งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes
Prince of Songkla University

2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

3 พัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
สถาบันที่ใช้งาน จุดเด่น Version 4 (กำลังพัฒนา) มีรูปแบบ Single System รองรับรูปแบบ Branch Library จัดทำรายงานแสดงบน Web Version 3 มอ. ปัตตานี, ตรัง, ภูเก็ต ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ม.หาดใหญ่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองรับข้อมูลรูปแบบ MARC21 ทำรายการจองทรัพยากร แบบไม่ระบุตัวเล่มผ่าน Web Version 2 ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) Export ข้อมูลรูปแบบ MARC21 สืบค้นข้อมูลผ่าน Web OPAC ทำรายการจอง/ยืมต่อผ่าน Web Version 1 ม.สงขลานครินทร์ (สุราษฎร์ธานี) มีระบบคืนด้วยตัวเอง (Plug-in) สืบค้นข้อมูล (Windows, Web OPAC)

4 ฐานความรู้การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Dynix/Horizon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Innopac มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี VTLS มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Magic Library มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน Non-Standard มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

5 ตู้ยืมคืนด้วยตัวเอง (มอ.สุราษฎร์ธานี)

6 Independence Database
สถาปัตยกรรมระบบ User Interface Servers Mail Server FTP Server Content Server Active Directory Windows-based Web browsers 3rd party apps Application Servers & Web Servers Web Services Web Application Window Services Logs Data Access Database RDBMS Independence Database

7 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Data Network Barcode MARC21 ISO 2709 AACR2 Z39.50 * Text File CSV File TCP/IP HTTP FTP SMTP Code 39 Interleaved Codabar EAN13 EAN128

8 ALIST4 Automated Library System for Thai Higher Education Institutes
Features Environments Authentication Standards opac1.clib.psu.ac.th opac2.clib.psu.ac.th opac3.clib.psu.ac.th jfklib.oas.psu.ac.th opac.surat.psu.ac.th opac.trang.psu.ac.th opac.phuket.psu.ac.th opac.vru.ac.th opac.hu.ac.th Links Database Server Windows2003/Linux ORACLE 10gR2 Web Server Windows2003 IIS 6.0 .NET Framework Web Services Windows 2003 Active Directory Linux LDAP Services Database Database Services MARC21 ISO 2709 Z39.50 Bibliographic Record Authority Record Holding Record Import/Export Record Clipboard Management Merge Bib. Record Merge Authority Record Cataloging Module Integrated Modules Branch Library User Friendly Command Search Enhance Clipboard Unlimited Staffs Unlimited Items Ready for Open Source RDBMS User-Defined Reports Support Union Catalog Circulation Module Circulation Desk Reservation Renew In-House Use Inventory Patron Management Self Services Item/Patron History Serials Module Publication pattern Check-In Card Issue Registering Claiming Canceling Binding Ordering Receiving Fund Management Acquisitions Module Basic Search Advanced Search Patron Information Library Information Mail Message Services Statistics OPAC Module System Admin. Module Authorization system IP Registering Massaging system Backup/Recovery system Library Statistics ALIST4

9 ALIST Modules Cataloging Circulation Web OPAC Serials Acquisition
System Admin.

10 จุดเด่นระบบห้องสมุด ALIST
What’s new!!! Cataloging Circulation Web OPAC Searching Worksheet Fullscreen Editing Fixed Field Editing Cloning Record Cover Image Logs Searching Circulation Desk Support Multiple Branch Recall Items Debt Management Hour Check-Out Logs Searching Search in Result Search History Patron Profile Material Recommended

11 ข้อดีของระบบห้องสมุด ALIST
ผู้ใช้งานทั่วไป: สามารถตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Profile จัดทำรายการผ่านทาง Web OPAC รับทราบข้อมูลข่าวสารห้องสมุดผ่านทาง ผู้ใช้/ผู้ดูแลระบบ: ทุกโมดูลทำงานประสานกัน (Integrated Modules) จัดทำรายงานทุกอย่างผ่านทาง Browser บริหารจัดการระบบผ่านทาง Browser องค์กร: ระบบห้องสมุดที่คุ้มค่า ระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ (Union Catalog)

12 Servers Database Server Web Server Windows 2003, Linux, Fedora RDBMS
Commercial  ORACLE 10g, MS SQL Server Opensource  PostgreSQL, MySQL Web Server Windows 2003 or higher IIS 6 or higher

13 Clients Windows based Application Web based Application
.NET Framework 2.0 Web based Application Web browser Developing Software MS Visual Studio .NET 2005

14 ALIST Roadmap 20?? 20?? 2009 Mar. 2009 Nov. 2008 Aug. 2008
Moving to Web based App. 20?? 20?? ALIST Union Catalog 2009 Self-Check Mar. 2009 Z39.50 Plug-in ALIST4.0 (Complete System) Nov. 2008 Aug. 2008 ALIST4.0 (3 Modules)


ดาวน์โหลด ppt ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google