งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model. ISO and OSI องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization) แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model. ISO and OSI องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization) แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model

2 ISO and OSI องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization) แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย มาตรฐานสากล แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย มาตรฐานสากล (Open Systems Interconnection)

3 แบบจำลอง OSI

4 แนวคิดในการแบ่งลำดับชั้น สื่อสาร ลดความซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ ลดความซับซ้อน ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ แต่ละเลเยอร์มีบทบาทที่ชัดเจนและแตกต่าง แต่ละเลเยอร์มีบทบาทที่ชัดเจนและแตกต่าง แต่ละเลเยอร์ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย แต่ละเลเยอร์ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ฟังก์ชันการทำงานแต่ละเลเยอร์สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล ฟังก์ชันการทำงานแต่ละเลเยอร์สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล ความรับผิดชอบในแต่ละเลเยอร์เป็นอิสระต่อกัน ความรับผิดชอบในแต่ละเลเยอร์เป็นอิสระต่อกัน แต่ละเลเยอร์มีหน้าที่อย่างเหมาะสม แต่ละเลเยอร์มีหน้าที่อย่างเหมาะสม

5 ลำดับชั้นต่างๆบน แบบจำลอง OSI

6 การเชื่อมต่อแบบ logical และ Physical

7 การสื่อสารบนแบบจำลอง OSI

8

9 แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

10 การแบ่งกลุ่มการทำงานใน แบบจำลอง OSI

11 Physical Layer Physical Characteristics of Interfaces and Media Physical Characteristics of Interfaces and Media Representation of Bits Representation of Bits Data Rate Data Rate Synchronization of Bits Synchronization of Bits Line Configuration Line Configuration Physical Topology Physical Topology Transmission Mode Transmission Mode

12 Data Link Layer Logical Link Control Logical Link Control Media Access Control Media Access Control Data link layer LLC sublayer MAC Sublayer Framing Framing Physical Addressing Physical Addressing Error Control Error Control Access Control Access Control

13 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน data link layer

14 Network Layer Logical Addressing Logical Addressing Routing Routing

15 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน Network Layer

16

17 Transport Layer UDP (User Datagram Protocol) UDP (User Datagram Protocol) TCP (Transmission Control Protocol) TCP (Transmission Control Protocol) การสร้างการติดต่อระหว่างกันด้วยพอร์ต (Port) การสร้างการติดต่อระหว่างกันด้วยพอร์ต (Port) Connection Establishment Connection Establishment Data transfer Data transfer Connection Release Connection Release

18 Transport Layer Port Address Port Address Segmentation and Reassembly Segmentation and Reassembly Connection Control Connection Control Flow Control Flow Control Error Control Error Control

19 ตัวอย่างการส่งข้อมูลใน Transport Layer

20 Session Layer

21 Presentation Layer

22 Application Layer


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 แบบจำลอง OSI OSI Model. ISO and OSI องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล องค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (International Standards Organization) แบบจำลองอ้างอิงเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google