Self-test 100 M 100 Mbps Ethernet Off Not Receive Power Off Not Connect Ethernet SYS Green Solid Functioning Properly DSL Green Solid Link Successfully to DSLAM Green Blinking Booting Green Blinking Initialing DSL Line Off Not Ready or Malfunctioned Off Not Connect DSL Line PPPoE Orange Solid Account Connect to ISP Orange Blinking Authen Account

5 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
1. เปิด Internet Explorer พิมพ์ ใส่ User name: admin, Password: 1234

6 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
2. web จะเข้ามาที่ Main Menu กด “Wizard Setup”

7 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
3. เลือก Mode “Routing” ,Encapsulation เป็น“PPPoE” VPI,VCI เป็น 0,66 สำหรับISP Hi-Net หรือ 0,33 สำหรับ ISP อื่น

8 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
4. ใส่ Username , Password ของลูกค้า

9 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
5. กด Save Setting

10 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
6. คลิก Return to Main Menu

11 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
7. กลับมาหน้า Main Menu รอจนไฟ DSL หน้า Router ติด แล้วคลิก System Status เพื่อดู IP จาก ISP

12 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650
8. ดู IP ที่ ISP จ่ายมาให้ที่ WAN Information

13 การ Config เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650


ดาวน์โหลด ppt ADSL Modem, Router TT&T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google