งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านภูมิใจการเกษตร ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2 Organizational Chart of the Project Team
Miss Orawan Nortum Project Manager หน้าที่รับผิดชอบ: - ดูแลรับผิดชอบวางแผนงานและ นำทีมงานการบริหารโครงการ Miss Kwanruthai Loelertritchai Miss Arunya Wongdee Miss Apilata Paungmalee Miss Oraphan Iamkham System Analysis Programmer Graphic designer Document หน้าที่รับผิดชอบ: - เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาระบบงานเดิมและวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ หน้าที่รับผิดชอบ: - พัฒนาเว็บไซต์และทดสอบระบบปรับปรุงแก้ไข อัพโหลดระบบทำการฝึกอบรม หน้าที่รับผิดชอบ: - ออกแบบส่วนต่างๆของเว็บไซต์ออกแบบส่วนของกราฟิก หน้าที่รับผิดชอบ: - เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆในการทำจัดทำโครงการ และจัดทำเอกสารต่างๆ

3 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google