งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ (ผศ.ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ (ผศ.ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ (ผศ.ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.
สันติภาพที่อาเจะห์ พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ (ผศ.ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.

2 หัวข้อการบรรยาย สถานการณ์ความมั่นคงในอินโดนีเซีย สันติภาพที่อาเจะห์
ภูมิหลัง การเจรจาและข้อตกลง บทบาทของไทย โอกาสที่จะเกิดสันติภาพถาวร

3 สถานการณ์ความมั่นคงในอินโดนีเซีย
อุดมการณ์แห่งชาติของอินโดนีเซีย 1945 เอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity) ความไม่มั่นคง

4 สาเหตุของความไม่มั่นคง
ความหลากหลาย: เกาะ ชนเผ่า ภาษา ลัทธิความเชื่อ มรดกของลัทธิล่าอาณานิคม: ลัทธิความเชื่อ รัฐเดี่ยว การเมืองเผด็จการสมัยซูฮาร์โต: การรวบอำนาจ การแย่งชิงทรัพยากร การรุกราน การปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน 1979: การสร้างรัฐอิสลาม

5 ความหลากหลาย 13,000 เกาะ 360 ชนเผ่า 365 ภาษา
5 ลัทธิความเชื่อ (อิสลาม คริสต์ ฮินดู พุทธ และผี)

6 เขตความขัดแย้งในอินโดนีเซีย
ที่มา: BBC News

7 สถานการณ์ ปัญหาความขัดแย้งทางศาสสาคริสต์ – อิสลาม : สุลาเวซี โมลุกกะ
ปัญหาแบ่งแยกดินแดน: ติมอร์ตะวันออก ( ) สุมาตรา (1976 -ปัจจุบัน) ปาปัว (Irian Jaya) ( ปัจจุบัน) ปัญหาชนเผ่า: ดยัก-มาดูเรส ในกาลิมันตัน การก่อการร้าย: บาหลี จาการ์ตา

8 สันติภาพที่อาเจะห์ 9 ธ.ค การลงนามในสัญญาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียและขบวนการอาเจะห์เสรี ยุติความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า 26 ปี มีผู้เสียชีวิตกว่า 12,000 คน

9 ที่มา: BBC News

10

11 ภูมิหลังของAceh จุดแรกของศาสนาอิสลาม (700)
การต่อสู้กับดัชท์ ( ) การต่อสู้กับระบอบสาธารณรัฐ 1950 : เพื่อเอกราช รอบแรก – Darul Islam (1950s) > เขตปกครองพิเศษ รอบสอง- GAM (1976 – ปัจจุบัน) > การลุกฮือ – ปราบปราม (1980s –1990s)

12 Gerakan Aceh Merdeka - Free Aceh Movement
ก่อตั้ง 1976 วัตถุประสงค์: เอกราช และรัฐอิสลาม หัวหน้า Malik Mahmud สาเหตุ เหตุผลทางประวัติศาสตร์ เหตุผลทางศาสนา เหตุผลทางเศรษฐกิจ

13 การเจรจา: อินโดนีเซีย - GAM
สถานที่ Henry Duant Centre เจนีวา บทบาท The Henry Duant Centre The Wise Men Gen. Anthony Zinni Budimir Loncar สุรินทร์ พิศสุวรรณ

14 สรุปข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันที
การเลือกตั้งเสรีในปี 2004 เพื่อจัดตั้งรัฐบาลปกครองตนเอง แต่ไม่ได้รับเอกราช รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งมีสิทธิเก็บเงินได้จากน้ำมันและก๊าซ ร้อยละ 70 กบฎต้องวางอาวุธ สรุป: ปกครองตนเองและเลือกตั้งเสรี = การวางอาวุธของกบฏ

15 ทำไมจึงบรรลุข้อตกลงได้
รัฐบาลอินโดนีเซีย หลักเอกภาพ หลักประนีประนอม Gam ข้อเสนอที่ดีที่สุด - Forgotten War

16 บทบาทของนานาชาติ ไม่สนับสนุน GAM ไม่สนับสนุนการแยกอินโดนีเซีย
ผลักดันให้เกิดสันติภาพโดยเร็ว แลกกับการให้ความช่วยเหลือ แรงกดดันจากสหรัฐฯ

17 ตั้งคณะกรรมการความมั่นคงของอาเจะห์ มีประธานร่วม 3 ฝ่าย
การบังคับใช้ข้อตกลง ตั้งคณะกรรมการความมั่นคงของอาเจะห์ มีประธานร่วม 3 ฝ่าย ดูแลการปลดอาวุธ-การปฏิบัติตามข้อตกลง-การเลือกตั้ง ใช้กำลังคน 150 นายไม่ติดอาวุธ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย GAM ต่างชาติ (ไทย- ฟิลิปปินส์ ) ตั้งทีมตรวจสอบ 24 จุด 24 ทีม

18 บทบาทของไทย หนึ่งในคณะกรรมการร่วมดูแลการปลดอาวุธและการปฏิบัติตามข้อตกลง พลตรี ทนงศักดิ์ ตุวนันท์ เป็นประธานร่วม (3 คน) ส่งกำลังอีก 24 นาย

19 โอกาสที่จะมีสันติภาพถาวร
อินโดนีเซีย GAM นานาชาติ เพื่อเอกภาพ เพื่อเอกราช เพื่อความสงบ

20 Salamat – สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พ.ต.ศรศักร ชูสวัสดิ์ (ผศ.ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google