งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ inkey.com มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ inkey.com มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ inkey.com มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 inkey.com คืออะไร โปรแกรมรับค่าจากแป้นพิมพ์ แบบไม่แสดงผล แต่ Batch File สามารถตรวจสอบค่า Error Level ได้จากการกดแป้นพิมพ์ โปรแกรมนี้ สร้างขึ้นอย่างง่าย ๆ ด้วยโปแกรม Debug ซึ่งมีคำสั่งเรียนกใช้ Interrupt ที่ 21 จากบริการ AH=08 และ AH=4C จึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นเมนูใน Batch File ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโปรแกรมเมนูยุค DOS ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/assembly/inkey.htm

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 สร้าง inkey.com (1/3) DOS>debug -n inkey.com -e 0100 b4 08 cd 21 b4 4c cd 21 -rcx :0008 -w -q

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 สร้าง inkey.com (2/3) DOS>copy con inkey.scr n inkey.com e 0100 b4 08 cd 21 b4 4c cd 21 rcx 0008 w q ^Z DOS>debug < inkey.scr

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 สร้าง inkey.com (3/3) DOS>debug -n inkey.com -a mov ah,08 int 21h mov ah,4c int 21h -rcx :0008 -w -q

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 แสดงภาษา ASSEMBLY ของ inkey.com MOV AH,08 INT 21 MOV AH,4C INT 21 ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/assembly/register.htm

7 http://www.thaiall.com/assembly Page: 7 สร้าง menu1.bat cls inkey.com if errorlevel 97 if not errorlevel 98 goto ok goto end :ok dir /w goto end :end echo bye bye

8 http://www.thaiall.com/assembly Page: 8 สร้าง menu2.bat @echo off :menu cls echo a: dir echo 0: bye inkey.com if errorlevel 65 if not errorlevel 66 goto dodirw if errorlevel 97 if not errorlevel 98 goto dodirw if errorlevel 48 if not errorlevel 49 goto end goto menu :dodirw dir /w goto end :end echo bye bye


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ inkey.com มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google