งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที 3 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที 3 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที 3 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer) บทที 3 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ชื่อไฟล์และนามสกุลไฟล์
ไฟล์ (File) เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล แต่ละไฟล์ต้องมีชื่อไฟล์ (File Name) และตามด้วยจุดนามสกุลของโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้น

3 การตั้งค่าให้ Windows แสดงนามสกุลของไฟล์

4 การตั้งค่าให้ Windows แสดงนามสกุลของไฟล์

5 การตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์

6 โฟล์เดอร์และการจัดการโฟล์เดอร์
โฟลเดอร์ (Folder) เปรียบเหมือนแฟ้มเอกสารที่ใช้เก็บไฟล์ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาไฟล์ ภายในโฟลเดอร์สามารถสร้างโฟล์เดอร์ย่อยเพื่อแบ่งกลุ่มไฟล์ย่อยๆ ลงไปอีกได้ การตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถมีอักขระได้มากที่สุด 255 อักขระรวมถึงช่องว่างด้วย แต่ไม่สามารถมีอักขระต่อไปนี้ได้ คือ \ / : * ? “ < > | โฟลเดอร์ (Folder) ไฟล์ โฟลเดอร์ย่อย (Subfolder)

7 การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์

8 การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์

9 การก็อปปี้ไฟล์และโฟลเดอร์

10 การย้ายไฟล์และโฟลเดอร์

11 การลบไฟล์และโฟลเดอร์
 click  กดปุ่ม Delete  click

12 การกู้ข้อมูลที่ถูกลบ
 double click  เลือกข้อมูล  Click

13 Handy Drive หน่วยความจำแบบพกพา
หน่วยความจำแบบพกพา (Handy Drive/Thumb Drive)  Click

14 Handy Drive หน่วยความจำแบบพกพา
 double click


ดาวน์โหลด ppt บทที 3 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google