งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to webmaster Introduction to webmaster 1. บริการที่พบใน Internet 2. เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ 3. ปัญหาของเว็บมาสเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to webmaster Introduction to webmaster 1. บริการที่พบใน Internet 2. เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ 3. ปัญหาของเว็บมาสเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to webmaster Introduction to webmaster 1. บริการที่พบใน Internet 2. เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ 3. ปัญหาของเว็บมาสเตอร์ 4. วงจรการพัฒนาเว็บอย่างง่าย ๆ 5. โครงสร้างการนำเสนอเว็บไซต์ 6. โครงสร้างภายในแต่ละเว็บเพจ 7. ค่าใช้จ่ายเมื่อมีเว็บไซต์ 8. ศัพท์น่ารู้สำหรับ Webmaster C O N T E N T S Webmaster of : Update : 10 September 2003

2 Introduction to webmaster 1. Electronic mail 2. Website 3. IRC ( Internet Relay Chat ) 4. ICQ ( I seek you ) 5. e-Commerce 6. e-Learning 7. e-Banking 1. บริการที่พบใน Internet 8. Internet phone 9. Game online 10. Software updating 11. Wap, Palm, PocketPC 12. Usenet news 13. FTP ( File transfer protocol ) 14. Telnet, SSH TOT internet : 1222 Username : Password : j4**9c+p

3 Introduction to webmaster 1. รับโฆษณา 2. e-Commerce 3. ประชาสัมพันธ์องค์การ 4. เผยแพร่ข้อมูล,ขาย ข้อมูล 5. ฝึกปฏิบัติ 2. เป้าหมายของการพัฒนา เว็บไซต์ webmaster New technology user

4 Introduction to webmaster 1. Data transfer 2. Storage, Web space 3. Hacker, Cracker 4. Incomplete services 5. Unknown 3. ปัญหาของเว็บมาสเตอร์ 6. No time 7. No service 8. Low hits 9. Low income COST USER COUNTER INCOME

5 Introduction to webmaster 4. วงจรชีวิตการพัฒนา เว็บไซต์ 1. Study the requirement and problem 2. Design (Graphic, database, structure, server) 3. Development (notepad, dream, adobe … ) 4. Upload 5. Test by IE ( Input, Output ) 6. Evaluation + Promotion

6 Introduction to webmaster 5. โครงสร้างการนำเสนอ เว็บไซต์ แบบที่ 1. แบบเชิงเส้น ( Linear ) index.html team.htm product.htm map.htm ตัวอย่างคำสั่ง HTML รายการสินค้า กลับหน้าหลัก

7 Introduction to webmaster 5. โครงสร้างการนำเสนอ เว็บไซต์ แบบที่ 2. แบบต้นไม้ ( Tree ) index.html team.htm product.htm map.htm

8 Introduction to webmaster 5. โครงสร้างการนำเสนอ เว็บไซต์ แบบที่ 3. แบบผสม ( Hybrid ) index.html team.htm product.htm map.htm

9 Introduction to webmaster 6. โครงสร้างภายในแต่ละเว็บ เพจ Header Menu Footer Link infomation

10 Introduction to webmaster 7. ค่าใช้จ่ายเมื่อมีเว็บไซต์ Domain name (ประมาณ 600 ต่อปี) Web hosting (ประมาณ 400 ต่อ เดือน) Data transfer Web space Speed ( Thai, US ) Security, Backup FTP, File manager PERL, PHP, ASP,.NET MYSQL, MDB SSL, e-Commerce Brand + experience

11 Introduction to webmaster 8. ศัพท์น่ารู้สำหรับ Webmaster HTML ( Hypertext Markup Language ) CSS ( Cascading Style Sheets ) JAVA script, JAVA.CLASS PERL, PHP, ASP, JSP META, Search engine, Portal web LINUX, REDHAT, TLE, OSDN COUNTER, TRACKER e-Commerce, e-Learning, Security, Law, Bank

12 Introduction to webmaster THANK YOU Thaiall.com :: introduction to webmaster body{scrollbar-base-color:yellow;font-family:MS Sans Serif;font-size:10px} a:link{color:red; font-family:ms sans serif;} a:visited{color:purple; font-family:ms sans serif;} a:hover{color:blue;text-decoration:underline; font-family:ms sans serif;} td{font-size:10pt;font-family:ms sans serif;} THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Introduction to webmaster Introduction to webmaster 1. บริการที่พบใน Internet 2. เป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ 3. ปัญหาของเว็บมาสเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google