งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://library.tu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

3 A B Unknow item search แหล่งสารสนเทศอื่นๆ

4 Know item search

5 A B C กำหนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

6

7

8 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เมืองที่พิมพ์ สนพ. ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ หัวเรื่อง แหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการ เลขเรียกหนังสือ ระบบ NLM สถานะของหนังสือ

9

10 แหล่งสารสนเทศที่มีทรัพยากรสารสนเทศ รายการที่สืบค้น

11

12

13

14

15

16 สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://car.chula.ac.th

17

18

19

20 Keyword search ระบุแหล่งสารสนเทศ ระบุประเภททรัพยากรสารสนเทศ ระบุภาษา ระบุปีที่ พิมพ์

21

22

23

24

25 http://library.md.chula.ac.th/ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

27 1 2 3

28 Title B

29

30

31 C D E ค้นหาจากชื่อวารสาร ฉบับที่มีใน PMC

32

33 Article Author เรียกดูเอกสารฉบับสมบูรณ์ Title ปีที่ : ฉบับที่

34

35

36

37

38 Thai Index Medicus bird

39 ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร เดือน ปีที่พิมพ์ ปีที่, ฉบับที่ วิธีการสั่งถ่ายสำเนาบทความ เลขหน้า

40

41 http://www.journallink.or.th/

42 A B C D E

43 A B C D E

44

45

46

47

48

49

50

51


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google