งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที 3 การจัดการไฟล์และ โฟลเดอร์ อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที 3 การจัดการไฟล์และ โฟลเดอร์ อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที 3 การจัดการไฟล์และ โฟลเดอร์ อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

2 ชื่อไฟล์และนามสกุลไฟล์ ไฟล์ (File) เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูล แต่ละไฟล์ต้อง มีชื่อไฟล์ (File Name) และตามด้วยจุดนามสกุล ของโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้น

3 การตั้งค่าให้ Windows แสดง นามสกุลของไฟล์

4    

5 การตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์

6 โฟล์เดอร์และการจัดการโฟล์เดอร์ โฟลเดอร์ (Folder) เปรียบเหมือนแฟ้มเอกสาร ที่ใช้เก็บไฟล์ออกเป็น หมวดหมู่ เพื่อความสะดวก ในการค้นหาไฟล์ ภายใน โฟลเดอร์สามารถสร้างโฟล์ เดอร์ย่อยเพื่อแบ่งกลุ่มไฟล์ ย่อยๆ ลงไปอีกได้ การตั้งชื่อไฟล์หรือ โฟลเดอร์สามารถมีอักขระ ได้มากที่สุด 255 อักขระ รวมถึงช่องว่างด้วย แต่ไม่ สามารถมีอักขระต่อไปนี้ได้ คือ \ / : * ? “ | โฟลเดอร์ (Folder) ไฟล์ โฟลเดอร์ย่อย (Subfolder)

7 การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟล์เดอร์

8

9 การก็อปปี้ไฟล์และโฟลเดอร์  

10 การย้ายไฟล์และโฟลเดอร์  

11 การลบไฟล์และโฟลเดอร์  click  กดปุ่ม Delete  click

12 การกู้ข้อมูลที่ถูก ลบ  double click  เลือก ข้อมูล  Click

13 Handy Drive หน่วยความจำแบบ พกพา หน่วยความจำแบบพกพา (Handy Drive/Thumb Drive)  Click

14  double click Handy Drive หน่วยความจำแบบพกพา


ดาวน์โหลด ppt บทที 3 การจัดการไฟล์และ โฟลเดอร์ อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01117205 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google