งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกท (Gate) 1.AND Gate 2.OR Gate 3.NOT Gate 4.NAND Gate 5.NOR Gate 6.XNOR Gate 7.Comparator Gate 8.Inhibit Gate 9.Fan-in และ Fan-out

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกท (Gate) 1.AND Gate 2.OR Gate 3.NOT Gate 4.NAND Gate 5.NOR Gate 6.XNOR Gate 7.Comparator Gate 8.Inhibit Gate 9.Fan-in และ Fan-out"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกท (Gate) 1.AND Gate 2.OR Gate 3.NOT Gate 4.NAND Gate 5.NOR Gate 6.XNOR Gate 7.Comparator Gate 8.Inhibit Gate 9.Fan-in และ Fan-out http://www.thaiall.com/assembly/gate.htm

2 1. AND gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ทุก ตัวเป็น 1 output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ตัว ใดตัวหนึ่งเป็น 0 สมการคือ Y=AB หรือ Y=A.B inputoutput ABY=AB 000 010 100 111 A B C Y

3 2. OR gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ตัว ใดตัวหนึ่งเป็น 1 output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ทุกตัวเป็น 0 สมการคือ Y=A+B inputoutput ABY=A+B 000 011 101 111 A B C Y

4 3. NOT gate output เป็น complement ของ input โดยค่าของ input จะตรงข้ามกับ output สัญลักษณ์ คือ A หรือ A' inputoutput AA 01 10 A A

5 4. NAND gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ตัว ใดตัวหนึ่งเป็น 0 output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ทุกตัวเป็น 1 สมการคือ Y=AB หรือ Y=A.B inputoutput ABY=AB 001 011 101 110 A B Y A B Y

6 5. NOR gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ทุก ตัวเป็น 0 output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ตัว ใดตัวหนึ่งเป็น 1 สมการคือ Y=A+B inputoutput ABY=A+B 001 010 100 110 A B Y A B Y

7 6. XNOR gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ต่างกัน output เป็น 0 ต่อเมื่อ input เหมือนกัน สมการคือ Y=A  B inputoutput ABY=A  B 000 011 101 110 Y A B

8 6. XNOR gate สมการคือ Y=A  B Y= A  B = (A B) + (A B) = (A'B) + (AB') = ((A'B) + A) ((A'B) + B') = ((A'+A) (B+A)) ((A'+B')(B+B')) = ( (1) (B+A)) ((A'+B')(1) ) = (B+A) (A'+B') = (A+B) (A'+B')

9 6. XNOR gate สมการคือ Y=A  B Y= (A B) + (A B) A B A B Y

10 6. XNOR gate สมการคือ Y=A  B Y= (A+B) (A+B) A B Y

11 7. Comparator gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input เหมือนกัน output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ต่างกัน สมการคือ Y=A ʘ B inputoutput ABY=A ʘ B 001 010 100 111 Y A B A B Y

12 8. Inhibit gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ตัว หนึ่งเป็น 0 สมการคือ Y=ABC inputoutput ABCY=ABC 0000 0010 0100 0110 1000 1010 1101 1110 A B C Y A B C Y

13 9. Fan-in และ Fan- out Fan-in หมายถึง จำนวน input ของ Gate Fan-out หมายถึง จำนวน output ของ Gate Y= (A+B) (A+B) A B Y GateFan-inFan-out 121 211 321 421 511 1 3 2 4 5

14 9. Fan-in และ Fan- out A D Y1 Y2 Y3 Y4 X1 X2 B C GateFan-inFan-out 133 211 322 412 521 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt เกท (Gate) 1.AND Gate 2.OR Gate 3.NOT Gate 4.NAND Gate 5.NOR Gate 6.XNOR Gate 7.Comparator Gate 8.Inhibit Gate 9.Fan-in และ Fan-out

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google