งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online. การเรียกรายงาน Sap Log.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online. การเรียกรายงาน Sap Log."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online

2 การเรียกรายงาน Sap Log

3

4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างมากกว่า 1 รายการ

5 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกแล้ว

6 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

7

8

9

10

11 ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลผู้ขายสัญญาใบสั่งซื้อ ตรวจรับพัสดุ ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย - รายงาน ประจำวัน - รายงานประจำ สัปดาห์ - รายงาน ประจำเดือน รายงานแสดงรายการนำเข้า ข้อมูล

12

13

14

15

16

17 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัด จ้าง

18

19

20

21 Thank you กลุ่มงานระบบบริหาร การคลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัด สงขลา Tel.074-311361 : 104 - 106


ดาวน์โหลด ppt รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online. การเรียกรายงาน Sap Log.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google