งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ADSL Modem, Router TT&T. 2 ADSL Modem/ Router TT&T Zyxel 630R Router Zyxel 650 Auslinx AL-2207Comxion ATU-R120 Router Zyxel 642R XAVi X8124r.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ADSL Modem, Router TT&T. 2 ADSL Modem/ Router TT&T Zyxel 630R Router Zyxel 650 Auslinx AL-2207Comxion ATU-R120 Router Zyxel 642R XAVi X8124r."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ADSL Modem, Router TT&T

2 2 ADSL Modem/ Router TT&T Zyxel 630R Router Zyxel 650 Auslinx AL-2207Comxion ATU-R120 Router Zyxel 642R XAVi X8124r

3 ZyXEL 650R ADSL ROUTER

4 4 ZyXEL 650 : Front Panel LEDs Green Solid PWR Receiving Power Green BlinkingPerforming a Self-test OffNot Receive Power Green Solid SYS Functioning Properly Green BlinkingBooting OffNot Ready or Malfunctioned 10 M LAN 10 Mbps Ethernet 100 M 100 Mbps Ethernet OffNot Connect Ethernet Green Solid DSL Link Successfully to DSLAM Green BlinkingInitialing DSL Line OffNot Connect DSL Line PPPoE Orange Solid Account Connect to ISP Orange Blinking Authen Account

5 5 การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650  1. เปิด Internet Explorer พิมพ์ http://192.168.1.1 ใส่ User name: admin, Password: 1234

6 6  2. web จะเข้ามาที่ Main Menu กด “ Wizard Setup ” การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650

7 7  3. เลือก Mode “ Routing ”,Encapsulation เป็น “ PPPoE ” VPI,VCI เป็น 0,66 สำหรับISP Hi-Net หรือ 0,33 สำหรับ VPI,VCI เป็น 0,66 สำหรับISP Hi-Net หรือ 0,33 สำหรับ ISP อื่น

8 8  4. ใส่ Username, Password ของลูกค้า การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650

9 9  5. กด Save Setting

10 10 การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650  6. คลิก Return to Main Menu

11 11 การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650  7. กลับมาหน้า Main Menu รอจนไฟ DSL หน้า Router ติด แล้วคลิก System Status เพื่อดู IP จาก ISP

12 12 การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650  8. ดู IP ที่ ISP จ่ายมาให้ที่ WAN Information

13 13 การ Config เพื่อ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ZyXEL 650


ดาวน์โหลด ppt 1 ADSL Modem, Router TT&T. 2 ADSL Modem/ Router TT&T Zyxel 630R Router Zyxel 650 Auslinx AL-2207Comxion ATU-R120 Router Zyxel 642R XAVi X8124r.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google