งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งค้นคว้า - หนังสื่อพิมพ์ - Internet - อื่นๆ 1. ความรอบรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งค้นคว้า - หนังสื่อพิมพ์ - Internet - อื่นๆ 1. ความรอบรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งค้นคว้า - หนังสื่อพิมพ์ - Internet - อื่นๆ 1. ความรอบรู้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน แหล่งค้นคว้า - ข่าวสารจาก TV - หนังสื่อพิมพ์ - Internet - อื่นๆ 7 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

2 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 10 1. สมาชิกอาเซียนมี……………..ประเทศ 2. เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ ด้าน..... 3. ให้เสร็จสิ้นภายในปี 4. สมาชิกล้าสุดคือประเทศ -เงินทุนเสรี - การลงทุนเสรี - แรงงานเสรี - การค้าเสรี - บริการเสรี อาเซียน 2558 เขมร 7 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

3 กีฬา 1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 30
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 30 1. ลอนดอนเกมส์ เป็นโอลิมปิกครั้งที่...... - สหรัฐอเมริกาได้เหรียญทองมากสุด เหรียญ - ไทยได้อันดับที่ - อื่นๆ 2. อาชีวะเกมส์ครั้งที่..... จัด ณ. จังหวัด 3. บุรีรีมย์ยูไนเตส เป็นแซมส์ไทยพรีเมียรลีกครั้งที่...... 44 กีฬา 57 15 7 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

4 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 1. คนสำคัญในคณะรัฐบาล...เช่น - รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือ...... - รัฐมนตรีกระทรวงพานิชย์คนปัจจุบันคือ...... - รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันคือ...... - ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือ...... - ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือ...... 2. สินค้าที่ไทยส่งออกมากที่สุดคือ..... 3. ราคาน้ำมันอ้างอิงกับราคาของประเทศใด..... นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เศรษฐกิจ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช นายวิบูลย์ สงวนพงค์  พล.อ เสถียร เพิ่มทองอินทร์  ข้าว สิงคโป 7 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

5 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน ศ. ศาสนสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ทุกคนทุกกลุ่ม อ. อบอุ่นใจในรัฐ ราษฎร์เอื้ออาทรระหว่างกัน บ. บริการประชาชนทุกมิติ บูรณาการงานทุกภาคส่วน ต. ติดตามงานเสริมประสิทธิภาพ ตรวจตรางานเพื่อความโปร่งใส   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกาะด็อกโด  1. ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือ.... 2. เกาหลีใต้อ้างสิทธิเรื่องเกาะ ต่อ ญี่ปุ่น 3. ศอ.บต. คือ 4. เลขาธิการ ศอ.บต คือ 5. นปช. คือ 5. รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาที่ดูแลอาชีวะคือ...... 6. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือ การเมือง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ นายศักดา คงเพชร อภิชาติ สุขัคคานนท์  7 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt แหล่งค้นคว้า - หนังสื่อพิมพ์ - Internet - อื่นๆ 1. ความรอบรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google