งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที 4 การจัดการข้อมูลใน Winndows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที 4 การจัดการข้อมูลใน Winndows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที 4 การจัดการข้อมูลใน Winndows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

2 การแสดงภาพไอคอนในแบบต่างๆ  Click

3 การแสดงภาพไอคอนในแบบ Filmstrip

4 การแสดงภาพไอคอนในแบบ Thumbnails

5 การแสดงภาพไอคอนในแบบ Tiles

6 การแสดงภาพไอคอนในแบบ Icons

7 การแสดงภาพไอคอนในแบบ Lists

8 การแสดงภาพไอคอนในแบบ Details

9 ชนิดของโฟลเดอร์ใน Windows XP โฟลเดอร์ใน Windows มีหลายประเภท

10 ชนิดของโฟลเดอร์ใน Windows XP  Click  Click  Click  Click

11 ชนิดของโฟลเดอร์ใน Windows XP  เลือก รูป  Click

12 ชนิดของโฟลเดอร์ใน Windows XP  Click  Click

13 โฟลเดอร์พิเศษใน Windows XP โฟลเดอร์ที่ใช้ ร่วมกัน โฟลเดอร์ ที่ใช้ ส่วนตัว

14 Shared Document Shared Document เป็นโฟลเดอร์ส่วนกลาง สำหรับเก็บไฟล์ของผู้ใช้คนใดก็ได้ ประโยชน์ คือผู้ใช้ทุกคนสามารถเปิดและใช้งานเอกสาร ที่อยู่ในโฟล์เดอร์ Shared Document  Double Click

15 การบีบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยการ Zip การถ่ายโอนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มักนิยมบีบข้อมูล ให้มีขนาดเล็ก วิธีการบีบข้อมูลจะใช้เทคนิคหลาย อย่าง แต่ยังคงข้อมูลเดิมไว้ เรียกกระบวนการบีบ ข้อมูลว่า ZIP  เลือก โฟลเดอร์

16 การบีบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยการ Zip

17  Click  Click  ตั้งชื่อ  Click

18 การบีบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยการ Zip  Click  Click

19 ขนาดไฟล์ก่อนการบีบไฟล์

20 ขนาดไฟล์หลังการบีบไฟล์

21 การขยายไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย การ Zip

22  Click  Click

23 การขยายไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย การ Zip ผลลัพธ์

24 การค้นหาข้อมูลในเครื่อง

25 เลือกชนิด ของข้อมูลที่ ต้องการ ค้นหา

26 การค้นหาข้อมูลในเครื่อง  Click

27 การค้นหาข้อมูลในเครื่อง  พิมพ์ ชื่อไฟล์ / โฟล์เดอร์  Click

28 การค้นหาข้อมูลในเครื่อง ผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt บทที 4 การจัดการข้อมูลใน Winndows XP อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google