งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Miss Orawan Nortum Project Manager Miss Kwanruthai Loelertritchai System Analysis Miss Arunya Wongdee Programmer Miss Apilata.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Miss Orawan Nortum Project Manager Miss Kwanruthai Loelertritchai System Analysis Miss Arunya Wongdee Programmer Miss Apilata."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2 Miss Orawan Nortum Project Manager Miss Kwanruthai Loelertritchai System Analysis Miss Arunya Wongdee Programmer Miss Apilata Paungmalee Graphic designer Document Miss Oraphan Iamkham Organizational Chart of the Project Team หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลรับผิดชอบวางแผนงานและ นำทีมงานการบริหารโครงการ หน้าที่รับผิดชอบ : - เก็บรวบรวม ข้อมูลศึกษา ระบบงานเดิมและ วิเคราะห์และ ออกแบบระบบงาน ใหม่ หน้าที่รับผิดชอบ : - พัฒนาเว็บไซต์ และทดสอบระบบ ปรับปรุงแก้ไข อัพ โหลดระบบทำการ ฝึกอบรม หน้าที่รับผิดชอบ : - ออกแบบส่วน ต่างๆของเว็บไซต์ ออกแบบส่วนของ กราฟิก หน้าที่รับผิดชอบ : - เก็บรวมรวม ข้อมูลต่างๆในการ ทำจัดทำโครงการ และจัดทำเอกสาร ต่างๆ

3 Thank you.


ดาวน์โหลด ppt ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Miss Orawan Nortum Project Manager Miss Kwanruthai Loelertritchai System Analysis Miss Arunya Wongdee Programmer Miss Apilata.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google