งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต และการใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต และการใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต และการใช้งาน
บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต และการใช้งาน

2 หัวข้อบทเรียนที่ 5 อินเทอร์เน็ตคืออะไร
ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต บริการบนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต โทษของอินเทอร์เน็ต

3 1. อินเตอร์เน็ตคืออะไร Interconnection Network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบเดียวกัน คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถรับและส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหวเสียง

4

5 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร
อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น (ปี ค.ศ.1969) โดยหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงแรกนั้นรู้จักกันในนามของ "อาร์พาเน็ต (ARPANET) เครือข่ายจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาร์บารา และ สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายนี้ มีอยู่หลากหลายชนิด และใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

6 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร (ต่อ)
มีจุดมุ่งหมายหลักของ ARPARNET คือการเชื่อมคอมพิวเตอร์จากหน่วยหนึ่งกับอีกหน่วยหนึ่งโดยข้อมูลที่ส่งระหว่างกันสามารถที่จะมีเส้นทางออกไปยังปลายทางได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางโดยใช้สายโทรศัพท์ หากเส้นทางบางเส้นทางได้รับความเสียหาย เครือข่ายยังคงสื่อสารกันได้โดยเส้นทางที่เหลือเส้นทางอื่น

7 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร (ต่อ)
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีการนำเอาเครือข่ายของตนเองที่มีอยู่มาเชื่อมต่อเข้า กับระบบเครือข่ายอาร์พาเน็ต ทำให้เครือข่ายขยายขนาดมากและถูกขนานนามว่า "อินเทอร์เน็ต (Internet)"

8 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งในปี พ.ศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" พ.ศ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)

9

10 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร
ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทำงานได้เนื่องจาก การติดต่อสื่อสารใช้กฎและข้อตกลงเดียวกัน หรือ Protocol Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) หลักการ เครือข่ายแบบแพคเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) = แพคเก็ตหรือกลุ่มข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และส่งไปยังปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างๆ กัน ตามแต่ปลายทางที่กำหนด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ อ้างอิงถึงได้  หมายเลขไอพี (IP Address) หมายเลขไอพี (IP Address) ชุดหนึ่งใช้ขนาด 32 บิต หมายเลขชุดนี้จะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน 0-255. 0-255. 0-255. 0-255

11 Packet-Switching Network

12 คำถาม จงตรวจสอบว่าการเขียน IP Address ถูกต้องหรือไม่ IP Address /

13 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร (ต่อ)
ปัญหา คือ หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก จึงเกิดการตั้งชื่อที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) DNS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อ และตามด้วยโดเมน หน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) ได้กำหนด รหัสโดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain Name) ให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ชื่อโดเมนระดับบนสุดจะบอกถึงประเภทขององค์กร หรือ ชื่อประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่ ดังตาราง

14 รหัสโดเมนแทนประเภทของหน่วยงาน
ใช้สำหรับ ตัวอย่าง .com กลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial organization) ibm.com (International Business Machine Corp.) .edu สถาบันการศึกษา (Educational institution) centre.edu (Center College, Danville,KY) .gov หน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่หน่วยงานทางทหาร (Government agency) Nasa.gov .mil หน่วยงานทางทหาร (Department of Defence and other Military sites navy.mil (The United States Navy) .net หน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย (Networking resource) Mindspring.net (Mindspring, a regional Internet Service Provider) .org หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร (Private organization) Unesco.org

15 โดเมนชั้นบนสุดที่ออกมาล่าสุด
รหัสโดเมน ใช้สำหรับ ตัวอย่าง .info เว็บไซด์ระหว่างประเทศ .biz เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ .name โดเมนที่จดลิขสิทธิแบบส่วนบุคคล

16 โดเมนแทนชื่อประเทศ รหัสโดเมน ประเทศ au at ca dk ออสเตรเลีย ออสเตรีย
แคนนาดา เดนมาร์ค ie jp th uk ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

17 โดเมนย่อยในประเทศไทย
รหัสโดเมน ใช้สำหรับ ตัวอย่าง or กลุ่มธุรกิจการค้า Nectec.or.th ac สถาบันการศึกษา Eau.ac.th go หน่วยงานของรัฐบาล Mua.go.th

18 4. การติดต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต
4.1 การเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ (Dial Up Connection) 4.2 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access

19 4.1 การเชื่อมต่อผ่านการหมุนโทรศัพท์ (Dial-up Access)
การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรขนาดเล็กที่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเวลาตามที่ต้องการ เป็นการติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) เแปลงสัญญาณ สายสื่อสารคือสายโทรศัพท์ การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ISP

20 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็มสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

21 การเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์โดยใช้โมเด็ม
The analog signal (audible) is sent through telephone lines. MODEM MODEM Digital signal Digital signal โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก analog เป็น digital โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก digital เป็น analog

22 4.2 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access)
เชื่อมโยงเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Backbone ของอินเตอร์เนต ทำผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router สายสื่อสารที่ใช้ต้องเป็นสายที่สามารถผ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ข้อดี คือ สามารถรับและส่งข้อมูลได้โดยตรง นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยและในบริษัทต่างๆ

23 การเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่าง ISP ในประเทศ และ ISP ต่างประเทศ
Router ISP ในประเทศ ISP ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต และการใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google