งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/mis/case.ppt Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552

2 http://www.thaiall.com/mis/case.ppt Slide 2 กรณีศึกษา e-Government จากหนังสือ being e-citizen by e-government 2547 1. แกะรอยคนร้ายด้วยไฮเทค CDOS (Criminals Database Operating System) AFIS (Automated Fingerprint identification System) PICASSO (Police Identikit : Computer Assisted Suspect Sketching Outfit) 2. จดมาตรน้ำและออกใบแจ้งหนี้แบบไฮเทค 3. ยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทาง อินเทอร์เน็ต www.rd.go.th/webservice/new/tin.html ตรวจหมายเลขบัตร ประชาชน 4. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบออนไลน์ หน่วยงานราชการใช้ฟรี Central Registration Database : CRD 5. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e-Procument www.gprocurement.go.th

3 http://www.thaiall.com/mis/case.ppt Slide 3 กรณีศึกษา e-Government 6. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการ สาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต www.khonthai.comwww.khonthai.com ขอ pin code ได้ที่ทำการอำเภอทุก แห่ง โดย กรมการปกครอง p3520300266740@khonthai.com 7. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง อินเทอร์เน็ต www.thairegistration.com 8. บริการต่อทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ต ( 7-11 ) 9. บริการไฟฟ้ายุคใหม่ผ่าน Call Center ผ่านเน็ต 10. หนังสือเดินทางยุคอิเล็กทรอนิกส์ ทำ passport ที่อำเภอ หรือต่ออายุทางไปรษณีย์

4 http://www.thaiall.com/mis/case.ppt Slide 4 http://www.ecitizen.go.th/eservice.php 11. สำนักงานประกันสังคม ใช้อีเมลยืนยัน ตัวตน www.sso.go.th/user/register 12. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th จองชื่อนิติบุคคล หรือตรวจสอบ 13. อุทยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp?lg=1 จองห้องพัก

5 http://www.thaiall.com/mis/case.ppt Slide 5 General 14. กรมการพัฒนาชุมชน กับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) http://www.cdd.go.th 15. http://people.yellowpages.co.th http://people.yellowpages.co.th ค้นหาจาก ชื่อ หรือ นามสกุล หรือเบอร์โทร 223684

6 http://www.thaiall.com/mis/case.ppt Slide 6 ไปรษณีย์ไทย http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx


ดาวน์โหลด ppt Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google