งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

2 การเรียกรายงาน Sap Log

3 การเรียกรายงาน Sap Log

4 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างมากกว่า 1 รายการ

5 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกแล้ว

6 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

7 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

8 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

9 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

10 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

11 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล
ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลผู้ขาย สัญญา ใบสั่งซื้อ ตรวจรับพัสดุ ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย - รายงานประจำวัน - รายงานประจำสัปดาห์ - รายงานประจำเดือน

12 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

13 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

14 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

15 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

16 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

17 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

18 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

19 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

20 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

21 Thank you Tel.074-311361 : 104 - 106 กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง GFMIS
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา


ดาวน์โหลด ppt รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google