งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
สิงหาคม 2534 : ซื้อคอมพิวเตอร์ AS/400 D20 มาใช้สอน และพัฒนาระบบทะเบียน มิถุนายน 2537 : ใช้ PC รับลงทะเบียนแทนเครื่อง AS/400 เมษายน 2538 : เครื่อง AS/400 ถูกวางเพลิง พฤศจิกายน 2540 : เชื่อมต่อ Internet ด้วยความเร็ว 64 Kbps เข้า Loxinfo + Siamsat กุมภาพันธ์ 2543 : เครื่อง Mail server ถูก hack เข้ามาทำให้เป็นเครื่องส่ง Spam กันยายน 2543 : เริ่มโครงการ isinthai.com พฤศจิกายน 2544 : ถูกรวมเข้าเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

2 11 กลุ่มงาน พัฒนาเว็บ 4 บริการ (1) บริการการเรียน - การสอน (2)
บริการฝึกอบรม (3) พัฒนาฐานข้อมูลภายในสถาบัน (4) การจ้างงานนักศึกษา (5) การให้บริการนักศึกษา (6) ธุรกิจเพื่อการศึกษา (7)

3 11 กลุ่มงาน(ต่อ) แผนจัดหา Hardware และ Software (8)
การรักษาความปลอดภัย (9) งานซ่อมบำรุง (10) บุคลากร (11)

4 http://www.yonok.ac.th ทุกเว็บในสถาบันอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ CIT
มี Account ให้ทุกหน่วยงานสามารถ Upload เว็บของตนได้ รับพัฒนาเว็บให้ทุกหน่วยงาน บริการระบบฐานข้อมูลบน Internet เช่นดูเกรด หรือ Web board thainame.net, thaiabc.com perlphpasp.com

5 5 Tools น่าใช้ Editor เช่น Editplus, Textpad, Notepad เป็นต้น
Graphic เช่น Acdsee, Iview, Photoshop, Paint, Illustrator เป็นต้น Language เช่น Html, PHP+Mysql, ASP+Access, Perl, Javascript เป็นต้น Ftp client เช่น Ws_ftp, Cute_ftp เป็นต้น Server เช่น Omni, Apache, Pws, Linux เป็นต้น

6 ทำไมควรสร้างเว็บบริการ
เพื่อนักศึกษา และบุคลากร เพื่อบริการสังคม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ทีมพัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตอบคำถามแก่ภาคธุรกิจ (สถาบันคือความหวังของทุกคน) เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สถาบันที่ดี

7 8 บริการที่ควรมีให้ Organization information (1)
Hotnews and News letter (2) Web board (3) Free (4) Article (5) Quiz online (6) Photo gallery : student, building, activities, logo (7) Database : ftp, grade report, club member, homepage service (8)

8 ขอบคุณ Thank you


ดาวน์โหลด ppt บันทึกเหตุการณ์ มิถุนายน 2531 : วิทยาลัยโยนกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google