งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Stress คือ การเน้นพยางค์ เราจะสังเกตเห็นว่าใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Stress คือ การเน้นพยางค์ เราจะสังเกตเห็นว่าใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Stress คือ การเน้นพยางค์ เราจะสังเกตเห็นว่าใน
ภาษาอังกฤษจะเน้นเสียงหนักเบาที่คำต่าง ๆ คำบางคำที่มีหลายพยางค์ บางพยางค์ได้รับ น้ำหนัก บางพยางค์ไม่ได้รับน้ำหนัก ยกตัวอย่าง เช่น การออกเสียงเดือนต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

2 January February March April May June July August September October November December

3 คำที่มี 2 พยางค์ลง stress ที่พยางค์แรกก็มี
teacher brother object dragon system service country crazy promise helpful chimney legal crimson

4 คำที่มี 2 พยางค์ลง stress ที่พยางค์ที่สองก็มี
although remind remote enough infect receive insist extreme convince deny reduce

5 คำที่มี 3 พยางค์ลง stress ที่พยางค์แรกก็มี
manager dominate negative moderate character journalist classical furniture finally

6 คำที่มี 3 พยางค์แต่ลง stress ที่พยางค์ที่สองก็มี
example inherit remember selection important extension dramatic mechanic material

7 Find the Pattern or Rule

8 5. คำที่เป็นสรรพนามสะท้อน ให้ออกเสียงหนัก (primary stress) ที่ _______
my'self him'self them'selves our'selves her'self your'self


ดาวน์โหลด ppt Stress คือ การเน้นพยางค์ เราจะสังเกตเห็นว่าใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google