งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการด้านการ วินิจฉัย และ การดูแล รักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคชิกุนคุนย่า กรมการ แพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการด้านการ วินิจฉัย และ การดูแล รักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคชิกุนคุนย่า กรมการ แพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการด้านการ วินิจฉัย และ การดูแล รักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคชิกุนคุนย่า กรมการ แพทย์

2 Cycle of Infection

3 Chikungunya Infection ในประเทศไทย พ. ศ. 2501 ระบาดครั้งแรก ตรวจพบที่ กรุงเทพมหานคร (40,000/2,000,000) 2% พ. ศ. 2519 จังหวัดปราจีนบุรี พ. ศ. 2531 จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด สงขลา พ. ศ. 2534 จังหวัดขอนแก่น (96) พ. ศ. 2536 จังหวัดเลย และจังหวัด พะเยา พ. ศ. 2538 จังหวัดนครศรีธรรมราช (576) และจังหวัด หนองคาย (331)

4 82 คน,, Median age = 54 ปี (range=8-81), < 15 yr old= 2

5 CHIK Fever IP :2-3 days (1-12 days) Clinical Feature: - Fever, acute onset, high 2-4 days - Joint pain / swelling - Skin rash(MP) +/- itchy - headache / retro-orbital pain - myalgia - GI symptoms/signs - Petechiae (+/- tourniquet test) Laboratory:CBC- normal - leukopenia, norm.platelet Treatment: Symptomatics.

6 อาการและอาการแสดง ผู้ป่วยชิกุนคุนย่า นพ. ธงชัย สสจ. นราธิวาส

7 Lancet Infect Dis 2007;7:319–27

8 อาการและอาการ แสดง ไข้ สูงเฉียบพลัน ปวดข้อ ผื่นแดง และอาการทั่วไปอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ตามตัว อาการจะคงอยู่โดย เฉลี่ย ประมาณ 7 วัน ระยะฟักตัวของโรค (incubation period) 2-3 วัน ( range of 1-12 days.)

9 อุณหภูมิเฉลี่ย 39.1 c ไข้สูง มากกว่า 39 c ถึง 50% ไข้ มากกว่า 40 c พบถึง 17% พบอาการชักจากไข้สูงใน เด็กได้บ่อยกว่า ไข้เลือดออก (Chik 15% VS Den 5 %) ข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัด นราธิวาส

10 ลักษณะการปวดข้อ polyarthralgia มากกว่า arthritis มักพบในข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ เท้า ข้อนิ้วมือ เท้า แล้วถึงไปที่ข้อใหญ่ เช่น ข้อเข่า ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อสะโพก.

11 11 ก. พ. 2551 อาการของผู้ป่วยชิกุนคุนย่า day 1234567 40 39 38 37 36 ra sh Joi nt Lar ge sma ll นพ ธงชัย สสจ. นราธิวาส

12 ภาพจาก นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส CHIKUNGUNYA FEVER : JOINT SWELLING

13 ปวดข้อ ข้อบวม ภาพจาก นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

14 ภาพจาก นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ลักษณะผื่นใน CHIKUNGUNYA FEVER

15 การวินิจฉัยแยกโรค dengue fever dual infection of Chikungunya and Dengue Rubella

16 0 Summary of Dengue Fever Symptomatology (Dengue type I) Percent 2040 6080100 Fever Myalgia Headache Skin itch Arthralgia Bone Pain URTI Depression Lymphadonopathy Hemorrhagic Diarrhea/Vomiting mild 12% mod. 29% severe 59% (mean duration 6 days) biphasic 89% + photophobia retro-orbital 88% trunk alone 13% trunk + Arm &/or leg 37% maculopapular 91% all areas 15% arm and/or legs 23% palms and soles 56% combination 47% large joints 23% cervical 46% inguinal 15% (duration mean 3 days) 99% 93% 92% 91% 74% 60% 39% 38% 37% Rash 31% 17% 10% all areas 38% all joints 15% Spine, hips, shoulders 15% axillary 8% long bones 25% spine 21% Mean age 32.2 years An analysis of signs and symptoms in 105 cases in the Cairns Dengue Epidemic 1981-82 Guard RW, Stallman ND, Wiemers MA. Med J. Aust. 1984 Jun 23; 140 (13) 765-9 Patechiae Gingival Hoemorrhages Epistaxis Hoematuria

17 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยไข้ออกผื่นปวด ข้อ (62 ราย ) หมู่ที่ 2 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย, มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2538 ร้อยละ Fever Joint pain Rash Headache Joint swelling Vomiting Abdominal pain สุนทร เหรียญภูมิการกิจ และ คณะ

18 Chikungunya -Fever, acute onset, - high 2-4 days - Joint pain / swelling - Skin rash(MP) +/- itchy - headache / retro-orbital pain - myalgia - GI symptoms/signs - Petechiae (+/- tourniquet test) Laboratory:CBC- normal - leukopenia, norm.platelet Dengue fever High fever ~ 5 - 7 days, may be biphasic Headache, retro - orbital pain, muscle, bone and joint pain Rash : diffuse flushing, erythrematous Leukopenia, occasionally thrombocytopenia More severe in adults (than children)

19 Treatment Chikungunya fever is not a life threatening infection. Symptomatic treatment for mitigating pain and fever using anti- inflammatory drugs along with rest usually suffices.

20 การดูแลรักษา ไม่มีการรักษาเฉพาะ เป็น การรักษาตามอาการ โรคจะหายเองได้ การรักษาตามอาการ Supportive care การพักพร้อมการทำ กายภาพเบา ๆ เพื่อ ป้องกันข้อยึดติด

21 สิ่งที่ควรคำนึงในการ รักษา (1) การใช้ยา non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) ในกรณีปวดข้อ : ระวังในผู้ป่วยโรคกระเพาะ โรคไต และโรคหัวใจ ไม่แนะนำการใช้ steroids ใน ระยะเฉียบพลัน เพราะมี ผลข้างเคียงมากกว่า

22 การดูแลรักษา ( ต่อ ) รายที่มีอาการปวดข้อเรื้อรัง ( ร้อยละ 12 ) คือปวดข้อ ต่อเนื่องกันนานมากกว่า 6 สัปดาห์ การรักษาแนะนำการให้ทำ กายภาพบำบัดเพื่อป้องกันข้อ ติดและการใช้ NSAID เพื่อลด อาการปวดข้อ

23 กรณีปวดข้อ อาการไม่ดีขึ้น แนะนำส่งต่อให้ แพทย์โรค ข้อและรูมาติสซั่ม ดูแล การใช้ chloroquin วันละ 250 mg ร่วมกับ NSAID ต้องระวัง ผลข้างเคียงระยะยาวของ chloroquin ต่อดวงตาและการ มองเห็นได้ สิ่งที่ควรคำนึงในการ รักษา (2)

24 คำแนะนำสำหรับ โรงพยาบาล กรณีที่ผู้ป่วยต้องนอน โรงพยาบาล ต้องระวังยุงกัด ผู้ป่วยและจะแพร่โรคไปยัง ผู้ป่วยรายอื่น รวมถึงบุคลากร อาจจะติดโรคได้ อาจจะต้องใช้ มุ้ง หรือมุ้งลวดตลอดระยะที่มี ไข้ แนะนำให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง และแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วย 5 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มป่วย

25 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการด้านการ วินิจฉัย และ การดูแล รักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคชิกุนคุนย่า กรมการ แพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google