งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต 6. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 7. โทษของอินเทอร์เน็ต

3 1. อินเตอร์เน็ตคืออะไร Interconnection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดย มีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบ เดียวกัน Interconnection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดย มีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบ เดียวกัน คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถ รับและส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถ รับและส่งข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหวเสียง

4

5 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น (ปี ค.ศ.1969) โดย หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น (ปี ค.ศ.1969) โดย หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงแรกนั้นรู้จักกันในนามของ "อาร์พาเน็ต (ARPANET) ช่วงแรกนั้นรู้จักกันในนามของ "อาร์พาเน็ต (ARPANET) เครือข่ายจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตา บาร์บารา และ สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เครือข่ายจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตา บาร์บารา และ สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายนี้ มีอยู่หลากหลายชนิด และใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายนี้ มีอยู่หลากหลายชนิด และใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

6 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร (ต่อ) มีจุดมุ่งหมายหลักของ ARPARNET คือการเชื่อม คอมพิวเตอร์จากหน่วย หนึ่งกับอีกหน่วยหนึ่งโดย ข้อมูลที่ส่งระหว่างกัน สามารถที่จะมีเส้นทาง ออกไปยังปลายทางได้ มากกว่าหนึ่งเส้นทางโดย ใช้สายโทรศัพท์ มีจุดมุ่งหมายหลักของ ARPARNET คือการเชื่อม คอมพิวเตอร์จากหน่วย หนึ่งกับอีกหน่วยหนึ่งโดย ข้อมูลที่ส่งระหว่างกัน สามารถที่จะมีเส้นทาง ออกไปยังปลายทางได้ มากกว่าหนึ่งเส้นทางโดย ใช้สายโทรศัพท์ หากเส้นทางบางเส้นทาง ได้รับความเสียหาย เครือข่ายยังคงสื่อสารกัน ได้โดยเส้นทางที่เหลือ เส้นทางอื่น หากเส้นทางบางเส้นทาง ได้รับความเสียหาย เครือข่ายยังคงสื่อสารกัน ได้โดยเส้นทางที่เหลือ เส้นทางอื่น

7 2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร (ต่อ) หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเห็นถึง ความสำคัญ จึงได้มี การนำเอาเครือข่าย ของตนเองที่มีอยู่มา เชื่อมต่อเข้า กับระบบ เครือข่ายอาร์พาเน็ต ทำให้เครือข่ายขยาย ขนาดมากและถูก ขนานนามว่า "อินเทอร์เน็ต (Internet)" หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเห็นถึง ความสำคัญ จึงได้มี การนำเอาเครือข่าย ของตนเองที่มีอยู่มา เชื่อมต่อเข้า กับระบบ เครือข่ายอาร์พาเน็ต ทำให้เครือข่ายขยาย ขนาดมากและถูก ขนานนามว่า "อินเทอร์เน็ต (Internet)"

8 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป หรือผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) พ.ศ. 2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป หรือผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)

9

10 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร ระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทำงานได้เนื่องจาก การติดต่อสื่อสารใช้กฎและข้อตกลงเดียวกัน หรือ Protocol  Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) การติดต่อสื่อสารใช้กฎและข้อตกลงเดียวกัน หรือ Protocol  Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) หลักการ เครือข่ายแบบแพคเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) = แพคเก็ตหรือกลุ่มข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และส่งไปยัง ปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างๆ กัน ตามแต่ปลายทางที่กำหนด หลักการ เครือข่ายแบบแพคเกตสวิทช์ (Packet-Switching Network) = แพคเก็ตหรือกลุ่มข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ และส่งไปยัง ปลายทางโดยใช้เส้นทางต่างๆ กัน ตามแต่ปลายทางที่กำหนด เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายจะต้องมีหมายเลขประจำ เครื่องให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ อ้างอิงถึงได้  หมายเลขไอพี (IP Address) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายจะต้องมีหมายเลขประจำ เครื่องให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ อ้างอิงถึงได้  หมายเลขไอพี (IP Address) หมายเลขไอพี (IP Address) ชุดหนึ่งใช้ขนาด 32 บิต หมายเลขชุดนี้จะ ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน หมายเลขไอพี (IP Address) ชุดหนึ่งใช้ขนาด 32 บิต หมายเลขชุดนี้จะ ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน 0-255. 0-255

11 Packet-Switching Network

12 คำถาม จงตรวจสอบว่าการเขียน IP Address ถูกต้องหรือไม่ IP Address //// 255.16.3.0 155.256.60.103 254.36.106.36 255.255.255.255 245.257.135.10     

13 ปัญหา คือ หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก จึงเกิดการตั้ง ชื่อที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ดี เอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) ปัญหา คือ หมายเลขไอพีจดจำได้ยาก จึงเกิดการตั้ง ชื่อที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาแทนหมายเลขไอพี เรียกว่า ดี เอ็นเอส (DNS : Domain Name Server) DNS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อ และตามด้วย โดเมน DNS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชื่อ และตามด้วย โดเมน หน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) ได้กำหนด รหัสโดเมนระดับ บนสุด (Top-Level Domain Name) ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ร่วมกัน หน่วยงาน InterNIC (Internet Network Information Center) ได้กำหนด รหัสโดเมนระดับ บนสุด (Top-Level Domain Name) ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ร่วมกัน ชื่อโดเมนระดับบนสุดจะบอกถึงประเภทขององค์กร หรือ ชื่อประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่ ดังตาราง ชื่อโดเมนระดับบนสุดจะบอกถึงประเภทขององค์กร หรือ ชื่อประเทศที่เครือข่ายตั้งอยู่ ดังตาราง 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร (ต่อ)

14 รหัสโดเมนแทนประเภทของหน่วยงาน รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง.comกลุ่มธุรกิจการค้า (Commercial organization) ibm.com (International Business Machine Corp.).eduสถาบันการศึกษา (Educational institution) centre.edu (Center College, Danville,KY).govหน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่ หน่วยงานทางทหาร (Government agency) Nasa.gov.milหน่วยงานทางทหาร (Department of Defence and other Military sites navy.mil (The United States Navy).netหน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย (Networking resource) Mindspring.net (Mindspring, a regional Internet Service Provider).orgหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร (Private organization) Unesco.org

15 โดเมนชั้นบนสุดที่ออกมาล่าสุด รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง.infoเว็บไซด์ระหว่าง ประเทศ.bizเว็บไซด์ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ.nameโดเมนที่จด ลิขสิทธิแบบส่วน บุคคล

16 โดเมนแทนชื่อประเทศ รหัสโดเมนประเทศรหัสโดเมนประเทศ au at ca dk ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนนาดา เดนมาร์ค ie jp th uk ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ

17 โดเมนย่อยในประเทศไทย รหัสโดเมนใช้สำหรับตัวอย่าง orกลุ่มธุรกิจการค้าNectec.or.th acสถาบันการศึกษาEau.ac.th goหน่วยงานของรัฐบาลMua.go.th

18 4. การติดต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต 4.1 การเชื่อมต่อแบบหมุนโทรศัพท์ (Dial Up Connection) 4.2 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access

19 การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรขนาดเล็กที่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเวลาตามที่ ต้องการ การเชื่อมต่อแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรขนาดเล็กที่ประสงค์ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะบางเวลาตามที่ ต้องการ เป็นการติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน สายโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) เแปลงสัญญาณ เป็นการติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน สายโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า โมเด็ม (Modem) เแปลงสัญญาณ สายสื่อสารคือสายโทรศัพท์ สายสื่อสารคือสายโทรศัพท์ การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ISP การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ISP 4.1การเชื่อมต่อผ่านการหมุนโทรศัพท์ (Dial-up Access)

20 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็มสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

21 The analog signal (audible) is sent through telephone lines. MODEM 011010001 Digital signal โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก digital เป็น analog โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก analog เป็น digital การเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์โดยใช้โมเด็ม

22 4.2 การเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access) เชื่อมโยงเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Backbone ของ อินเตอร์เนต เชื่อมโยงเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Backbone ของ อินเตอร์เนต ทำผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router ทำผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router สายสื่อสารที่ใช้ต้องเป็นสายที่สามารถผ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง สายสื่อสารที่ใช้ต้องเป็นสายที่สามารถผ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเข้ามาใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ข้อดี คือ สามารถรับและส่งข้อมูลได้โดยตรง ข้อดี คือ สามารถรับและส่งข้อมูลได้โดยตรง นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยและในบริษัทต่างๆ นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยและในบริษัทต่างๆ

23 Router ISP ในประเทศ ISP ต่างประเทศ การเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่าง ISP ในประเทศ และ ISP ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบทเรียนที่ 5 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2. ระบบอินเทอร์เน็ตในอดีตจนปัจจุบัน 3. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร 4. การติดต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 5. บริการบนอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google