งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี www.utcbanyat.com 1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน แหล่งค้นคว้า -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี www.utcbanyat.com 1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน แหล่งค้นคว้า -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี www.utcbanyat.com 1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน แหล่งค้นคว้า - ข่าวสารจาก TV - หนังสื่อพิมพ์ - Internet - อื่นๆ

2 อาเซียน 7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 1. สมาชิกอาเซียนมี …………….. ประเทศ 2. เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ ด้าน..... 3. ให้เสร็จสิ้นภายในปี................... 4. สมาชิกล้าสุดคือประเทศ......... 1. ความรอบรู้ 10 2558 - เงินทุนเสรี - การลงทุนเสรี - แรงงานเสรี - การค้าเสรี - บริการเสรี เขมร www.utcbanyat.com

3 7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 1. ลอนดอนเกมส์ เป็นโอลิมปิกครั้งที่...... - สหรัฐอเมริกาได้เหรียญทองมากสุด............. เหรียญ - ไทยได้อันดับที่............. - อื่นๆ 2. อาชีวะเกมส์ครั้งที่..... จัด ณ. จังหวัด.......... 3. บุรีรีมย์ยูไนเตส เป็นแซมส์ไทยพรีเมียรลีกครั้งที่...... กีฬา 1. ความรอบรู้ 30 44 57 15 www.utcbanyat.com

4 7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 1. คนสำคัญในคณะรัฐบาล... เช่น - รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือ...... - รัฐมนตรีกระทรวงพานิชย์คนปัจจุบันคือ...... - รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันคือ...... - ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือ...... - ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือ...... 2. สินค้าที่ไทยส่งออกมากที่สุดคือ..... 3. ราคาน้ำมันอ้างอิงกับราคาของประเทศใด..... เศรษฐกิจ 1. ความรอบรู้ นายวิบูลย์ สงวนพงค์ ศ. ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ข้าว พล. อ เสถียร เพิ่มทองอินทร์ สิงคโป www.utcbanyat.com

5 7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 1. ประธานองค์มนตรีคนปัจจุบันคือ.... 2. เกาหลีใต้อ้างสิทธิเรื่องเกาะ........ ต่อ ญี่ปุ่น 3. ศอ. บต. คือ................................. 4. เลขาธิการ ศอ. บต คือ..................... 5. นปช. คือ...................................... 5. รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาที่ดูแลอาชีวะคือ...... 6. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือ.......... การเมือง 1. ความรอบรู้ ศ. ศาสนสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ทุกคนทุก กลุ่ม อ. อบอุ่นใจในรัฐ ราษฎร์เอื้ออาทรระหว่างกัน บ. บริการประชาชนทุกมิติ บูรณาการงานทุกภาคส่วน ต. ติดตามงานเสริมประสิทธิภาพ ตรวจตรางานเพื่อความโปร่งใส พ. ต. อ. ทวี สอดส่อง เลขาธิการ เกาะด็อกโด พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ อภิชาติ สุขัคคานนท์ นายศักดา คงเพชร www.utcbanyat.com


ดาวน์โหลด ppt 7 กันยายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี www.utcbanyat.com 1. ความรอบรู้ 1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน แหล่งค้นคว้า -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google