งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับเบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับเบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ รวมทั้งสิ้น เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้

2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) ภาค / จังหวัด งบดำเนินงาน ( ล้านบาท ) งบลงทุน ( ล้านบาท ) รวมทั้งสิ้น ( ล้านบาท ) ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ภาคเหนือ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

3 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

4 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ภาคกลาง กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี อยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี

5 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google