งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552

2 Slide 2 กรณีศึกษา e-Government จากหนังสือ being e-citizen by e-government แกะรอยคนร้ายด้วยไฮเทค CDOS (Criminals Database Operating System) AFIS (Automated Fingerprint identification System) PICASSO (Police Identikit : Computer Assisted Suspect Sketching Outfit) 2. จดมาตรน้ำและออกใบแจ้งหนี้แบบไฮเทค 3. ยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทาง อินเทอร์เน็ต ตรวจหมายเลขบัตร ประชาชน 4. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบออนไลน์ หน่วยงานราชการใช้ฟรี Central Registration Database : CRD 5. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e-Procument

3 Slide 3 กรณีศึกษา e-Government 6. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการ สาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต ขอ pin code ได้ที่ทำการอำเภอทุก แห่ง โดย กรมการปกครอง 7. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง อินเทอร์เน็ต 8. บริการต่อทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ต ( 7-11 ) 9. บริการไฟฟ้ายุคใหม่ผ่าน Call Center ผ่านเน็ต 10. หนังสือเดินทางยุคอิเล็กทรอนิกส์ ทำ passport ที่อำเภอ หรือต่ออายุทางไปรษณีย์

4 Slide สำนักงานประกันสังคม ใช้อีเมลยืนยัน ตัวตน 12. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จองชื่อนิติบุคคล หรือตรวจสอบ 13. อุทยานแห่งชาติ จองห้องพัก

5 Slide 5 General 14. กรมการพัฒนาชุมชน กับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ค้นหาจาก ชื่อ หรือ นามสกุล หรือเบอร์โทร

6 Slide 6 ไปรษณีย์ไทย


ดาวน์โหลด ppt Slide 1 กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google