งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photo Queen Studio Presentation Project Team. รายชื่อสมาชิกใน กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม นายกรเทพ นันทะสี 5006105302 นางสาวจิราวรรณ ภู่ประภากร 5006105310 นายมังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photo Queen Studio Presentation Project Team. รายชื่อสมาชิกใน กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม นายกรเทพ นันทะสี 5006105302 นางสาวจิราวรรณ ภู่ประภากร 5006105310 นายมังกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photo Queen Studio Presentation Project Team

2 รายชื่อสมาชิกใน กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม นายกรเทพ นันทะสี 5006105302 นางสาวจิราวรรณ ภู่ประภากร 5006105310 นายมังกร โสวะภาสน์ 5006105333 นายสุรกานต์ กิ่งจันทร์ 5006105348

3 ร้านขายอัดภาพออนไลน์ (Photo Queen Studio)

4 เว็บไซต์ร้านอัดภาพออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อทำให้เว็ปไซด์ของทางร้าน ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการมากขึ้น 2. เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 3. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 4. เพื่อเป็นศุนย์กลางการให้บริการมากขึ้น

5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : 1. วางแผนโครงการ 1. รวบรวมข้อมูล สำรวจความต้องการของทางร้าน ทิพวรรณ 2. ศึกษาระบบการดำเนินงานเดิม และแนวทางการสร้าง ระบบใหม่ 3. วิเคราะห์ความต้องการจากข้อมูลและระบบการ ดำเนินงานเดิม 4. ออกแบบและสร้าง Website 5. ทดสอบ Website และทำการติดตั้งลงในระบบ อินเตอร์เน็ต 6. การบำรุงรักษาและการพัฒนา Website

6 2. การพัฒนาโครงการ 2.1 ออกแบบ Context Diagram 2.2 ออแบบ Data Flow Diagram 2.3 ออกแบบ Entity-relationship (E-R) Diagram 2.4 ออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ - Back Office - Front Office 2.5 พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ Macromedia Dream waver CS3 2.6 ทดลอง Upload เว็บไซต์

7 3. ระยะดำเนินการ 3.1 ทำการทดสอบเว็บไซต์ 3.2 ติดตั้งเว็บไซต์ระบบ 3.3 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ 3.4 จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ 4. การปิดโครงการ 4.1 ส่งมอบโครงการ 4.2 แนะนำวิธีการใช้ให้กับผู้ดูแลระบบ 4.3 ปิดโครงการ

8 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ร้านอัดภาพ http://ngabit.brinkster.net/home.html

9 ร้านอัดภาพ Online ส่วนของเว็บไซต์

10 ส่วนแถบเมนูของเว็บไซต์

11 ส่วนแสดงโปรโมชั่นทางร้าน

12 ส่วนการอัดภาพออนไลน์

13 ส่วนการ sign in

14 ส่วนวิธีการอัปโหลดภาพ

15 ส่วนการแก้ไขข้อมูล

16 ส่วนการสั่งอัดภาพ

17 ส่วนการตรวจสอบสถานะ

18 ส่วนการตรวจสอบการส่ง EMS

19 ส่วนการยืนยันการชำระเงิน

20 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ http://ngabit.brinkster.net/home.html สธ 305 การบริหารโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สธ 305 การบริหารโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)

21 Thank You Photo Queen Studio


ดาวน์โหลด ppt Photo Queen Studio Presentation Project Team. รายชื่อสมาชิกใน กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม นายกรเทพ นันทะสี 5006105302 นางสาวจิราวรรณ ภู่ประภากร 5006105310 นายมังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google