งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Debug #1 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Debug #1 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Debug #1 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555

2 Page: 2 รีจิสเตอร์ (Register) คือ ส่วนประกอบหนึ่งใน Microprocessor ทำหน้าที่ใน การเก็บข้อมูลชั่วคราว คือ หน่วยความจำขนายย่อยที่เก็บผลจาก การคำนวณ โดยแยกพื้นที่ส่วนหนึ่งของ หน่วยความจำภายในไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้ นั่นคือ Register เป็นหน่วยความจำส่วนหนึ่งใน CPU คือ A small, high-speed computer circuit that holds values of internal operations, such as the address of the instruction being executed and the data being processed. When a program is debugged, Register contents may be analyzed to determine the computer's status at the time of failure. ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก

3 Page: 3 กลุ่มของ Register 1. รีจิสเตอร์ทั่วไป (General Register) มีหน้าที่ เก็บข้อมูล หรือผลลัพธ์จากการคำนวณ AX : Accumulator Register ( สำหรับการอ้างอิงแบบ 16 Bit) BX : Base Register CX : Counting Register DX : Data Register ถ้าเป็น EAX, EBX, ECX, EDX จะเป็น Register สำหรับ 32 Bit 2. รีจิสเตอร์เซกเมนต์ (Segment Register) มีหน้าที่อ้างอิงตำแหน่งใน หน่วยความจำเมื่อต้องการอ่าน หรือเขียนข้อมูล CS : Code Segment Register DS : Data Segment Register ES : Extra Segment Register SS : Battery segment Register 3. รีจิสเตอร์ Pointer และ Index (Pointer and Index Register) มีหน้าที่ ในการชี้ตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยความจำที่ต้องการ ติดต่อ BP : Base Pointers Register SP : Battery Pointer Register SI : Source Index Register DI : Destiny Index Register 4. รีจิสเตอร์แฟลก (Flag Register) ทำหน้าที่เก็บสถานะการประมวลผลจาก บางคำสั่ง เช่น CMP, TEST เป็นต้น ส่วน IP คือ Instruction Pointer Register

4 Page: 4 ASCII คืออะไร ASCII - The American Standard Code for Information Interchange is a standard seven-bit code that was proposed by ANSI in 1963, and finalized in Others standards that document ASCII include ISO and ANSI-X (R1997). 30 ฐาน 1648 ฐาน ฐาน 1665 ฐาน 10 A 61 ฐาน 1697 ฐาน 10 a A1 ฐาน ฐาน 10 ก ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก

5 Page: 5 ASCII TABLE ข้อมูลจาก ตัวอักษร 0 A a ก อยู่ตำแหน่งใดของตารางนี้

6 Page: 6 คำสั่งใน Debug C:\>debug -? assemble A [address] compare C range address dump D [range] enter E address [list] fill F range list go G [=address] [addresses] hex H value1 value2 input I port load L [address] [drive] [firstsector] [number] move M range address name N [pathname] [arglist] output O port byte proceed P [=address] [number] quit Q register R [register] search S range list trace T [=address] [value] unassemble U [range] write W [address] [drive] [firstsector] [number] allocate expanded memory XA [#pages] deallocate expanded memory XD [handle] map expanded memory pages XM [Lpage] [Ppage] [handle] display expanded memory status XS -

7 Page: 7 คำสั่งใน Debug เบื้องต้น dump D enter E hex H quit Q register R trace T write W

8 Page: 8 สร้างแฟ้มใน DOS Microsoft Windows XP (C) Copyright Microsoft Corp. C:\>echo abc> x Size of x = 5 Byte C:\>type x abc Carriage Return= 13= 0D Line Feed= 10= 0A

9 Page: 9 แก้ไขตัวอักษร DOS>debug x -d 0AE7: D 0A FF 8E F2 AE F abc u.O 0AE7: E BB E D6 0A.>!.....> AE7: BE C3 96 8B 3E B AC 3C 3F >......!.....> AE7: BE C3 96 8B 3E B AC 3C 3F >......

10 Page: 10 หาผลบวก และลบเลขฐาน 16 DOS>debug -h h f E -h 1 F 0010 FFF2 -h A h ffff fffe


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ Debug #1 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google