งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB1 6.5 เมตร 2 เมตร ข้อมูลเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB1 6.5 เมตร 2 เมตร ข้อมูลเพิ่มเติม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB1 6.5 เมตร 2 เมตร ข้อมูลเพิ่มเติม ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปูพื้นด้วยลามิเนต ย้ายแอร์ในห้อง Server ออกมาห้องใหญ่ ติดตั้งแอร์ตัวเล็กในห้อง Server และให้ชิดเสา ปรับห้อง Server ให้มีขนาดเท่าที่กำหนด (วัสดุเดิม) ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 57 เต้า ห้องมีพื้นที่ ตารางเมตร 14.5 เมตร ตู้ Rack 4 เมตร 11.20 เมตร ตู้ Rack ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 3.25 เมตร 2 เมตร

2 LAB 2 ข้อมูลเพิ่มเติม กั้นห้องกระจกแบ่งครึ่งห้อง และใช้ประตูบานสไลด์
ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปูพื้นด้วยลามิเนต ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 22 เต้า ห้องมีพื้นที่ 48 ตารางเมตร 8 เมตร ตู้ Rack 3 เมตร 3 เมตร 6.4 เมตร ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554

3 LAB 1210 ข้อมูลเพิ่มเติม ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปูพื้นด้วยลามิเนต
6 เมตร 2 เมตร ข้อมูลเพิ่มเติม ยกพื้นโครงเหล็กสูง 9 ซม. และปูพื้นด้วยลามิเนต ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45 โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 57 เต้า ห้องมีพื้นที่ 87 ตารางเมตร ห้องเล็ก กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.4 เมตร ห้องเล็กในส่วนเพดานใช้ T-bar + ยิบซั่ม ห้องเล็กกั้นกระจก และเจาะบานสไลด์ตรงกลางกว้าง 2 เมตร 14.5 เมตร 9.6 เมตร 2 เมตร ตู้ Rack ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554 4 เมตร

4 LAB Mac ข้อมูลเพิ่มเติม ปลั๊กไฟ 3 ตา 2 เต้าเสียบ และเต้า RJ45
ปูพื้นด้วยลามิเนต โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80ซม. * 60 ซม. เดินสายไฟจำนวน เต้า เดินสายแลนด์จำนวน 24 เต้า ห้องมีพื้นที่ … ตารางเมตร ตู้ Rack 2 เมตร 4 เมตร ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554

5 LAB ห้องสมุด ข้อมูลเพิ่มเติม เชื่อมต่อทุกเครื่องผ่าน Wireless Adapter
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเคลื่อนย้ายตามความเหมาะสมในภายหลัง โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80ซม. * 60 ซม. ห้องมีพื้นที่ … ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า ใช้ปลั๊กพ่วง 8 เต้า 3.2 เมตร ตู้ Rack ปรับปรุง 7 พฤษภาคม 2554


ดาวน์โหลด ppt LAB1 6.5 เมตร 2 เมตร ข้อมูลเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google