งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี ( ร้านสกุลไทย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี ( ร้านสกุลไทย )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี ( ร้านสกุลไทย )

2 เว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขาย เครื่องดนตรีสกุลไทย ตั้งอยู่ที่ 21/11 หมู่ที่ 10 ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 52000

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ของร้านให้มีการ สั่งซื้อออนไลน์ได้ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของร้านใน การสั่งซื้อเครื่องดนตรีผ่านเว็บไซต์ได้ 3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารใน การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 4. เพื่อให้เราสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการและการสั่งซื้อ 5. เพื่อฝึกทักษะ ฝีระบบให้ดียิ่งขึ้นมือและปรับ ระดับความรู้ความสามารถของผู้พัฒนา

4 อ้างอิงจาก www.thaisave.com

5 หน้าสมัครสมาชิก

6 หน้าแสดงสินค้า

7 หน้าสั่งซื้อ สินค้า

8 หน้าวิธีการชำระเงิน

9 หน้าเว็บบอร์ด

10 หน้าการแจ้งชำระเงิน

11 หน้าการตรวจสอบการส่งสินค้า

12 รายชื่อสมาชิก นางสาวพิชญา เรือนปิงวัง 5206105058 นางสาวภัทราวดี ปวนคำ 5206105063 นางสาวยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว 5206105070 นางสาวศุภาพร มหัสพันธ์ 5206105091 นางสาวสุจินดา ศิริ 5206105098 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเครื่องดนตรี ( ร้านสกุลไทย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google