งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สันติภาพที่อาเจะห์ พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ ( ผศ. ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สันติภาพที่อาเจะห์ พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ ( ผศ. ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สันติภาพที่อาเจะห์ พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ ( ผศ. ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.

2 หัวข้อการบรรยาย สถานการณ์ความมั่นคงในอินโดนีเซีย สันติภาพที่อาเจะห์ – ภูมิหลัง – การเจรจาและข้อตกลง – บทบาทของไทย – โอกาสที่จะเกิดสันติภาพถาวร

3 สถานการณ์ความมั่นคงใน อินโดนีเซีย อุดมการณ์แห่งชาติของอินโดนีเซีย 1945 เอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity) ความไม่มั่นคง

4 สาเหตุของความ ไม่มั่นคง ความหลากหลาย : เกาะ ชนเผ่า ภาษา ลัทธิความเชื่อ มรดกของลัทธิล่าอาณานิคม : ลัทธิความ เชื่อ รัฐเดี่ยว การเมืองเผด็จการสมัยซูฮาร์โต : การรวบ อำนาจ การแย่งชิงทรัพยากร การรุกราน การปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน 1979: การ สร้างรัฐอิสลาม

5 ความหลากหลาย 13,000 เกาะ 360 ชนเผ่า 365 ภาษา 5 ลัทธิความเชื่อ ( อิสลาม คริสต์ ฮินดู พุทธ และผี )

6 ที่มา : BBC News เขตความขัดแย้งใน อินโดนีเซีย

7 สถานการณ์ ปัญหาความขัดแย้งทางศาสสาคริสต์ – อิสลาม : สุลาเวซี โมลุกกะ ปัญหาแบ่งแยกดินแดน : – ติมอร์ตะวันออก (1975-1999) – สุมาตรา (1976 - ปัจจุบัน ) – ปาปัว (Irian Jaya) (1969 - ปัจจุบัน ) ปัญหาชนเผ่า : ดยัก - มาดูเรส ในกาลิมัน ตัน การก่อการร้าย : บาหลี จาการ์ตา

8 สันติภาพที่อาเจะห์ 9 ธ. ค. 2002 การลงนามในสัญญาหยุดยิง ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียและขบวนการ อาเจะห์เสรี ยุติความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า 26 ปี มี ผู้เสียชีวิตกว่า 12,000 คน

9 ที่มา : BBC News

10

11 ภูมิหลังของ Aceh จุดแรกของศาสนาอิสลาม (700) การต่อสู้กับดัชท์ (1873-1942) การต่อสู้กับระบอบสาธารณรัฐ 1950 : เพื่อเอกราช – รอบแรก – Darul Islam (1950s) > เขตปกครองพิเศษ – รอบสอง - GAM (1976 – ปัจจุบัน ) > การลุกฮือ – ปราบปราม (1980s – 1990s)

12 Gerakan Aceh Merdeka - Free Aceh Movement ก่อตั้ง 1976 วัตถุประสงค์ : เอกราช และรัฐอิสลาม หัวหน้า Malik Mahmud สาเหตุ – เหตุผลทางประวัติศาสตร์ – เหตุผลทางศาสนา – เหตุผลทางเศรษฐกิจ

13 การเจรจา : อินโดนีเซีย - GAM สถานที่ Henry Duant Centre เจนีวา บทบาท –The Henry Duant Centre –The Wise Men Gen. Anthony Zinni Budimir Loncar สุรินทร์ พิศสุวรรณ

14 สรุปข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันที การเลือกตั้งเสรีในปี 2004 เพื่อจัดตั้ง รัฐบาลปกครองตนเอง แต่ไม่ได้รับเอก ราช รัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งมีสิทธิเก็บ เงินได้จากน้ำมันและก๊าซ ร้อยละ 70 กบฎต้องวางอาวุธ สรุป : ปกครองตนเองและเลือกตั้งเสรี = การวางอาวุธของกบฏ

15 ทำไมจึงบรรลุข้อตกลงได้ รัฐบาล อินโดนีเซีย - หลักเอกภาพ - หลัก ประนีประนอม Gam – ข้อเสนอที่ดี ที่สุด - Forgotten War

16 บทบาทของนานาชาติ ไม่สนับสนุน GAM ไม่สนับสนุนการแยกอินโดนีเซีย ผลักดันให้เกิดสันติภาพโดยเร็ว แลกกับการให้ความช่วยเหลือ แรงกดดันจากสหรัฐฯ

17 การบังคับใช้ข้อตกลง ตั้งคณะกรรมการความมั่นคงของอาเจะห์ มีประธานร่วม 3 ฝ่าย ดูแลการปลดอาวุธ - การปฏิบัติตาม ข้อตกลง - การเลือกตั้ง ใช้กำลังคน 150 นายไม่ติดอาวุธ 3 ฝ่าย – อินโดนีเซีย – GAM – ต่างชาติ ( ไทย - ฟิลิปปินส์ ) ตั้งทีมตรวจสอบ 24 จุด 24 ทีม

18 บทบาทของไทย หนึ่งในคณะกรรมการร่วมดูแลการปลด อาวุธและการปฏิบัติตามข้อตกลง พลตรี ทนงศักดิ์ ตุวนันท์ เป็นประธาน ร่วม (3 คน ) ส่งกำลังอีก 24 นาย

19 โอกาสที่จะมีสันติภาพถาวร – อินโดนีเซีย –GAM – นานาชาติ เพื่อ เอกภา พ เพื่อเอก ราช เพื่อความ สงบ

20 Salamat – สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สันติภาพที่อาเจะห์ พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ ( ผศ. ดร.) กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google