งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobile.08-1992-7223Page: 1 การออกแบบ การจัดทำ และการบริหาร เว็บไซต์ ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 08.00 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobile.08-1992-7223Page: 1 การออกแบบ การจัดทำ และการบริหาร เว็บไซต์ ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 08.00 –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobile Page: 1 การออกแบบ การจัดทำ และการบริหาร เว็บไซต์ ศุกร์ที่ 20 กันยายน – น. ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 22 สิงหาคม 2556 สอนเขียนเว็บเพจด้วย MS Word

2 Mobile Page: 2 FAQs จะเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไร 1. การมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง จะเสีย ค่าใช้จ่ายเท่าไร ที่มีคนเข้ามาก ที่สุด 2. เว็บไซต์ของไทยชื่ออะไร ที่มีคนเข้ามาก ที่สุด เข้าวันละเท่าใด 3. เว็บไซต์ในกลุ่มการศึกษาที่มีคนเข้ามาก ที่สุด เข้าวันละเท่าใด ต้องทำอย่างไร 4. การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเราให้ ใคร ๆ รู้จักต้องทำอย่างไร 5. เครื่องมืออะไร 5. เครื่องมืออะไรที่ใช้เขียนเว็บเพจ หรือ ออกแบบเว็บไซต์ เปิดบริการเว็บไซต์ 6. ซอฟท์แวร์ชื่ออะไรที่ทำให้เครื่องของเรา เปิดบริการเว็บไซต์ องค์ประกอบ 7. ในเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ควรมีอะไรเป็น องค์ประกอบ ด้านใดบ้าง 8. อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ด้านใดบ้าง

3 Mobile Page: 3 อินเทอร์เน็ตคืออะไร คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network) อินเทอร์เน็ต ( อังกฤษ : Internet) อินเทอร์เน็ต ( อังกฤษ : Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย หลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถ สื่อสารถึงกันได้ในหลายทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด สามารถสืบค้น ข้อมูลและข่าวสาร รวมทั้งคัดลอก แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

4 Mobile Page: 4 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 1. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 2. ความบันเทิง (Entertainment) 3. ธุรกิจการพาณิชย์ (Commerce) 4. การศึกษา (Education)

5 Mobile Page: 5 ความหมายของเว็บไซต์ 1. เว็บไซต์ (Website) มีโดเมนเนม (Domain Name) เช่น 2. เว็บเพจ (Webpage) เช่น 3. โฮมเพจ (Homepage) เช่น หลักสูตร Executive MBA

6 Mobile Page: 6 มีเว็บไซต์เพื่ออะไร สำหรับหน่วยงานทางราชการ... … ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล สู่ สาธารณชน... ช่องทางสื่อสาร เช่น ส่ง หรือรับ ข่าวสาร เช่น - ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง - กระดานข่าว สมุดเยี่ยม รับเรื่องร้องเรียน สายตรง - ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การปฐม พยาบาลเบื้องต้น - ประกาศประมูล การใช้งบประมาณ รับ สมัคร ชี้แจง https://www.facebook.com/thaiall

7 Mobile Page: 7 ความจำเป็นของส่วนราชการ ข้อมูลเพจวิวจาก TRUEHITS.NET ( สิงหาคม 2549) 1. บันเทิง (41.79 %) 2. ข่าว - สื่อ (8.27 %) 3. ช๊อปปิ้ง (6.69 %) 4. บุคคล - สังคม (6.06 %) 5. อินเทอร์เน็ต (5.23 %) 6. ธุรกิจ (5.07 %) 7. เกมส์ (3.79 %) 8. ยานยนต์ (2.94 %) 9. บันเทิงสำหรับ ผู้ใหญ่ (2.61 %) 10. คอมพิวเตอร์ (2.52 %) 11. การศึกษา (2.40 %) 12. หน่วยงานราชการ (2.21 %) 13. ธนาคาร - การเงิน (1.98 %) 14. มือถือ - พีดีเอ (1.92 %) 15. ท่องเที่ยว (1.91 %) 16. กีฬา (1.88 %) 17. ศิลปะ - วัฒนธรรม (1.87 %) 18. อสังหาริมทรัพย์ (0.47 %) 19. สุขภาพ (0.39 %)

8 Mobile Page: 8 รูปแบบของเว็บไซต์ (1/5) ตัวอย่างเช่น pantip.com หรือ google.com รูปแบบ 1. ส่วนหัว 2. ส่วนกลาง 3. ส่วนท้าย

9 Mobile Page: 9 รูปแบบของเว็บไซต์ (2/5) ตัวอย่างเช่น sanook.com หรือ manager.co.th รูปแบบ 1. ส่วนหัว 2. เมนูที่ส่วนหัว 3. ส่วนซ้าย 4. ส่วนกลาง 5. ส่วนขวา 6. ส่วนท้าย

10 Mobile Page: 10 รูปแบบของเว็บไซต์ (3/5) ตัวอย่างเช่น gotoknow.org หรือกลุ่ม BLOG (Wordpress) รูปแบบ 1. ส่วนหัว 2. ส่วนกลาง 3. ส่วนขวา 4. ส่วนท้าย

11 Mobile Page: 11 รูปแบบของเว็บไซต์ (4/5) ตัวอย่าง เช่น facebook profile รูปแบบ 1. ส่วนหัว 2. ส่วนซ้าย 3. ส่วนกลาง 4. ส่วนโฆษณา 5. ส่วนท้าย

12 Mobile Page: 12 รูปแบบของเว็บไซต์ (5/5) ตัวอย่างเช่น baylor.edu bu.ac.th chula.ac.th รูปแบบ 1. ส่วนหัว 2. ส่วนสไลด์ 3. ส่วนเนื้อหา 4. ส่วนขวา 5. ส่วนตัวเลือก ท้าย 6. ส่วนท้าย

13 Mobile Page: 13 องค์ประกอบของเว็บไซต์ 1. Logo & Policy 2. News & Event 3. Product & Service 4. Information 5. Contact Us 6. Webmaster 7. Site Map & Map 8. Last Update 9. Webboard & Guest Book 10. Counter & Stat 11. Link 12. Document Download

14 Mobile Page: 14 จดโดเมน และเว็บโฮสติ้ง THNIC.CO.TH 856 บาท / ปี (Starter = 3,852 บาท / ปี ) PHITSANULOKS.COM บาท / ปี GODADDY.COM - Domain Name $10 เช่น Lampang.net - WebHosting $40 เช่น ThaiABC.com ข้อมูลเพิ่มเติม - บริษัทของคนไทย 99% รับค่านายหน้าเกี่ยวกับ การจดโดเมน - WebHosting ในไทย เลิกกิจการเพราะรายได้ ไม่คุ้ม มีหลายราย - GODADDY.COM คือ ผู้ให้บริการที่แนะนำ

15 Mobile Page: 15 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 1. ส่งหนังสือขอความร่วมมือ เชื่อมโยงเว็บไซต์ 2.Post in Webboard, Blog, Social Media 3. นามบัตร และ Sticker หลังรถ 4. ลงวารสาร หนังสือพิมพ์ และวิทยุ 5. ใช้อีเมลที่มีชื่อโดเมนเนมของ หน่วยงาน 6. แลกลิงค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ใช้เครือข่ายสังคม

16 Mobile Page: 16 ซอฟท์แวร์สำหรับติดตั้ง เครื่องบริการ 1. APACHE หรือ IIS 2. PHP, ASP, ASP.NET, JSP 3. MySQL, MariaDB หรือ SQL บริการ.html ผ่าน www บริการ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล บริการ เก็บข้อมูล แนะนำ

17 Mobile Page: 17 ภาษา และเครื่องมือ ภาษา 1. HTML 2. PHP 3. ASP.NE T 4. JAVA 5. JSP 6. PERL เครื่องมือ 1. Dreamwea ver 2. Notepad 3. Word 4. Flash 5. Swishmax 6. Template ระบบ CMS 1. Mambo 2. JoomLa 3. PHPNuke 4. Wordpress 5. Moodle 6. OSCommer ce

18 Mobile Page: 18 ตรวจสอบเครื่องบริการ netstat - na ipconfig /all net start net share ping แสดง Port และการ เชื่อมต่อที่ถูกเปิด แสดงหมายเลข IP ของ ตนเอง แสดง Service ที่ถูก Start แล้ว แสดงรายชื่อ Folder ที่ถูก Share ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Speedtest. net

19 Mobile Page: 19 แนะนำเว็บไซต์

20 Mobile Page: 20 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt Mobile.08-1992-7223Page: 1 การออกแบบ การจัดทำ และการบริหาร เว็บไซต์ ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 08.00 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google