งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังคาร์โนห์ Kanaugh Map การลดรูป Boolean Expression หรือ Switching Function ให้สั้นที่สุด สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่ง Kanaugh Map เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้การลดรูปทำได้ง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังคาร์โนห์ Kanaugh Map การลดรูป Boolean Expression หรือ Switching Function ให้สั้นที่สุด สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่ง Kanaugh Map เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้การลดรูปทำได้ง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังคาร์โนห์ Kanaugh Map การลดรูป Boolean Expression หรือ Switching Function ให้สั้นที่สุด สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่ง Kanaugh Map เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้การลดรูปทำได้ง่าย และมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าการใช้ Boolean Theory

2 Karnaugh Map 2 ตัวแปร เพียง แบบฟอร์ม A B 0 1 0 1 0 1 2 3 มีที่มาจาก ฐาน 2

3 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบให้ ความหมาย AB (1/3) A B 0 1 0 1 0 1 2 3 A=0,B=0 A=0,B=1 A=1, B=0 A=1, B=1

4 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบให้ ความหมาย AB (2/3) A B 0 1 0 1 00 2 10 2 01 2 11 2 (1*2 1 ) + (1*2 0 ) = 3

5 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบให้ ความหมาย AB (3/3) A B 0 1 0 1 A' B'A B' A' B A B A' = A

6 Karnaugh Map 3 ตัวแปร แบบให้ ความหมาย ABC AB C 0 1 00 01 000 2 = 0 A' B' C' 010 2 = 2 A' B C' 001 2 = 1 A' B' C 011 2 = 3 A' B C 10 11 100 2 = 4 A B' C' 110 2 = 6 A B C' 101 2 = 5 A B' C 111 2 = 7 A B C 0 = A' = A

7 Karnaugh Map 4 ตัวแปร แบบให้ ความหมาย ABCD AB CD 0 0101 00 01 0000 2 = 0 A' B' C' D' 0100 2 = 4 A' B C' D' 0001 2 = 1 A' B' C' D 0101 2 = 5 A' B C' D 10 11 1000 2 = 8 A B' C' D' 1100 2 = 12 A B C' D' 1001 2 = 9 A B' C' D 1101 2 = 13 A B C' D 1010 1 0011 2 = 3 A' B' C D 0111 2 = 7 A' B C D 1011 2 = 11 A B' C D 1111 2 = 15 A B C D 0010 2 = 2 A' B' C D' 0110 2 = 6 A' B C D' 1010 2 = 10 A B' C D' 1110 2 = 14 A B C D'

8 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบมอง ตัวแปร (1/6) A B 0 1 0 1 1 1 A

9 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบมอง ตัวแปร (2/6) A B 0 1 0 1 1 1 A

10 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบมอง ตัวแปร (3/6) A B 0 1 0 1 1 1 B

11 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบมอง ตัวแปร (4/6) A B 0 1 0 1 11 B

12 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบมอง ตัวแปร (5/6) A B 0 1 0 1 1 1 AB+A B

13 Karnaugh Map 2 ตัวแปร แบบมอง ตัวแปร (6/6) A B 0 1 0 1 1 1 A+B = AB 1

14 จงเขียน Karnaugh Map แสดง โอกาสการเปิดอัตโนมัติ ของหลอดไฟฟ้าบนเสาไฟที่ส่องแสง ตามแสงอาทิตย์ 1. กำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขแรก ส่องแสงเมื่อพระอาทิตย์ตก = A เงื่อนไขที่สอง ส่องแสงเมื่อนำถุงดำคลุมกล่อง ตรวจวัดแสง = B 2. เขียนฟังก์ชัน f(A,B) = A + B 3. เขียน Karnaugh Map และเขียนฟังก์ชั่นใหม่ A B 0 1 0 1 1 A+B = A. B 1 1

15 Function ต่าง ๆ ( 1/15 ) f(A,B,C,D) = A AB CD 0 0101 00 01 1 1 10 11 1010 1 1 1 1 1 1 1

16 Function ต่าง ๆ ( 2/15 ) f(A,B,C,D) = B AB CD 0 0101 00 01 1 1 10 11 1010 1 1 1 1 1 1 1

17 Function ต่าง ๆ ( 3/15 ) f(A,B,C,D) = A. B AB CD 0 0101 00 01 1 1 10 11 1010 1 1 1

18 Function ต่าง ๆ ( 4/15 ) f(A,B,C,D) = A + B AB CD 0 0101 00 01 1 1 10 11 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Function ต่าง ๆ ( 5/15 ) f(A,B,C,D) = A. B. C AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1

20 Function ต่าง ๆ ( 6/15 ) f(A,B,C,D) = A. B. C. D AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1

21 Function ต่าง ๆ ( 7/15 ) f(A,B,C,D) = A AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Function ต่าง ๆ ( 8/15 ) f(A,B,C,D) = A. B AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1

23 Function ต่าง ๆ ( 9/15 ) f(A,B,C,D) = A. B. C AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1

24 Function ต่าง ๆ ( 10/15 ) f(A,B,C,D) = (A B + A B ) AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Function ต่าง ๆ ( 11/15 ) f(A,B,C,D) = (A. B. D) + (A'. B'. D) AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1

26 Function ต่าง ๆ ( 12/15 ) ลดใน 13 f(A,B,C,D) = (A'BC'D )+(A'BCD') +(AB'C'D) +(AB'CD') AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1

27 Function ต่าง ๆ ( 13/15 ) f(A,B,C,D) = (A B + A B ) (C D + C D ) AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1

28 Function ต่าง ๆ ( 14/15 ) f(A,B,C,D) = (ABC'D')+(ABC'D) +(ABCD') +(ABCD) = AB AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1 1 1

29 Function ต่าง ๆ ( 15/15 ) f(A,B,C,D) = (ABCD')+(ABCD) +(DCBA) +(AD'BC) = ABC AB CD 0 0101 00 01 10 11 1010 1 1 1

30 Switching Function ของ 1 คือ Minterm f(A,B,C,D) =  m(0,1,2,3,15)= (A. B) + (A. B. C. D) AB CD 0 0101 00 01 1 1 10 11 1010 1 1 1 1

31 จงลดรูป Switching Function ด้วย Karnaugh Map (1/3) 1. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + C 2. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + C 3. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + C 4. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + C 5. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + (A. B) + C 6. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + (A. B) + C 7. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + (A. B) + C 8. f(A,B) = (A. B) + (A. B) + (A. B) + (A. B) + C [1].p87

32 จงลดรูป Switching Function ด้วย Karnaugh Map (2/3) 1. f(A,B) = (A + B) (A + B) (C + D) 2. f(A,B) = (A + B) (A + B) (C + D) 3. f(A,B) = (A + B) (A + B) (C + D) 4. f(A,B) = (A + B) (A + B) (C + D) 5. f(A,B) = (A + B) (A + B) (A + B) (C + D) 6. f(A,B) = (A + B) (A + B) (A + B) (C + D) 7. f(A,B) = (A + B) (A + B) (A + B) (C + D) 8. f(A,B) = (A + B) (A + B) (A + B) (A + B) (C + D) [1].p89

33 จงลดรูป Switching Function ด้วย Karnaugh Map (3/3) 1. f(A,B,C,D) =  m(0,1,2,3,4,6,8,10,12,14) 2. f(A,B,C,D) =  m(1,3,4,6,9,11,12,14) 3. f(A,B,C,D) =  m(0,1,2,3,4,6,9,11) 4. f(A,B,C,D) =  m(1,3,6,7,8,9,12,13) 5. f(A,B,C,D) =  m(1,8,10,12,13,14,15) 6. f(A,B,C,D) =  m(0,2,4,6,8,10) [1].p102

34 เปลี่ยน Switching Function เป็น NAND f(A,B,C,D) =  m(0,1,2,3,15)= (A. B) + (A. B. C. D) = (A. B) + (A. B. C. D) = (A. B) (A. B. C. D) คล้าย [1]p.109 A B C D f(A,B,C,D) การเปลี่ยน and เป็น or คือ การแยก not ออกจากกัน การเปลี่ยน or เป็น and คือ การแยก not ออกจากกัน เช่นกัน


ดาวน์โหลด ppt แผนผังคาร์โนห์ Kanaugh Map การลดรูป Boolean Expression หรือ Switching Function ให้สั้นที่สุด สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่ง Kanaugh Map เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้การลดรูปทำได้ง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google