งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Copy by Batch File มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Copy by Batch File มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Copy by Batch File มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 ทบทวนคำสั่ง DOS @echo off rem %0 คือ Batch File Name %1 คือ First Parameter shift set และ %x% :label และ goto if == echo copy move cls

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 อธิบาย copyto.bat COPYTO.BAT ใช้สำหรับคัดลอก แฟ้มต่าง ๆ เข้าไปในห้อง c:\x แต่ คำสั่ง copy ไม่มีความสามารถนี้ จำเป็นต้องเขียน Batch File มาทำ หน้าที่นี้ ด้วยการอ่าน parameter ไป คัดลอกทีละแฟ้ม คำสั่งสำคัญที่ใช้คือ if label shift และ copy ตัวอย่างการใช้ copyto.bat c:\x *.doc b.ppt c.xls

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 copyto.bat c:\x *.doc b.ppt c.xls @echo off set destdir=%1 :start shift if "%1" == "" goto end copy %1 %destdir% goto start :end echo bye

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 อธิบาย mcopy.bat MCOPY.BAT ใช้สำหรับนำ parameter มาจัดเรียงใหม่ตามที่ copyto.bat ต้องการ เมื่อเรียงใส่ตัว แปร copylist แล้วก็ส่งให้ copyto.bat ทำหน้าที่คัดลอกแต่ละ แฟ้มต่อไป เพราะการส่งค่าให้ mcopy.bat เริ่มจาก source ไป destination ซึ่งนิยมใช้ในคำสั่งของ ทุกระบบ - ต้องใช้โปรแกรม Copyto.bat - ตัวอย่างการใช้ copy.bat *.doc b.ppt c.xls c:\x

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 mcopy.bat *.doc b.ppt c.xls c:\x @echo off set copylist= :start if "%2" == "" goto end set copylist=%copylist% %1 shift goto start :end set destination=%1 copyto %destination% %copylist%


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Copy by Batch File มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google