งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก สิงหาคม 2534 : ซื้อคอมพิวเตอร์ AS/400 D20 มาใช้ สอน และพัฒนาระบบทะเบียน มิถุนายน 2537 : ใช้ PC รับลงทะเบียนแทนเครื่อง AS/400 เมษายน 2538 : เครื่อง AS/400 ถูกวางเพลิง พฤศจิกายน 2540 : เชื่อมต่อ Internet ด้วยความเร็ว 64 Kbps เข้า Loxinfo + Siamsat กุมภาพันธ์ 2543 : เครื่อง Mail server ถูก hack เข้ามา ทำให้เป็นเครื่องส่ง Spam กันยายน 2543 : เริ่มโครงการ isinthai.com พฤศจิกายน 2544 : ถูกรวมเข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งของ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

2 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 11 กลุ่มงาน พัฒนาเว็บ 4 บริการ (1) บริการการเรียน - การสอน (2) บริการฝึกอบรม (3) พัฒนาฐานข้อมูลภายในสถาบัน (4) การจ้างงานนักศึกษา (5) การให้บริการนักศึกษา (6) ธุรกิจเพื่อการศึกษา (7)

3 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 11 กลุ่มงาน ( ต่อ ) แผนจัดหา Hardware และ Software (8) การรักษาความปลอดภัย (9) งานซ่อมบำรุง (10) บุคลากร (11)

4 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 http://www.yonok.ac.th ทุกเว็บในสถาบันอยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์ CIT มี Account ให้ทุกหน่วยงานสามารถ Upload เว็บของตนได้ รับพัฒนาเว็บให้ทุกหน่วยงาน บริการระบบฐานข้อมูลบน Internet เช่นดู เกรด หรือ Web board http://www.isinthai.com http://www.lampang.net http://www.thaiall.com, thainame.net, thaiabc.com http://www.counterthai.com, perlphpasp.com

5 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 5 Tools น่าใช้ Editor เช่น Editplus, Textpad, Notepad เป็นต้น Graphic เช่น Acdsee, Iview, Photoshop, Paint, Illustrator เป็นต้น Language เช่น Html, PHP+Mysql, ASP+Access, Perl, Javascript เป็นต้น Ftp client เช่น Ws_ftp, Cute_ftp เป็นต้น Server เช่น Omni, Apache, Pws, Linux เป็นต้น

6 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 ทำไมควรสร้างเว็บบริการ เพื่อนักศึกษา และบุคลากร เพื่อบริการสังคม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ทีมพัฒนา และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตอบคำถามแก่ภาคธุรกิจ ( สถาบันคือ ความหวังของทุกคน ) เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สถาบันที่ดี

7 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 8 บริการที่ควรมีให้ Organization information (1) Hotnews and News letter (2) Web board (3) Free e-mail (4) Article (5) Quiz online (6) Photo gallery : student, building, activities, logo (7) Database : ftp, grade report, club member, homepage service (8)

8 http://www.yonok.ac.thwebmaster@yonok.ac.th YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 ขอบคุณ Thank you http://www.thaiall.com/article /itweb.htm


ดาวน์โหลด ppt YONOK COLLEGETel. 0-5426-5170 Fax.0-5426-5184 บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google