งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบไฟฟ้า สนามบิน ท่าอากาศยาน อุดรธานี. สัญลักษ ณ์ที่ใช้ APP- APPROACH RW- RUNWAY TW- TAXIWAY PAPI- PRECITION APPROACH AFL- AIRFIELD LIGHTING ROOM CCR-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบไฟฟ้า สนามบิน ท่าอากาศยาน อุดรธานี. สัญลักษ ณ์ที่ใช้ APP- APPROACH RW- RUNWAY TW- TAXIWAY PAPI- PRECITION APPROACH AFL- AIRFIELD LIGHTING ROOM CCR-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบไฟฟ้า สนามบิน ท่าอากาศยาน อุดรธานี

2 สัญลักษ ณ์ที่ใช้ APP- APPROACH RW- RUNWAY TW- TAXIWAY PAPI- PRECITION APPROACH AFL- AIRFIELD LIGHTING ROOM CCR- CONSTANT CURRENT REQULATOR TRP- TRANSFER RELAY PANEL CL- CIRCUIT SELECTOR G- GROUND ROD S/P- S- PLUG

3 ระบบไฟฟ้า สนามบิน APP PAPI R/W T/W จำนวน โคม 100 16 108 369 เขียว แดง แดง ขาว ขาว เหลือง น้ำเงิน 6 หลอดสุดท้ายของ R/W จะเป็นสี เหลือง เลนส์ สี

4 CCR หอ ควบคุ มการ บิน บล็อกไดอะแกรม ของ R/W MDB S/P R/W I 6.63A E 220V

5 CCR S-PMDB SLS-P หอ ควบคุ มการ บิน บล็อกไดอะแกรม ของสนามบิน I 6.63A E 220V สนา มบิน

6 โครงสร้างของห้อง AFL CCR APP CCR TW P CCR RW1 CCR TW L/M CCR TW C/D CCR RW2 CCR TW A/B CCR PAPI SL G RELAY S-P SL CCR เก่า CCR เก่า

7 การทำ เครื่องหมายเลข โคมไฟ RUNWAY EDGE LIGHTR/W 01 เรื่อยๆไปจนครบ TAXIWAY EDGE LIGHTT/W 01 เรื่อยๆไปจนครบ THRESHOLD LIGHTTH-N 01,TH-S 01 เรื่อยๆไปจนครบ APPROACH LIGHTAPN-01,APS- 01 เรื่อยๆไปจนครบ เครื่อง หมาย

8 หลอดชนิดต่างๆที่ใช้ใน ระบบไฟฟ้าสนามบิน


ดาวน์โหลด ppt ระบบไฟฟ้า สนามบิน ท่าอากาศยาน อุดรธานี. สัญลักษ ณ์ที่ใช้ APP- APPROACH RW- RUNWAY TW- TAXIWAY PAPI- PRECITION APPROACH AFL- AIRFIELD LIGHTING ROOM CCR-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google