งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน Operation Analysis. Process Analysis ( การศึกษากระบวนการ ) ในบทก่อนจะมีผลในการลดระยะทางการ เคลื่อนที่ของ คนงาน วัสดุ และเครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน Operation Analysis. Process Analysis ( การศึกษากระบวนการ ) ในบทก่อนจะมีผลในการลดระยะทางการ เคลื่อนที่ของ คนงาน วัสดุ และเครื่องมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน Operation Analysis

2 Process Analysis ( การศึกษากระบวนการ ) ในบทก่อนจะมีผลในการลดระยะทางการ เคลื่อนที่ของ คนงาน วัสดุ และเครื่องมือ เป็น การมองระบบที่กว้างๆ จัดขั้นตอนใหม่ให้ ลด เวลาที่ไม่จำเป็นลง ขั้นต่อไปคือการพัฒนา วิธีการทำงาน หรือการศึกษาขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์การทำงานของมือ ทั้งสอง ( Left and Right Hand Chart ) ซึ่ง สัญลักษณ์มีเพียง 4 ตัวเท่านั้น

3 แผนภูมิการปฏิบัติงาน ( operation chart ) จะใช้ในการบันทึกการทำงานของคนโดยสัญลักษณ์ ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์มีอยู่เพียง 4 ตัวเท่านั้น คือ Operation การใช้มือจับ จัดตั้ง การปล่อยวัตถุ ออกจากมือ Transportation การเคลื่อนที่ของมือ Hold การถือวัตถุในมือเพื่อการ ทำงาน Delay การที่มืออยู่นิ่งเพื่อรอการ ปฏิบัติงาน Operation Analysis

4

5

6

7

8

9 ในการวิเคราะห์ มักจะวิเคราะห์งาน ปฏิบัติของมือใดมือหนึ่งก่อนจนจบแล้วจึง ทำการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานของอีกมือ หนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการ สับสน การ วิเคราะห์จะเลือกวิเคราะห์ ณ จุดใดของ การปฏิบัติการก็ได้ แต่จะต้องบันทึกให้ ครบหนึ่ง วงรอบการทำงานปฏิบัติการ ในการวิเคราะห์ มักจะวิเคราะห์งาน ปฏิบัติของมือใดมือหนึ่งก่อนจนจบแล้วจึง ทำการวิเคราะห์ การปฏิบัติงานของอีกมือ หนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการ สับสน การ วิเคราะห์จะเลือกวิเคราะห์ ณ จุดใดของ การปฏิบัติการก็ได้ แต่จะต้องบันทึกให้ ครบหนึ่ง วงรอบการทำงานปฏิบัติการ Operation Analysis

10 การพัฒนาวิธีการใหม่ ในการพัฒนาวิธีการใหม่จะอาศัย เทคนิค การตั้งคำถาม การตั้งคำถามใน ขั้นนี้จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ การขนย้าย สภาพการ ทำงาน ตลอดจน องค์ประกอบอื่นๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น การพัฒนาวิธีใหม่ ต้องอาศัยความละเอียดควร ได้มีการปรึกษากัน ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาวิธีการใหม่จะอาศัย เทคนิค การตั้งคำถาม การตั้งคำถามใน ขั้นนี้จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ การขนย้าย สภาพการ ทำงาน ตลอดจน องค์ประกอบอื่นๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น การพัฒนาวิธีใหม่ ต้องอาศัยความละเอียดควร ได้มีการปรึกษากัน ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง Link : การออกแบบวิธีการทำงานสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ Operation Analysis

11 การตั้งคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการ ทำงาน เกี่ยวกับ Material เกี่ยวกับ Material Handling เกี่ยวกับ Tools, Jigs และ Fixtures เกี่ยวกับเครื่องจักรเกี่ยวกับคนทำงานเช่นเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่เหมาะสม Operation Analysis

12 งานในการทำงานทุกอย่างอาจแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ การเตรียมงานการปฏิบัติงานการเก็บงาน ขั้นตอนที่ 2 คือ ส่วนของงานที่เราพูดถึงเป็น ประจำโดยลืมนึกถึงขั้นตอนที่ 1 และ 3 ไป ซึ่งก็เป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานเช่นกัน และมักจะเสียเวลาไป โดยไม่จำเป็นจึงควรต้องคำนึงถึงการลดเวลาสำหรับ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 ด้วย ขั้นตอนที่ 2 คือ ส่วนของงานที่เราพูดถึงเป็น ประจำโดยลืมนึกถึงขั้นตอนที่ 1 และ 3 ไป ซึ่งก็เป็นส่วน หนึ่งของการปฏิบัติงานเช่นกัน และมักจะเสียเวลาไป โดยไม่จำเป็นจึงควรต้องคำนึงถึงการลดเวลาสำหรับ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 3 ด้วย Operation Analysis

13 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน Operation Analysis. Process Analysis ( การศึกษากระบวนการ ) ในบทก่อนจะมีผลในการลดระยะทางการ เคลื่อนที่ของ คนงาน วัสดุ และเครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google