งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของระบบที่พัฒนา (Objective) 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองตั๋วโรงภาพยนตร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของระบบที่พัฒนา (Objective) 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองตั๋วโรงภาพยนตร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 วัตถุประสงค์ของระบบที่พัฒนา (Objective) 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองตั๋วโรงภาพยนตร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าที่มา จองตั๋วภาพยนตร์ 4. เพื่อขยายฐานข้อมูลลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความ ต้องการ รายงาน สำหรับ ผู้บริหาร

4 ระบบการจองตั๋วภาพยนตร์ ภาพยนตร์ (Movie) รายละเอียดเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ มีชื่อภาพยนตร์ ความยาวของภาพยนตร์ที่จะ ฉาย ประเภทภาพยนตร์ และภาพยนตร์ที่นำมาฉายสังกัด ค่ายภาพยนตร์ใด จำนวนฟิลด์ที่ใช้ฉาย และชนิดของ เสียงภาพยนตร์เป็นแบบใด โรงภาพยนตร์ (Theater) รายละเอียดของโรง ภาพยนตร์ต้องมีหมายเลขของโรงภาพยนตร์ จำนวนที่นั่ง ของผู้ชมและสามารถจุจำนวนที่นั่งสูงสุดของผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละโรงภาพนยนตร์ ลูกค้า (Customer) ผู้ที่จะมาดูภาพยนตร์โดยที่ ผู้ชมจะดูรายการภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แต่ละโรง ดู เวลาเริ่มฉาย เดินเข้าไปซื้อบัตรเข้าชมโดยต้องบอกชื่อ ภาพยนตร์ หมายเลขโรง รอบที่ฉายให้กับพนักงานทราบ พนักงานก็จะถามตำแหน่งและจำนวนที่นั่งที่ต้องการ ชำระเงินและรับตั๋ว

5 ลูกค้า - เข้ามาที่หน้าโรงหนังก่อน ตัดสินใจเข้าชม ภาพยนตร์ - ดูรายการภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แต่ ละโรง - ดูเวลาเริ่มฉาย - ตัดสินใจ - เข้าไปซื้อบัตรเข้าชมโดยบอกชื่อ ภาพยนตร์, หมายเลขโรง, รอบที่ฉายให้กับ พนักงานทราบ - พนักงานเก็บเงินจะถามตำแหน่งและ จำนวนที่นั่งที่ต้องการ - ชำระเงินและรอรับตั๋ว

6 โปรแกรมการฉายภาพยนตร์ - หมายเลขโรงภาพยนตร์ - เวลาที่ฉาย - เรื่องที่ฉาย การซื้อบัตรเข้าชมที่หน้าโรงภาพยนตร์ - ลูกค้าระบุหลายเลขโรงภาพยนตร์ - เรื่องที่เข้าชม - เวลาที่เข้าชม - วันที่เข้าชม - จำนวนที่นั่ง - ตำแหน่งที่นั่ง - ชำระค่าบัตรเข้าชม

7 การออกแบบฐานข้อมูลระบบการจำหน่าย บัตรเข้าชมภาพยนตร์ 1. การจัดการสมาชิก - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก สมาชิกและ จัดเก็บลงฐานข้อมูลได้ - สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานได้ 2. จัดการชำระเงินและออกตั๋ว - จัดการออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้ - จัดการออกตั๋วที่ชำระเงินแล้วให้ลูกค้าได้ 3. จัดการภาพยนตร์ที่นำมาฉาย - การเพิ่มภาพยนตร์ใหม่ลงตาราง - การแก้ไข - การลบ - การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล

8 4. การจัดการโรงภาพยนตร์ - การแก้ไขจำนวนเก้าอี้ภายในโรงภาพยนตร์ - การบันทึกข้อมูลโรงภาพยนตร์ลงในฐานข้อมูล 5. การจัดตารางฉายภาพยนตร์ - การปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละตาราง - การบันทึกข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 6. การจัดการด้านรายการตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ - การบันทึกรายการซื้อบัตรจากลูกค้า - การบันทึกรายรับจากการขายบัตร - การจัดการจำนวนลูกค้าที่เข้าชม 7. จัดการออกรายงาน - สามารถออกรายงานยอดขายตั๋วภาพยนตร์ได้ - สามารถออกรายงานยอดการจองตั๋วภาพยนตร์ได้ - สามารถออกรายงานข้อมูลการชำระเงินได้ - สามารถออกรายงานข้อมูลภาพยนตร์ได้

9 รูปที่ 1 แสดงเว็ปหน้าแรกของโปรแกรม

10 รูปที่ 2 แสดงเมนูต่างๆ

11 รูปที่ 3 แสดงการกำหนดรอบหนังภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในแต่ละโรง

12 รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดการบันทึกรายการหนังที่เข้าฉายและกำลังจะฉาย

13 รูปที่ 8 แสดงการจองที่นั่ง

14 รูปที่ 10 แสดงรายการหนังเพื่อรายงาน

15 นางสาอัมพิกา กัน ทวงศ์ นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ นางสาอัมพิกา กัน ทวงศ์ นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ นางสาวอนุสรา พรหมทัศน์ นักเขียนโปรแกรม นางสาวอนุสรา พรหมทัศน์ นักเขียนโปรแกรม นางสาวดวงแข อินจันทร์ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก นางสาวดวงแข อินจันทร์ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก นางสาววันวิสาข์ แก้วประภา นัก ทดสอบระบบ นางสาวสุทธิรา คำ ตุ้ย ผู้จัดการโครงการ นางสาวสุทธิรา คำ ตุ้ย ผู้จัดการโครงการ

16


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของระบบที่พัฒนา (Objective) 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองตั๋วโรงภาพยนตร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google