งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจวินิจฉัยโรค ไข้ชิคุนกุนยา ทางห้องปฏิบัติการ สุรภี อนันตปรีชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจวินิจฉัยโรค ไข้ชิคุนกุนยา ทางห้องปฏิบัติการ สุรภี อนันตปรีชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจวินิจฉัยโรค ไข้ชิคุนกุนยา ทางห้องปฏิบัติการ สุรภี อนันตปรีชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552

2 วิธีการตรวจมีหลายวิธีดังนี้ การตรวจหาสารพันธุกรรม สามารถตรวจหาได้ในระยะแรกของการป่วย ตัวอย่างที่ใช้ : ซีรั่มหรือพลาสม่า ตัวอย่างที่เหมาะสม : ตัวอย่างที่เก็บในระยะ viremia ( ห่างจากวันเริ่มมีไข้ 0-4 วัน ) วิธีที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขใช้ : Reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)

3 วิธีการตรวจมีหลายวิธีดังนี้ ( ต่อ ) การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ ไวรัสชิคุนกุนยา วิธี Hemagglutination Inhibition test (HI) - เหมาะกับการตรวจหาแอนติบอดีใน ซีรั่ม หรือ พลาสม่าคู่ - ดูการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดีอย่างน้อย 4 เท่าใน convalescent serum - แอนติบอดีต่อเดงกีและชิคุนกุนยาไม่ ทำปฏิกิริยาข้ามกัน ตัวอย่างที่เหมาะสม : 1. เจาะเลือดตรั้งแรกห่างจากวันเริ่มมีไข้ 0-4 วัน 2. เจาะเลือดครั้งที่สองห่างจากวันเริ่มมีไข้ วัน

4 วิธีการตรวจมีหลายวิธีดังนี้ ( ต่อ ) การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา วิธี IgM capture (MAC) ELISA ตัวอย่างที่เหมาะสม : 1. เจาะเลือดครั้งแรกห่างจากวันเริ่มมีไข้ 0-4 วัน 2. เจาะเลือดครั้งที่สองห่างจากวันเริ่มมีไข้ วัน - IgM แอนติบอดีสามารถตรวจพบได้นานถึง 6 เดือน ฉะนั้น ควรตรวจซีรั่มคู่เพื่อดูการเพิ่มขึ้นของของ แอนติบอดี

5 วิธีการตรวจมีหลายวิธีดังนี้ ( ต่อ ) การแยกเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา การแยกเชื้อไวรัสได้จากตัวอย่างตรวจถือว่า เป็นการยืนยันสาเหตุการเกิดโรคที่แน่นอนที่สุด ตัวอย่างที่เหมาะสม : ตัวอย่างที่เก็บในระยะ viremia ( ห่างจากวันเริ่มมีไข้ 0-4 วัน ) - การแยกเชื้อมีข้อจำกัดในเรื่องการเก็บและ นำส่ง ตัวอย่างต้องมีคุณภาพ เนื่องจากไวรัส ชิคุนกุนยาตายง่าย - ควรรีบแยกซีรัมหรือพลาสม่าทันทีหลังเก็บ ตัวอย่าง แล้วเก็บหลอดตัวอย่างไว้ในถัง ไนโตรเจนเหลว หรือ ตู้แช่แข็ง -80 ๐ C ก่อน นำส่ง - ขณะนำส่งต้องใส่ถังไนโตรเจนเหลว หรือ น้ำแข็งแห้ง (dry ice) - ถ้าแยกเชื้อได้จะสามารถใช้วิเคราะห์ คุณลักษณะทางแอนติเจนได้

6 วิธีการตรวจมีหลายวิธีดังนี้ ( ต่อ ) Rapid test สำหรับการตรวจหา IgM antibody ต่อเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา - SD BIOLINE Chikungunya IgM tests ผลิตโดยบริษัท Standard Diagnostic Inc. ประเทศเกาหลี - การตรวจโดย Rapid test เป็นการตรวจเบื้องต้น ควรมีการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอื่นๆ ควบคู่ไป ด้วย

7 วิธีการตรวจมีหลายวิธีดังนี้ ( ต่อ ) Rapid test ( ต่อ ) - ผลการประเมินโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขคร่าวๆ เก็บตัวอย่างห่างจากวันเริ่มมีไข้ ( วัน ) Sensitivity Specificity = 88.9

8 การแปลผลการตรวจโรคไข้ ชิคุนกุนยาโดยวิธี ฮีมแมกกลูติเนชั่นอินฮิบิชั่น การตอบสนอง ของแอนติบอดีต่อ ไวรัส ระยะการ เก็บ ตัวอย่าง ห่าง จากวัน เริ่มมีไข้ แอนติบอดีไต เตอร์ การแปลผล ชิคุน กุนยา เด งกี เจอี ชิคุนกุน ยา เดง กี เพิ่มขึ้ น > 4 เท่า ใด ๆ -Chikungunya virus infection - แปลผลการ ตรวจไวรัสเดงกี และเจอีตาม Criteria การ แปลผลการ ตรวจเดงกีและ เจอีไวรัส

9 การตอบสนอง ของแอนติบอดี ต่อไวรัส ระยะการ เก็บ ตัวอย่าง ห่าง จากวัน เริ่มมีไข้ แอนติบอดี ไตเตอร์ การแปลผล ชิคุน กุนยา เดง กี เจ อี ชิคุน กุนยา HI titer เดง กี ไม่มี การ เปลี่ยน แปลง หรือ เพิ่มขึ้น น้อย กว่า 4 เท่า หรือ ตัวอย่า งเดี่ยว ใด ใดใด ใดๆ >1: 20 ใด ๆ - Chikungunya HI titer was detected at … - แปลผลการตรวจไวรัส เดงกีและเจอีตาม Criteria การแปลผลการ ตรวจเดงกีและเจอีไวรัส วัน <1:20 ใด ๆ -Not chikungunya virus infection - แปลผลการตรวจไวรัส เดงกีและเจอีตาม Criteria การแปลผลการ ตรวจเดงกีและเจอีไวรัส <14 วัน และ > 26 วัน <1:20 ใด ๆ -Uninterpretable for chikungunya virus infection - แปลผลการตรวจไวรัส เดงกีและเจอีตาม Criteria การแปลผลการ ตรวจเดงกีและเจอีไวรัส

10 ผลการตรวจ RT-PCR เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ให้ผลเป็นบวกหรือมี 2 fold rising ของ Chikungunya IgM antibody โดยการ ตรวจวิธี ELISA และค่า P/N ratio ของ Chikungunya IgM antibody > 2 (P = OD 450 ของตัวอย่าง N = OD 450 ของ negative control) แปลผล Chikungunya virus infection แปลผล การตรวจไวรัสเดงกีและไวรัสเจอีตาม Criteria การแปลผลการตรวจไวรัสเดงกี และไวรัสเจอี

11 Table 1 RT-PCR and/or Hemaglutination Inhibition Assay results of suspected Chikungunya cases patient, April 2008 to March 2009 Tested NO. Confirmed CHIK cases Confirmed CHIK + Dengue cases Confirmed CHIK + JE cases HI titer was detected Confirmed Dengue Uninter pretable Negative (%)(%) (39.2 ) (1.8 ) (0.2 ) (18. 3) (2.9 ) (34. 2) (3.4 )

12 Table 2 RT-PCR and/or Hemaglutination Inhibition Assay results of suspected Chikungunya cases by Province, April 2008 to March 2009 Province South Tested Confirmed CHIK Confirmed CHIK + Dengue Confirmed CHIK + JE HI titer was detected Confirmed Dengue Uninter pretable Negative No. % % % % % % % กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีฯ นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ ธานี ไม่แจ้ง Total / 4

13 Table 2 ( ต่อ ) Province Central Tested Confirmed CHIK Confirmed CHIK + Dengue Confirmed CHIK + JE HI titer was detected Confirmed Dengue Uninter pretable Negative No. % % % % % % % กรุงเทพฯ กาญจนบุ รี ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบฯ ระยอง ราชบุรี สมุทรปรา การ สมุทรสาค ร สระแก้ว สระบุรี Total / 4

14 Province North Tested Confirmed CHIK Confirmed CHIK + Dengue Confirm ed CHIK + JE HI titer was detected Confirmed Dengue Uninter pretable Negative No. % % % % % % % เชียงราย เชียงใหม่ ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูร ณ์ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี Total / 4 Table 2 ( ต่อ )

15 Province N/E Tested Confirmed CHIK Confirmed CHIK + Dengue Confirmed CHIK + JE HI titer was detected Confirme d Dengue Uninter pretable Negative No. % % % % % % % กาฬสิ นทร์ ชัยภูมิ นครราช สีมา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราช ธานี Total ไม่แจ้ง Total / 4 Table 2 ( ต่อ )

16 Table 3 Confirmed Chikungunya cases by onset, April 2008 to March 2009 Province Total SouthSepOctNovDecJanFebMar กระบี่ 1 12 ชุมพร 11 ตรัง 112 นครศรีธรร มราช 112 นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง 459 ยะลา สงขลา Total

17 Table 3 Confirmed Chikungunya cases by onset, April 2008 to March 2009 Province Total CentralSepOctNovDecJanFebMar กรุงเทพมหาน คร ฉะเชิงเทรา 2 2 นนทบุรี ปทุมธานี 1 1 สระบุรี 1 1 Total

18 Table 3 Confirmed Chikungunya cases by onset, April 2008 to March 2009 Province Total North, N/ESepOctNovDecJanFebMar เชียงใหม่ 11 สุโขทัย 1 1 Total 1 12 ศรีสะเกษ 1 1 Total 1 1

19 Table 4 Sex distribution of tested No and confirmed Chikungunya cases, April 2008 to March 2009 SEX Tested Confirmed Chikungunya cases NO.% % Female 1, Male Total 1,

20 Table 5 Age distribution of tested No and confirmed Chikungunya cases, April 2008 to March 2009 Age gr. Tested Confirmed Chikungunya cases NO.% % < 1 year up Total1,

21 Table 6 Region distribution of Tested No and Confirmed Chikungunya cases, April 2008 to March 2009 Region Tested Confirmed Chikungunya case NO.% % Central North North/East South Unknow Total 1,

22 Table 7 Province distribution of confirmed Chikungunya cases, April 2008 to March 2009 RegionProvince Confirmed Chikungunya case NO.% South Krabi20.3 Chumphon10.1 Trang20.3 Nakhon si thammarat20.3 Narathiwat Pattani Phatthalung91.2 Yala405.2 Songkhla Total /2

23 AreaProvince Confirmed Chikungunya case NO.% Central Bangkok30.4 Chachoengsao20.3 Nonthaburi40.5 Pathum thani10.1 Saraburi10.1 Total111.4 North Chiang Mai10.1 Sukhothai10.1 Total20.3 North/East Si Sa Ket10.1 Total10.1 2/2 Table 7 Province distribution of confirmed Chikungunya cases, April 2008 to March 2009

24 Table 8 Month distribution of tested No and confirmed Chikungunya cases, April 2008 to March 2009 Onset TestedConfirmed Chikungunya case NO.% % April May June July August September October November December January February March Total1,

25 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินการแยกเชื้อไวรัสชิคุน กุนยา โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง จำนวน 41 ราย พบผลบวกจำนวน 9 ราย (21.95%)

26


ดาวน์โหลด ppt การตรวจวินิจฉัยโรค ไข้ชิคุนกุนยา ทางห้องปฏิบัติการ สุรภี อนันตปรีชา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 พฤษภาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google