งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

3 แหล่งสารสนเทศอื่นๆ B Unknow item search A

4 Know item search

5 A C B กำหนดประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

6

7

8 เมืองที่พิมพ์ สนพ. ปีที่พิมพ์
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เมืองที่พิมพ์ สนพ. ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ หัวเรื่อง แหล่งสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการ เลขเรียกหนังสือ ระบบ NLM สถานะของหนังสือ

9

10 แหล่งสารสนเทศที่มีทรัพยากรสารสนเทศ
รายการที่สืบค้น

11

12

13

14

15

16 สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17

18

19

20 Keyword search ระบุแหล่งสารสนเทศ ระบุประเภททรัพยากรสารสนเทศ ระบุภาษา ระบุปีที่พิมพ์

21

22

23

24

25 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

27 1 2 3

28 B Title

29

30

31 ค้นหาจากชื่อวารสาร ฉบับที่มีใน PMC C D E

32

33 Article Author เรียกดูเอกสารฉบับสมบูรณ์ Title ปีที่: ฉบับที่

34

35

36

37

38 Thai Index Medicus bird

39 ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร เดือน ปีที่พิมพ์ ปีที่, ฉบับที่ ชื่อบทความ วิธีการสั่งถ่ายสำเนาบทความ เลขหน้า

40

41

42 A B C D E

43 A B C E D

44

45

46

47

48

49

50

51


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google