งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Stre ss คือ การเน้นพยางค์ เราจะ สังเกตเห็นว่าใน ภาษาอังกฤษจะเน้นเสียงหนัก เบาที่คำต่าง ๆ คำบางคำที่มีหลายพยางค์ บางพยางค์ได้รับ น้ำหนัก บางพยางค์ไม่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Stre ss คือ การเน้นพยางค์ เราจะ สังเกตเห็นว่าใน ภาษาอังกฤษจะเน้นเสียงหนัก เบาที่คำต่าง ๆ คำบางคำที่มีหลายพยางค์ บางพยางค์ได้รับ น้ำหนัก บางพยางค์ไม่ได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Stre ss คือ การเน้นพยางค์ เราจะ สังเกตเห็นว่าใน ภาษาอังกฤษจะเน้นเสียงหนัก เบาที่คำต่าง ๆ คำบางคำที่มีหลายพยางค์ บางพยางค์ได้รับ น้ำหนัก บางพยางค์ไม่ได้รับ น้ำหนัก ยกตัวอย่าง เช่น การออกเสียงเดือนต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

3  January  February  March  April  May  June Ju  ly  August Sep  tember Oc  tober No  vember De  cember

4 คำที่มี 2 พยางค์ลง stress ที่พยางค์แรกก็มี  teacher  brother  object  dragon  system  service  country  crazy  promise  helpful  chimney  legal  crimson

5 คำที่มี 2 พยางค์ลง stress ที่พยางค์ที่สองก็มี al  though re  mindre  mote e  nough in  fect re  ceive in  sistex  treme con  vince de  ny re  duce

6 คำที่มี 3 พยางค์ลง stress ที่พยางค์แรกก็ มี  manager  dominate  negative  moderate  character  journalist  classical  furniture  finally

7 คำที่มี 3 พยางค์แต่ลง stress ที่พยางค์ที่สองก็มี e  xample in  herit re  member se  lection im  portant ex  tension dra  matic me  chanic ma  terial

8 Find the Pattern or Rule

9 5. คำที่เป็นสรรพนามสะท้อน ให้ ออกเสียงหนัก (primary stress) ที่ _______ my' self him' self them' selves our' selves her' self your' self


ดาวน์โหลด ppt Stre ss คือ การเน้นพยางค์ เราจะ สังเกตเห็นว่าใน ภาษาอังกฤษจะเน้นเสียงหนัก เบาที่คำต่าง ๆ คำบางคำที่มีหลายพยางค์ บางพยางค์ได้รับ น้ำหนัก บางพยางค์ไม่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google