งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Media What is Social Media ? The best way to define social media is to break it down. Media is an instrument on communication, like a newspaper.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Media What is Social Media ? The best way to define social media is to break it down. Media is an instrument on communication, like a newspaper."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Media What is Social Media ? The best way to define social media is to break it down. Media is an instrument on communication, like a newspaper or a radio, so social media would be a social instrument of communication. Web 2.0 is really starting to mean a combination of the technology (like AJAX) allowing the customers to actually interact with the information. Web 2.0 is starting to mean the situation where amateur writers and developers are able to create applications and Web sites that get more credibility than traditional news sources and software vendors. Updated : February 27, 2014

2 Social media websites 1.Facebook.com for talk with friends 2.Twitter.com for tweet 140 char 3.Youtube.com for publication clip 4.Foursquare.com for pointing the location 5.Scribd.com for pdf (appropiate) 6.Slideshare.net for powerpoint (appropiate) 7.Ustream.tv for publication clip in real-time 8.Soundcloud.com for sound 9.Yammer.com for members in organization 10.Instagram.comfor share photo 11.Line.mefor group chat and call 12.4Shared.comfor store files and media 13.Dropbox.comfor store and share 14.issuu.comfor online e-book (PDF or PPT or DOC) 15.Flipsnack.comfor online e-book (PDF or JPB)

3 1. Facebook.com 1. Facebook.com @nationunews @ajburin @ajarnburin @thaiall Timeline Page Group Friend List Like News feed Message VDO Chat Apps Sponsor Note Upload file Photos Questions Viral Engagement http://www.thaiall.com/fa cebook http://www.facebook.com /thaiall http://www.facebook.com /ajburin

4 FB Statistic http://thumbsup.in.th/2013/07/facebook-user-growth-10-quarters/ กรุงเทพเป็นเมืองอันดับหนึ่งของโลก ไทยเป็นประเทศอันดับที่สิบสามของโลก http://fbguide.kapook.com/view55860.html if Then ?

5 2. Twitter.com 2. Twitter.com @nationu_news @thaiabc @nationretweet http://www.twitter.com/thaiabc Twitter Tweet Hash Tag Tag Retweet Image Reply Short Link Bit.ly Plug-in Favorite

6 Post your Tweets to Facebook Connect your Twitter account with Facebook to share Tweets with your Facebook friends. http://twitter.com/login?redirect_after_login=%2Fsettings%2Fprofile

7 Post your Facebook to Tweets Post your Facebook to Tweets http://www.facebook.com/twitter/ This is extremely helpful if you are a business, want to create a lot of buzz ( เสียงพึมพัม ) on your Facebook fan page & link the updates with your Twitter account.

8 NationChannel plugin on webpage NationChannel plugin on webpage http://www.thaiall.com/me http://www.thaiall.com/me http://www.nationchannel.com/main/programs/khaokhon-nation/20120831/27829177/ ตรวจสอบ 27 ก. พ.2557 พบว่าย้าย plugin ไปอยู่ด้านขวาแล้ว

9 กูเกิลเผย คนไทยใส่ใจสุขภาพ ที่สุดใน โลก หมวกขาว ใช้ข้อมูลข่าวสาร หมวกแดง ใช้อารมณ์ความรู้สึก หมวกดำ ตั้งข้อสงสัย มีคำถาม หมวกเหลือง มองแง่ดี มีหวัง หมวกเขียว คิดสร้างสรรค์ หมวกน้ำเงิน คุมและมองภาพรวม http://www.thaiall.com/blog/admin/4249/

10 3. Youtube.com 3. Youtube.com @nationuniversity @thaiallvdo @thaiabcvdo @gthaiall Member Playlist High Def Effect Analytic Descripti on Subtitle Commen t Like Tag Category Gmail Sign in Media Splitting Embeded http://www.thaiall.com/vdoteach/ http://www.youtube.com/watch?v=pdYtI4hK5pM

11 4. Foursquare.com 4. Foursquare.com https://th.foursquare.com/user/261 90039 https://th.foursquare.com/user/261 90039 Address GPS Map Coffee shop Friend Latitude Longitud e Glasses

12 5. Scribd.com 5. Scribd.com http://www.scribd.com/thaiall http://www.scribd.com/doc/150319103/Stanford-Chamber- Chorale-and-Stanford-Taiko http://www.scribd.com/thaiallhttp://www.scribd.com/doc/150319103/Stanford-Chamber- Chorale-and-Stanford-Taiko PDF Follow Collecti on Shelf * Downlo ad Shared FB Sign in Look good for PDF

13 6. Slideshare.net 6. Slideshare.net http://www.slideshare.net/thaiall http://www.slideshare.net/thaiall PPT &PPTX PDF Embed Download (id required) Chapter listing Following Followers FB Login Look good for PPTX https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151679068838895&set=a.10151652613438895.1073741826.814248894

14 7. Ustream.tv 7. Ustream.tv http://www.ustream.tv/channel/nat ion-university http://www.ustream.tv/user/pahpra em http://www.ustream.tv/channel/nat ion-university http://www.ustream.tv/user/pahpra em Real time Clip Blocked Channel Media Splitting Embed FB Login Personal real-time online tv

15 8. Soundcloud.com 8. Soundcloud.com http://soundcloud.com/thaiall https://soundcloud.com/gthaiall https://soundcloud.com/burin-rujjanapan http://soundcloud.com/thaiall https://soundcloud.com/gthaiall https://soundcloud.com/burin-rujjanapan Upload Record Mobile Share Group Following Followers Set 120 Minutes FB LoginSOUND

16 8. Soundcloud.com 8. Soundcloud.com - can upload in set - limited at 120 Minutes LIMITED CAUTION SHOCK

17 9. Yammer.com 9. Yammer.com https://www.yammer.com/std.natio n.ac.th/ https://www.yammer.com/nation.ac.th/ https://www.yammer.com/std.natio n.ac.th/ https://www.yammer.com/nation.ac.th/ Organizati on Group Files Page Org. Chart Follow Google AppsCOLLABORATION

18 10. Instagram 10. Instagram http://instagram.com/thaiallhttp://instagram.com/thaiall Photo Following Followers Mobile Auto sharing Like Share photo

19 11. Line.me Chat & Call 081-9927223 http://droidsans.com/line-230-millions-users-thai-at-2nd 18 ล้าน

20 12. 4shared.com 12. 4shared.com share document in store to friends Search song : ok Sound : public Store file Share to friend 15 GB for free Download (id required) FB Log in Share Sound http://www.4shared.com/office/oqxqs6dG/CH01.html

21 13. dropbox.com 13. dropbox.com share document in public store to friends Store file Share to friend Bandwidth limited Full Public FB Sign in Share Document & media http://dl.dropbox.com/u/50010673/FreeMind-Windows-Installer-0.9.0-max-java-installer-embedded.zip

22 14. issuu.com 14. issuu.com share flipping books to friend Upload PDF Automatic Convert Share to friend Embed FB Sign in Flipping e-book It allow to use Facebook account. http://issuu.com/55560/docs/taiko_2556 (56 pages) http://issuu.com/55560/docs/taiko_2556 http://issuu.com/55560/docs/40thingshttp://issuu.com/55560/docs/40things (? sign in required for viewing : 18+)

23 15. flipsnake.com 15. flipsnake.com share flipping books to friend Upload PDF Automatic Convert Share to friend Embed FB Sign in It allow to use Facebook account. (Free account limit 15 pages) http://www.flipsnack.com/7B9E5BAD75E/fhk56fij http://www.flipsnack.com/7B9E5BAD75E/fhk56fij เส้นทางสู่บัณฑิตมืออาชีพ http://www.flipsnack.com/77DBBBAD75E/f7p5rl8mhttp://www.flipsnack.com/77DBBBAD75E/f7p5rl8m สูจิ บัตรงาน Taiko 2556 - เหลือ 15 เพจ Flipping e-book

24 Social Media Privacy คอมไม่ใช่ปัญหา แต่คนต่างหาก คือ ต้นเหตุของปัญหา http://www.thaiall.com/article/law.htm http://www.thaiall.com/facebook

25 Question - Answer ?


ดาวน์โหลด ppt Social Media What is Social Media ? The best way to define social media is to break it down. Media is an instrument on communication, like a newspaper.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google