งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra laws). 1. การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิต บูลีน โดยใช้ตารางค่าความจริง พิสูจน์ว่า A + A. B = A ABA.B A + (A.B) 00 00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra laws). 1. การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิต บูลีน โดยใช้ตารางค่าความจริง พิสูจน์ว่า A + A. B = A ABA.B A + (A.B) 00 00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra laws)

2 1. การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิต บูลีน โดยใช้ตารางค่าความจริง พิสูจน์ว่า A + A. B = A ABA.B A + (A.B) 00 00 01 00 10 01 11 11

3 2. การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิต บูลีน โดยใช้ตารางค่าความจริง พิสูจน์ว่า (A + A). B = A. B ABA+A (A+A).BA.B 00 000 01 000 10 100 11 111

4 3. การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิต บูลีน โดยใช้ตารางค่าความจริง พิสูจน์ว่า A + B = A. B ABA+B ABA. B 00 1111 01 0100 10 0010 11 0000

5 1. การลดรูป Switching function โดยใช้ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน Y = f(A,B,C,D) = AB + CD + (AB)(C+D) = AB + CD + ABC + ABD = (AB + ABC + ABD) + CD = AB(1 + C + D) + CD = AB(1) + CD = AB + CD http://www.neuroproductions.be/logic-lab

6 2. การลดรูป Switching function โดยใช้ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน Y = f(A,B,C,D) = A. (A + B) = (A. A) + (A. B) = 0 + (A. B) = A. B http://www.neuroproductions.be/logic-lab

7 3. การลดรูป Switching function โดยใช้ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน Y = f(A,B,C,D) = A(B + C) + BCD = A(B + C). BCD = (A + (B + C)). BCD = (A + (B.C)). BCD = ABCD + BBCCD = ABCD http://www.neuroproductions.be/logic-lab

8 โจทย์ การลดรูป Switching function โดยใช้ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน [1]p.50 http://www.neuroproductions.be/logic-lab


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีของพีชคณิตบูลีน (Boolean algebra laws). 1. การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพีชคณิต บูลีน โดยใช้ตารางค่าความจริง พิสูจน์ว่า A + A. B = A ABA.B A + (A.B) 00 00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google