งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Which step have you reached today?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Which step have you reached today?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Which step have you reached today?
Yes, I did it! I will do it I can do it I’ll try to do it How do I do it? I want to do it I can’t do it I won’t do it Which step have you reached today? Reference

2 ไชโย ข้าน้อยได้ทำแล้ว
ข้าน้อยจะทำให้สำเร็จ พร้อมแล้วนะ ข้าน้อยสามารถทำได้ แล้วทุกอย่างต้องพร้อม ข้าน้อยจะพยายามทำ รู้วิธีแล้ว ต้องลองสักตั้ง ข้าน้อยต้องทำอย่างไร ต้องหาวิธีการแล้ว อยากทำแล้ว ข้าน้อยต้องการทำ ทำแล้วมีคนเป็นสุขก็ดีเหมือนกัน ข้าน้อยไม่สามารถทำ ไม่รู้ ทำไม่เป็น ข้าน้อยไม่ทำ มีคนเป็นทุกข์แน่ วันนี้ท่านไปถึงขั้นไหนแล้ว ? Reference

3 เพลงที่น่าฟังก่อนสอบ
ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2555 เหตุการณ์ กลุ่มตก กลุ่มผ่าน 1. ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ เบาเบา สอบเสร็จก่อนได้ไหม (LR) 2. ก่อนสอบ 4 วัน ใกล้กันยิ่งหวั่นไหว (LR) จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย 3. ก่อนสอบ 1 วัน พรุ่งนี้ไม่สาย เชื่อมั่น 4. วันสอบ วันที่ฉันกลัว ใช่เลย (LR) 5. ขณะสอบ เข้าใจแต่ทำไม่ได้ ถูกแล้วที่รักเธอ (LR) 6. ก่อนส่งข้อสอบ คำตอบสุดท้าย ลาก่อน 7. เดินออกห้องสอบ หมดเวลาแก้ตัว เต็มใจให้ (LR) 8. หลังสอบ ยังไม่พ้นขีดอันตราย ชีวิตลิขิตเอง 9. รอผลสอบ ระยะทำใจ ศรัทธา 10. ก่อนผลสอบ 1 วัน ระยะสุดท้าย ชัยชนะ 11. วันประกาศผล เจ็บ .. และชินไปเอง ผู้ชนะ (LR) นั่งฟังเพลงเกือบ 4 ชั่วโมง ปรับจาก

4 แต่เป็นกลไกไม่เหมือนกัน ดอยลูกนี้ ของ ลุงกับป้า
กลไกเหมือนกัน แต่เป็นกลไกไม่เหมือนกัน ปัญหาหมอกควัน อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ ให้กู้ยืม ประกันราคา ช่วย น้ำท่วม จัดหา เมล็ดพันธุ์ รับจำนำ ช่วย ภัยแล้ง กลไกไม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีโอกาสฟังคนดีแทนคุณแผ่นดิน พูดถึงปัญหากลไกที่ขับไปคนละทิศ เมื่ออังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ตัวอย่างหนึ่งที่เมืองน่าน คือ กลไกสนับสนุนเกษตรกร กับกลไกหยุดปัญหาหมอกควัน ผมว่าแต่ละกลไกทำถูกในมุมของตนเองครับ แต่ผมว่า "เราไม่มีกลไก" ที่เข้ามากำกับกลไกที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็เกรงใจกลไกต่าง ๆ ที่ขับอยู่ เพราะทุกกลไกมีเป้าหมายของตนไปกันคนละทิศคนละทาง จะเรียกร้องหากลไกที่เข้ามาคุมกลไกทั้งหมดก็เป็นเรื่องในจินตนาการเท่านั้น หากจะคุมกลไกทั้งหมดก็ต้องทำ Convergence คือ หลอมรวมเข้าด้วยกัน แต่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบคงไม่ชอบ ทุกคนชอบอิสระเสรีเหนืออื่นใด ประเทศไทย (ในช่วงที่พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม พระราชบัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้ 1) สำนักนายกรัฐมนตรี 2) กระทรวงกลาโหม 3) กระทรวงการคลัง 4) กระทรวงการต่างประเทศ 5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8) กระทรวงคมนาคม 9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11) กระทรวงพลังงาน 12) กระทรวงพาณิชย์ 13) กระทรวงมหาดไทย 14) กระทรวงยุติธรรม 15) กระทรวงแรงงาน 16) กระทรวงวัฒนธรรม 17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18) กระทรวงศึกษาธิการ 19) กระทรวงสาธารณสุข 20) กระทรวงอุตสาหกรรม ดอยลูกนี้ ของ ลุงกับป้า กลุ่มรักธรรมชาติ

5 โดย วิทยากร เชียงกูล (ต่อม y)
เพลง เถื่อนแห่งสถาบัน ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมาย ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง จึงไม่ คิดหา ความหมาย ไม่หวัง เก็บอะไร ไปมากมาย สุดท้ายขอกระดาษฉันแผ่นเดียว โดย วิทยากร เชียงกูล (ต่อม y) โดย anonymous (ต่อม x)


ดาวน์โหลด ppt Which step have you reached today?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google